Konkurenční doložky v distribučních dohodách

25. 1. 2022

O co se jedná?

Dodavatelé ve svých distribučních dohodách často sjednávají konkurenční doložky. Jejich cílem je omezit nezávislého distributora tak, aby nevyráběl či neprodával konkurenční produkty, tedy stejný druh zboží, které je předmětem distribuční dohody (tzv. smluvní výrobky).

Ukažme si to na příkladu. Distributor je jmenován jako prodejce vysavačů značky A (smluvní výrobky). V konkurenční doložce uzavřené mezi dodavatelem a prodejcem může být upraveno, zda je distributor oprávněn (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) vyrábět nebo prodávat vysavače konkurenčních značek.

Takové konkurenční doložky nejsou vždy protisoutěžní (např. pokud jsou uzavřeny v rámci franšízové dohody). Ve většině případů však sjednání konkurenční doložky k narušení soutěže povede. Pokud si smluvní strany chtějí být jisté, že soutěžní právo konkurenční doložku nezakazuje, je dobré ověřit, zda se na ni vztahuje bloková výjimka (VBER).

Jak je to nyní?

Nyní platné znění VBER rozlišuje dva druhy konkurenčních doložek:

  • Závazek, který distributorovi zcela zakazuje vyrábět, nakupovat, prodávat nebo dále prodávat konkurenční výrobky. V našem modelovém příkladu by to znamenalo, že by distributor mohl prodávat pouze vysavače značky A, nikoli vysavače konkurenčních značek. Konkurenční doložky tohoto typu se označují jako povinnost nákupu jedné značky, tzv. single branding.
  • Dále se jedná o závazek, na základě kterého je distributor povinen odebírat více než 80 % smluvních výrobků od předem určeného dodavatele. Pokud tedy smlouva distributorovi zakazuje nakupovat konkurenční vysavače v objemu převyšujícím 20 % jeho celkových nákupů vysavačů v předchozím roce, bloková výjimka se uplatní pouze při dodržení předepsaných pravidel. Popsaný závazek se často označuje jako tzv. pravidlo 80 %.

Bloková výjimka se na konkurenční doložky (ať už se jedná o single branding nebo pravidlo 80 %) obsažené v distribučních dohodách uplatní jen tehdy, pokud takový závazek není sjednán na dobu delší než pět let. Toto pravidlo má jedinou výjimku, a to pokud distributor prodává smluvní zboží v obchodních prostorách anebo na pozemcích vlastněných dodavatelem. Ve všech ostatních případech je třeba obecné pravidlo omezující dobu trvání konkurenční doložky dodržovat.

Bloková výjimka se tedy neuplatí, pokud je konkurenční doložka:

  • sjednána na dobu neurčitou, a to i pokud dohoda upravuje možnost jejího vypovězení;
  • uzavřena na dobu určitou převyšující pět let; nebo
  • sjednána s automatickým prodloužením, které bez aktivního zásahu smluvních stran nastane po uplynutí původní doby trvání konkurenční doložky (tzv. konkludentní prodloužení závazku).

Smyslem tohoto pravidla je, aby se distributor mohl vždy po uplynutí (nejdéle) pěti let rozhodnout, zda s konkurenční doložkou bude souhlasit i pro další období. Jinými slovy, konkurenční výrobci vysavačů musí mít nejméně jednou za pět let příležitost přesvědčit distributora, aby prodával jejich zboží.

Co nastane po 1. červnu 2022?

Současný návrh nové právní úpravy počítá s tím, že dosavadní režim konkurenčních doložek zůstane po 1. červnu 2022 v podstatě beze změn. Příslušná pravidla se budou i nadále vztahovat jak na single branding, tak na pravidlo 80 %. Podmínkou uplatnění VBER bude i nadále skutečnost, že konkurenční doložka bude sjednána na dobu určitou nepřevyšující pět let.

Návrhy nových Pokynů k vertikálním omezením však přináší významnou změnu, a to možnost automatického prodloužení závazku prostřednictvím konkludentního souhlasu stran.

Konkurenční doložka může být nad rámec pěti let automaticky prodloužena, pokud je distributorovi umožněno po uplynutí pětiletého období skutečně změnit dodavatele smluvního zboží. Distributor tedy musí mít možnost ukončit spolupráci s dodavatelem v rozumné výpovědní lhůtě a za přiměřených nákladů. Za nepřiměřené náklady by se podle návrhu Pokynů k vertikálním omezením např. považovalo, pokud by dodavatel v důsledku ukončení spolupráce zesplatnil distributorovi poskytnutou půjčku.

Jak se to projeví v praxi?

Dosavadní režim VBER, který dopadá na konkurenční doložky, se po 1. červnu 2022 výrazně nezmění. Pro využití blokové výjimky bude i nadále třeba, aby konkurenční doložka byla sjednána na dobu určitou nepřevyšující pět let.

Uplatňování maximální doby trvání však zřejmě bude pružnější než doposud. Sjednání automatického prodloužení konkurenční doložky po uplynutí pětiletého období již nebude považováno za tzv. vyloučené omezení, které by uplatnění blokové výjimky vylučovalo. Distributor však bude muset mít možnost se automatickému prodloužení konkurenční doložky efektivně vyhnout tím, že si vyjedná nové obchodní podmínky nebo že za přiměřených podmínek distribuční dohodu vypoví.

Jak změny hodnotíme?

Zakotvení dodatečné flexibility zdánlivě zavádí rozdílný režim pro konkurenční doložky podle toho, zda jsou sjednány na dobu neurčitou nebo na dobu určitou s možností automatického prodloužení. Na první kategorii konkurenčních doložek by se bloková výjimka ani nadále nevztahovala, zatímco na druhou při splnění určitých podmínek ano.

My však nespatřujeme logický rozdíl mezi distribuční dohodou sjednanou na dobu neurčitou, kterou lze vypovědět v rozumné výpovědní lhůtě a za přiměřených nákladů, a situací, v níž se lze za stejných podmínek vyhnout automatickému prodloužení konkurenční doložky sjednané na dobu určitou. Věříme, že tento zjevný rozpor bude v konečném znění nové právní úpravy odstraněn. Ze stejného důvodu by bylo vhodné, aby tato nová možnost byla zakotvena přímo v VBER, které je právně závazné, a nikoli jen v doprovodných Pokynech k vertikálním omezením.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross