Obousměrná ochrana výhradních a selektivních distributorů

3. 5. 2022

O co se jedná?

V rámci DLC Countdown č. 12, DLC Countdown č. 13 a DLC Countdown č. 14 jsme si představili pojmy „aktivní prodej“ (který je zacílen na konkrétní zákazníky) a „pasivní prodej“ (který je reakcí na jejich nevyžádanou poptávku). V oblasti vertikálních dohod se jedná o ústřední pojmy, se kterými pracují téměř všechny distribuční modely.

Distributoři by v zásadě měli mít možnost uskutečňovat aktivní i pasivní prodeje podle svého uvážení. Právě proto nařízení o blokových výjimkách („VBER“) považuje územní a zákaznická omezení za tzv. tvrdá omezení hospodářské soutěže. I tato omezení však v určitých případech mohou být ze zákazu protisoutěžních dohod vyňata, a to pokud slouží k ochraně výhradních distributorů, resp. v menší míře selektivních distributorů.

Systém výhradní distribuce spočívá v tom, že dodavatel přidělí určité území anebo skupinu zákazníků exkluzivně výhradnímu distributorovi. Ten je pak v tomto rozsahu chráněn před aktivními prodeji ze strany samotného dodavatele či jeho jiných odběratelů. Systém selektivní distribuce pak stojí na principu, že se dodavatel zaváže smluvní zboží dodávat pouze distributorům vybraným na základě určitých objektivně stanovených kritérií. Tito distributoři pak mohou smluvní zboží bez omezení prodávat koncovým zákazníkům. Musí jim však být zakázáno přeprodávat zboží neschváleným distributorům.

Dodavatelé si mohou vybrat, zda při prodeji zboží využijí model výhradní, selektivní nebo volné (tedy nevýhradní a neselektivní) distribuce. Samozřejmě mohou tyto formy distribuce kombinovat tak, že na různých územích zavedou jiný distribuční systém.

Co se stane, pokud se dodavatel rozhodne pro použití „hybridního“ distribučního systému, ve kterém budou vedle sebe na různých územích, resp. vůči různým skupinám zákazníků, fungovat výhradní i selektivní distributoři? To se dočtete v tomto vydání DLC Countdown, ve kterém se věnujeme právě těmto situacím a změnám, které s sebou přinese novelizované VBER. Již nyní můžeme prozradit, že tyto změny zajistí lepší ochranu jednotlivých distributorů a symbiózu těchto distribučních modelů.

Jak je to nyní?

Podle nyní platného VBER mohou být výhradní distributoři chráněni před aktivními prodeji. To znamená, že ostatní dodavatelovi distributoři nemohou usilovat o prodeje na exkluzivně přiděleném území, resp. exkluzivně přidělené skupině zákazníků.

Toto pravidlo se uplatní rovněž ve vztahu k „hybridním“ distribučním modelům. Podle čl. 4 písm. c) VBER nemůže dodavatel omezovat okruh zákazníků, kterým selektivní distributoři mohou prodávat smluvní zboží. Pokyny k vertikálním omezením však v bodě 56 potvrzují, že dodavatel může svým selektivním distributorům zakázat aktivní prodej na území, na kterém byl jmenován výhradní distributor.

Naopak to ale neplatí. VBER ani Pokyny k vertikálním omezením totiž selektivním distributorům neposkytují jakoukoli ochranu před aktivními či pasivními prodeji ze strany ostatních dodavatelových distributorů (výhradních ani neautorizovaných), kteří působí mimo území vyhrazené pro provoz systému selektivní distribuce.

Co nastane po 1. červnu 2022?

Nové VBER zavádí právní rámec, který při použití „hybridních“ modelů distribuce umožní ochranu selektivních distributorů před výhradními a nevýhradními distributory a ochranu výhradních distributorů před selektivními distributory (systém obousměrné ochrany).

Navrhované znění právní úpravy umožňuje dodavateli chránit jím provozovaný systém selektivní distribuce tím, že svým (výhradním i nevýhradním) distributorům zakáže aktivní i pasivní prodeje neschváleným distributorům usazeným na území pro provoz tohoto systému (čl. 4 písm. b) a čl. 4 písm. d) VBER). Stejně jako doposud pak dodavatel bude moci rovněž chránit jím provozovaný systém výhradní distribuce, tedy zakázat selektivním distributorům aktivně prodávat smluvní zboží na exkluzivně přidělené území (čl. 4 písm. c) VBER).

V obou uvedených případech může dodavatel požadovat, aby výhradní, nevýhradní či selektivní distributor přenesl omezení prodejů na své zákazníky, kteří uzavřeli distribuční smlouvu přímo s dodavatelem nebo od subjektu, který získal od dodavatele právo distribuovat smluvní zboží.

Jak se to projeví v praxi?

Ukažme si to na situaci, v níž dodavatel hodinek zřídí v České republice systém výhradní distribuce a jmenuje zde exkluzivně distributora „A“. Ve všech ostatních členských státech EU však smluvní zboží uvádí na trh prostřednictvím selektivních distributorů. Dodavatel pak bude moci požadovat, aby se výhradní distributor „A“ (a všichni jeho odběratelé) zavázal, že na území států, na kterých dodavatel provozuje systém selektivní distribuce, nebude smluvní zboží aktivně prodávat neautorizovaným distributorům ani reagovat na jejich nevyžádanou poptávku. Tímto způsobem bude selektivním distributorům zajištěna ochrana před neautorizovanými prodejci usazenými v jiných státech. Současně pak může dodavatel zakázat všem svým selektivním distributorům, aby hodinky aktivně prodávali na území České republiky, které je exkluzivně přiděleno distributorovi „A“.

Podle dosavadní právní úpravy takové nastavení není možné. Výhradnímu distributorovi „A“ totiž nyní musí být umožněny aktivní i pasivní prodeje neautorizovaným distributorům, kteří jsou usazeni na území určeném pro provoz systému selektivní distribuce. Dodavatel nemá v tuto chvíli jakoukoli možnost své selektivní distributory náležitě ochránit.

Jak změny hodnotíme?

Nová právní úprava umožní podnikům efektivně využívat „hybridní“ distribuční systémy, které budou kombinovat na různých částech území EU model výhradní a selektivní distribuce. To jim umožní pružně reagovat na jejich byznysové potřeby.

Významnou novinkou je přitom zavedení možnosti ochrany selektivních distributorů před aktivními či pasivními prodeji z území, na nichž systém selektivní distribuce není provozován. Ochrana výhradních distributorů zůstane zachována ve stejném rozsahu.

Nově zaváděná „obousměrná ochrana“ výhradních a selektivních distributorů odpovídá tomu, že se Evropská komise v této oblasti rozhodla pro flexibilnější přístup. Sledovaným cílem přitom je, aby tyto distribuční modely mohly dobře fungovat vedle sebe. Efektivita nastavení distribučního systému, který bude odpovídat požadavkům VBER, tak již nebude podkopávána tím, že dodavatel na území EHP využívá různé distribuční modely.

Jsme zvědavi, jak bude tato legislativní změna v praxi využívána. Rovněž bude zajímavé sledovat, jak budou podniky využívat další novinky, které s sebou v oblasti omezování aktivních či pasivních prodejů přinese. Je jen škoda, že nové Pokyny k vertikálním omezením neobsahují jakékoli příklady, jak by to v praxi mohlo vypadat.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross