Soutěžní právo a ekonomie

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naši právníci a ekonomové chápou komplexnost problémů, se kterými se potýkají podniky v konkurenčním prostředí. Jsme připraveni našim klientům pomáhat hledat taková řešení, která jsou bezpečná, a přitom co nejméně omezující. Víme, že soutěžní úřady aplikují soutěžní právo více ekonomickým způsobem, a tomu přizpůsobujeme naše poradenství.

Soutěžní právo

Tým našich soutěžních specialistů je jedním z nejzkušenějších, největších a nejdynamičtěji rostoucích v České republice a na Slovensku. Soutěžnímu právu a ekonomii se věnuje tým více než 20 právníků a ekonomů. Víme, jak uvažují soutěžní úřady: Mezi našimi experty jsou mj. bývalý místopředseda českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dlouholetá ředitelka výkonného odboru ÚOHS, bývalý hlavní ekonom ÚOHS a slovenského Protimonopolného úradu (PMÚ) a seniorní právník Generálního ředitelství pro soutěž Evropské komise.

Svým klientům poskytujeme poradenství ohledně povolování fúzí v České i Slovenské republice a v řízení před Evropskou komisí. Poskytujeme též poradenství klientům s dominantním postavením na trhu a poradenství v souvislosti s uzavíráním smluvních a jiných vztahů mezi podnikatelskými subjekty s potenciálními dopady na hospodářskou soutěž. Máme rovněž zkušenosti s poradenstvím při zastupování před lucemburským tribunálem.

Spolu s našimi klienty si velmi dobře uvědomujeme význam prevence i nezamýšleného porušování soutěžních pravidel. Proto pro klienty připravujeme programy dodržování předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a radíme jim ohledně jejich uplatňování, vypracováváme soutěžní audity existujících i plánovaných podnikatelských projektů a strategií apod.

Naše typické služby v oblasti soutěžního práva zahrnují:

 • zastupování klientů v řízeních před soutěžními úřady
 • poradenství v souvislosti s aktuální nebo plánovanou obchodní politikou (soutěžní audity a stanoviska)
 • formulace, zavádění a ověřování funkčnosti compliance programů
 • poradenství v oblasti specifik procesních aspektů řízení vedených soutěžními úřady
 • semináře na klíč
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody způsobených protisoutěžním jednáním

a to v následujících oblastech:

 • kartely
 • vertikální dohody
 • společné podniky
 • dominance
 • spojování podniků
 • veřejná podpora
 • zneužití tržní síly

Soutěžní ekonomie

Spojení vysoce kvalitního právního a ekonomického poradenství v rámci jednoho balíčku služeb nabízí našim klientům nejúčinnější způsob řešení složitých problémů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a regulace.

Řada právních, regulatorních a strategických otázek se odvíjí od posouzení důležitých ekonomických otázek a porozumění základům ekonomiky je často pro řešení takových záležitostí zásadní. V rámci našeho ekonomického poradenství pomáháme našim klientům řešit  komplexní otázky, jež před nimi vyvstávají v právním, regulatorním a strategickém kontextu, a to s využitím ekonomické teorie opřené o kvantitativní metody.

Nabízíme objektivní a srozumitelnou formou podané poradenství na základě ekonomických argumentů v řadě oblastí:

 • ochrana hospodářské soutěže
 • regulace         
 • obchodní spory a náhrada škody  
 • obchodní strategie a oceňování

Ochrana hospodářské soutěže

Soutěžní právo vychází z ekonomie. Soutěžní úřady, regulátoři a společnosti se řídí závěry ekonomické teorie – jejich týmy zahrnují jak právníky, tak ekonomy. Našim klientům poskytujeme ekonomické argumenty podložené kvantitativními důkazy, jež vyplývají z ustálené rozhodovací praxe a nejnovějších teoretických poznatků, abychom jim pomohli dojít ke správnému obchodnímu rozhodnutí nebo jim poskytli nejlepší ochranu při antitrustových šetřeních.

Regulace

Regulace má dopad na rozhodnutí podniků v oblasti telekomunikací, energetiky, dopravy a v mnoha dalších oblastech. Pro společnosti je důležité, aby porozuměly regulačnímu prostředí tak, aby dokázaly maximalizovat ziskovost a růst. Podobně i regulátoři potřebují rozumět tomu, jak koncipovat a implementovat politiku v této oblasti práva tak, aby byly splněny jejich cíle. Jsme připraveni našim klientům pomoci s regulatorními podáními a poskytnout jim podporu při regulatorních řízeních.

Obchodní spory a náhrada škody

Spory v mnoha případech zahrnují komplexní ekonomické problémy. Ekonomická analýza a finanční modelování jsou hlavními nástroji pro jejich řešení. Porozumění postupům pro posuzování ziskovosti, cen a hodnoty aktiv umožňuje odhadnout ekonomické ztráty, jež jsou jádrem všem obchodních sporů. Jsme připraveni žalujícím i žalovaným stranám nabídnout pomoc, a to včetně oblasti vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním.

Obchodní strategie a oceňování

Pomáháme našim klientům porozumět dynamice trhu a pravděpodobným důsledkům jejich strategických rozhodnutí. Porozumění konkurenci na trhu je též zásadní pro optimální nastavení cenové struktury. Poskytneme Vám vhled do reakcí Vašich zákazníků a konkurentů na změny strategických proměnných, jakými jsou například cena, investice a inovace.

Články - Rubriky
O co se jedná? Duální distribuce je distribučním systémem, v němž dodavatel prodává zboží nebo služby jak samostatně, tak prostřednictvím nezávislých distributorů. V takovém systému dodavatel svým distributorům přímo konkuruje. Jako příklad si můžeme uvést situaci, v níž výrobce značkového oblečení provozuje vlastní butiky a zároveň dodává zboží ostatním maloobchodním prodejcům, kteří jej rovněž prodávají koncovým zákazníkům. […]
O CO SE JEDNÁ? Duální distribuce je distribučním systémem, v němž dodavatel prodává zboží nebo služby jak samostatně, tak prostřednictvím nezávislých distributorů. V takovém systému dodavatel svým distributorům přímo konkuruje. Jako příklad si můžeme uvést situaci, v níž výrobce značkového oblečení provozuje vlastní butiky a zároveň dodává své zboží ostatním maloobchodním prodejcům, kteří jej rovněž prodávají koncovým […]
O CO SE JEDNÁ? Pojmy „aktivní prodej” a „pasivní prodej” jsou neodmyslitelně spojeny se soutěžní regulací vertikálních dohod. Aktivní prodej spočívá v tom, že distributor cíleně oslovuje určité skupiny zákazníků nebo své prodejní úsilí zaměřuje na konkrétní území. Pasivní prodej je naopak reakcí na nevyžádanou poptávku zákazníků, na které se distributor vůbec nezaměřoval. Nařízení o blokových výjimkách (VBER) připouští výjimku ze zákazu […]
O CO SE JEDNÁ? Pojmy „aktivní prodej” a „pasivní prodej” jsou neodmyslitelně spojeny se soutěžní regulací vertikálních dohod. Aktivní prodej spočívá v tom, že distributor cíleně oslovuje určité skupiny zákazníků nebo své prodejní úsilí zaměřuje na konkrétní území. Pasivní prodej je naopak reakcí na nevyžádanou poptávku zákazníků, na které se distributor vůbec nezaměřoval. Nařízení o blokových […]
O CO SE JEDNÁ? Pojmy „aktivní prodej” a „pasivní prodej” jsou nedílnou součástí problematiky vertikálních dohod. Aktivní prodej spočívá v tom, že distributor cíleně oslovuje určité skupiny zákazníků nebo své prodejní úsilí zaměřuje na konkrétní území. Pasivní prodej je naopak reakcí na nevyžádanou poptávku zákazníků, na které se distributor vůbec nezaměřoval. O aktivní prodej se jedná […]
O CO SE JEDNÁ? Úplný zákaz prodeje prostřednictvím internetu představuje tvrdé omezení soutěže, které nemůže těžit z výhod vyplývajících z blokové výjimky (VBER). Omezování on‑line prodejů je proto pod drobnohledem Komise a vnitrostátních soutěžních úřadů. Soutěžitelé nicméně musí přistupovat opatrně i k pouhému omezování on-line prodeje. Tak například v rámci selektivního distribučního systému mohou sice dodavatelé stanovit podmínky, […]
O co se jedná? V rámci dohod o stanovení dvojích cen dodavatel účtuje kupujícímu za stejný produkt různé velkoobchodní ceny podle toho, zda má být zboží dále prodáváno on-line nebo v kamenných prodejnách. Dohody o dvojích cenách nemusí vždy představovat omezení hospodářské soutěže. Pokud však tímto způsobem dochází k znevýhodnění on-line prodejů, lze protisoutěžní povahu takových dohod […]
O co se jedná? Některé druhy vertikálních omezení mají s velkou pravděpodobností za následek narušení hospodářské soutěže, neboť téměř vždy způsobují spotřebitelům újmu. Jedná se o tzv. tvrdá omezení, na která se nevztahuje bloková výjimka (VBER) a která často porušují zákaz protisoutěžních dohod. Tím nejběžnějším tvrdým omezením, kterému soutěžní úřady věnují velkou pozornost, je stanovování cen pro další […]
O CO SE JEDNÁ? Vertikální dohody často obsahují řadu omezujících ustanovení, která upravují různé otázky dodavatelsko-odběratelských vztahů. Některá ustanovení však v distribučních dohodách nelze vůbec sjednávat, neboť jsou ve většině případů v rozporu se soutěžním právem. Jejich důsledkem je totiž nepřípustné narušení hospodářské soutěže. Taková ustanovení se obvykle označují jako „tvrdá omezení". Pokud distribuční dohoda obsahuje tvrdé omezení, nemůže […]
O co se jedná? Dodavatelé svým distributorům často odhalují své know-how. Pochopitelně nechtějí, aby se toto know‑how dostalo do rukou jejich konkurentů. Zvlášť naléhavý je tento problém v období krátce po ukončení distribuční dohody. Ex-distributor totiž pravděpodobně naváže spolupráci s jiným dodavatelem, a know-how tedy touto cestou může uniknout ke konkurenci. Distribuční dohody proto mohou obsahovat tzv. […]
O co se jedná? Dodavatelé ve svých distribučních dohodách často sjednávají konkurenční doložky. Jejich cílem je omezit nezávislého distributora tak, aby nevyráběl či neprodával konkurenční produkty, tedy stejný druh zboží, které je předmětem distribuční dohody (tzv. smluvní výrobky). Ukažme si to na příkladu. Distributor je jmenován jako prodejce vysavačů značky A (smluvní výrobky). V konkurenční […]
O CO SE JEDNÁ? V posledních letech se stále častěji setkáváme s tím, že podnikatelé k uvádění svého zboží na trh využívají kombinaci nezávislé distribuce a obchodního zastoupení. Podle povahy zboží nebo typu zákazníků může jít zejména o situaci, v níž dodavatel požádá svého obchodního partnera, aby pro něj byl současně nezávislým distributorem i obchodním zástupcem. Obchodní partner pak […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross