Soutěžní právo a ekonomie

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naši právníci a ekonomové chápou komplexnost problémů, se kterými se potýkají podniky v konkurenčním prostředí. Jsme připraveni našim klientům pomáhat hledat taková řešení, která jsou bezpečná, a přitom co nejméně omezující. Víme, že soutěžní úřady aplikují soutěžní právo více ekonomickým způsobem, a tomu přizpůsobujeme naše poradenství.

Soutěžní právo

Tým našich soutěžních specialistů je jedním z nejzkušenějších, největších a nejdynamičtěji rostoucích v České republice a na Slovensku. Soutěžnímu právu a ekonomii se věnuje tým více než 20 právníků a ekonomů. Víme, jak uvažují soutěžní úřady: Mezi našimi experty jsou mj. bývalý místopředseda českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dlouholetá ředitelka výkonného odboru ÚOHS, bývalý hlavní ekonom ÚOHS a slovenského Protimonopolného úradu (PMÚ) a seniorní právník Generálního ředitelství pro soutěž Evropské komise.

Svým klientům poskytujeme poradenství ohledně povolování fúzí v České i Slovenské republice a v řízení před Evropskou komisí. Poskytujeme též poradenství klientům s dominantním postavením na trhu a poradenství v souvislosti s uzavíráním smluvních a jiných vztahů mezi podnikatelskými subjekty s potenciálními dopady na hospodářskou soutěž. Máme rovněž zkušenosti s poradenstvím při zastupování před lucemburským tribunálem.

Spolu s našimi klienty si velmi dobře uvědomujeme význam prevence i nezamýšleného porušování soutěžních pravidel. Proto pro klienty připravujeme programy dodržování předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a radíme jim ohledně jejich uplatňování, vypracováváme soutěžní audity existujících i plánovaných podnikatelských projektů a strategií apod.

Naše typické služby v oblasti soutěžního práva zahrnují:

 • zastupování klientů v řízeních před soutěžními úřady
 • poradenství v souvislosti s aktuální nebo plánovanou obchodní politikou (soutěžní audity a stanoviska)
 • formulace, zavádění a ověřování funkčnosti compliance programů
 • poradenství v oblasti specifik procesních aspektů řízení vedených soutěžními úřady
 • semináře na klíč
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody způsobených protisoutěžním jednáním

a to v následujících oblastech:

 • kartely
 • vertikální dohody
 • společné podniky
 • dominance
 • spojování podniků
 • veřejná podpora
 • zneužití tržní síly

Soutěžní ekonomie

Spojení vysoce kvalitního právního a ekonomického poradenství v rámci jednoho balíčku služeb nabízí našim klientům nejúčinnější způsob řešení složitých problémů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a regulace.

Řada právních, regulatorních a strategických otázek se odvíjí od posouzení důležitých ekonomických otázek a porozumění základům ekonomiky je často pro řešení takových záležitostí zásadní. V rámci našeho ekonomického poradenství pomáháme našim klientům řešit  komplexní otázky, jež před nimi vyvstávají v právním, regulatorním a strategickém kontextu, a to s využitím ekonomické teorie opřené o kvantitativní metody.

Nabízíme objektivní a srozumitelnou formou podané poradenství na základě ekonomických argumentů v řadě oblastí:

 • ochrana hospodářské soutěže
 • regulace         
 • obchodní spory a náhrada škody  
 • obchodní strategie a oceňování

Ochrana hospodářské soutěže

Soutěžní právo vychází z ekonomie. Soutěžní úřady, regulátoři a společnosti se řídí závěry ekonomické teorie – jejich týmy zahrnují jak právníky, tak ekonomy. Našim klientům poskytujeme ekonomické argumenty podložené kvantitativními důkazy, jež vyplývají z ustálené rozhodovací praxe a nejnovějších teoretických poznatků, abychom jim pomohli dojít ke správnému obchodnímu rozhodnutí nebo jim poskytli nejlepší ochranu při antitrustových šetřeních.

Regulace

Regulace má dopad na rozhodnutí podniků v oblasti telekomunikací, energetiky, dopravy a v mnoha dalších oblastech. Pro společnosti je důležité, aby porozuměly regulačnímu prostředí tak, aby dokázaly maximalizovat ziskovost a růst. Podobně i regulátoři potřebují rozumět tomu, jak koncipovat a implementovat politiku v této oblasti práva tak, aby byly splněny jejich cíle. Jsme připraveni našim klientům pomoci s regulatorními podáními a poskytnout jim podporu při regulatorních řízeních.

Obchodní spory a náhrada škody

Spory v mnoha případech zahrnují komplexní ekonomické problémy. Ekonomická analýza a finanční modelování jsou hlavními nástroji pro jejich řešení. Porozumění postupům pro posuzování ziskovosti, cen a hodnoty aktiv umožňuje odhadnout ekonomické ztráty, jež jsou jádrem všem obchodních sporů. Jsme připraveni žalujícím i žalovaným stranám nabídnout pomoc, a to včetně oblasti vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním.

Obchodní strategie a oceňování

Pomáháme našim klientům porozumět dynamice trhu a pravděpodobným důsledkům jejich strategických rozhodnutí. Porozumění konkurenci na trhu je též zásadní pro optimální nastavení cenové struktury. Poskytneme Vám vhled do reakcí Vašich zákazníků a konkurentů na změny strategických proměnných, jakými jsou například cena, investice a inovace.

Právnická firma roku v kategorii Právo hospodářské soutěže v letech 2013, 2015–2017, 2020. Kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými
advokátními kancelářemi.

Pfr Cr Oborove 3

O co se jedná? V rámci DLC Countdown č. 12, DLC Countdown č. 13 a DLC Countdown č. 14 jsme si představili pojmy „aktivní prodej“ (který je zacílen na konkrétní zákazníky) a „pasivní prodej“ (který je reakcí na jejich nevyžádanou poptávku). V oblasti vertikálních dohod se jedná o ústřední pojmy, se kterými pracují téměř všechny distribuční modely. […]
O CO SE JEDNÁ? Jedním z běžně používaných distribučních modelů je tzv. selektivní distribuce. V systému selektivní distribuce se dodavatel zavazuje k tomu, že bude smluvní zboží anebo služby dodávat pouze distributorům, které vybral na základě určitých kritérií. Tito distributoři se pak zavazují k tomu, že na území vyhrazeném pro provoz systému selektivní distribuce nebudou […]
O co se jedná? Duální distribuce je distribučním systémem, v němž dodavatel prodává zboží nebo služby jak samostatně, tak prostřednictvím nezávislých distributorů. V takovém systému dodavatel svým distributorům přímo konkuruje (typicky na maloobchodním trhu). Jako příklad si můžeme uvést situaci, v níž výrobce značkového oblečení provozuje vlastní butiky a zároveň dodává své zboží jiným maloobchodním prodejcům, kteří […]
O co se jedná? Duální distribuce je distribučním systémem, v němž dodavatel prodává zboží nebo služby jak samostatně, tak prostřednictvím nezávislých distributorů. V takovém systému dodavatel svým distributorům přímo konkuruje (typicky na maloobchodním trhu). Jako příklad můžeme uvést situaci, v níž výrobce značkového oblečení provozuje vlastní butiky a zároveň dodává zboží jiným maloobchodním prodejcům, kteří jej […]
O co se jedná? Duální distribuce je distribučním systémem, v němž dodavatel prodává zboží nebo služby jak samostatně, tak prostřednictvím nezávislých distributorů. V takovém systému dodavatel svým distributorům přímo konkuruje. Jako příklad si můžeme uvést situaci, v níž výrobce značkového oblečení provozuje vlastní butiky a zároveň dodává zboží ostatním maloobchodním prodejcům, kteří jej rovněž prodávají koncovým zákazníkům. […]
O CO SE JEDNÁ? Duální distribuce je distribučním systémem, v němž dodavatel prodává zboží nebo služby jak samostatně, tak prostřednictvím nezávislých distributorů. V takovém systému dodavatel svým distributorům přímo konkuruje. Jako příklad si můžeme uvést situaci, v níž výrobce značkového oblečení provozuje vlastní butiky a zároveň dodává své zboží ostatním maloobchodním prodejcům, kteří jej rovněž prodávají koncovým […]
O CO SE JEDNÁ? Pojmy „aktivní prodej” a „pasivní prodej” jsou neodmyslitelně spojeny se soutěžní regulací vertikálních dohod. Aktivní prodej spočívá v tom, že distributor cíleně oslovuje určité skupiny zákazníků nebo své prodejní úsilí zaměřuje na konkrétní území. Pasivní prodej je naopak reakcí na nevyžádanou poptávku zákazníků, na které se distributor vůbec nezaměřoval. Nařízení o blokových výjimkách (VBER) připouští výjimku ze zákazu […]
O CO SE JEDNÁ? Pojmy „aktivní prodej” a „pasivní prodej” jsou neodmyslitelně spojeny se soutěžní regulací vertikálních dohod. Aktivní prodej spočívá v tom, že distributor cíleně oslovuje určité skupiny zákazníků nebo své prodejní úsilí zaměřuje na konkrétní území. Pasivní prodej je naopak reakcí na nevyžádanou poptávku zákazníků, na které se distributor vůbec nezaměřoval. Nařízení o blokových […]
O CO SE JEDNÁ? Pojmy „aktivní prodej” a „pasivní prodej” jsou nedílnou součástí problematiky vertikálních dohod. Aktivní prodej spočívá v tom, že distributor cíleně oslovuje určité skupiny zákazníků nebo své prodejní úsilí zaměřuje na konkrétní území. Pasivní prodej je naopak reakcí na nevyžádanou poptávku zákazníků, na které se distributor vůbec nezaměřoval. O aktivní prodej se jedná […]
O CO SE JEDNÁ? Úplný zákaz prodeje prostřednictvím internetu představuje tvrdé omezení soutěže, které nemůže těžit z výhod vyplývajících z blokové výjimky (VBER). Omezování on‑line prodejů je proto pod drobnohledem Komise a vnitrostátních soutěžních úřadů. Soutěžitelé nicméně musí přistupovat opatrně i k pouhému omezování on-line prodeje. Tak například v rámci selektivního distribučního systému mohou sice dodavatelé stanovit podmínky, […]
O co se jedná? V rámci dohod o stanovení dvojích cen dodavatel účtuje kupujícímu za stejný produkt různé velkoobchodní ceny podle toho, zda má být zboží dále prodáváno on-line nebo v kamenných prodejnách. Dohody o dvojích cenách nemusí vždy představovat omezení hospodářské soutěže. Pokud však tímto způsobem dochází k znevýhodnění on-line prodejů, lze protisoutěžní povahu takových dohod […]
O co se jedná? Některé druhy vertikálních omezení mají s velkou pravděpodobností za následek narušení hospodářské soutěže, neboť téměř vždy způsobují spotřebitelům újmu. Jedná se o tzv. tvrdá omezení, na která se nevztahuje bloková výjimka (VBER) a která často porušují zákaz protisoutěžních dohod. Tím nejběžnějším tvrdým omezením, kterému soutěžní úřady věnují velkou pozornost, je stanovování cen pro další […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross