Pracovní a cizinecké právo

Pracovni Cizinecke Pravo

Klíčové kontakty

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naše advokátní kancelář si je plně vědoma neustále rostoucího významu oblastí pracovního práva a řízení lidských zdrojů. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s českými, slovenskými a mezinárodními společnostmi chápeme komplexnost problémů, se kterými se mohou firmy v této oblasti potýkat. Nabízíme praktická řešení vycházející z našich rozsáhlých právních znalostí a zkušeností.

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, a to zejména formou přípravy pracovněprávních dokumentů, odborných stanovisek, zastupování před soudy a správními orgány či dílčích konzultací při řešení naléhavých situací.

Máme bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství v celém spektru každodenních záležitostí na pracovišti. Víme, jak fungují HR týmy i management našich klientů a jak je důležité, aby firmy zůstaly na vrcholu neustále se proměňující a vyvíjející se oblasti lidských zdrojů. Z tohoto důvodu náš specializovaný tým poskytuje kromě tradičních služeb také specifické služby v oblasti pracovního práva a řízení lidských zdrojů, včetně následujících:

 • příprava manažerských, pracovních a jiných smluv;
 • příprava pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů;
 • odměňování zaměstnanců;
 • zabezpečování a uplatňování principu rovných příležitostí;
 • diskriminace;
 • propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání a předcházení soudním sporům;
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci/manažery;
 • agenturní zaměstnávání;
 • kolektivní smlouvy, vyjednávání a komunikace s odbory;
 • restrukturalizace společností;
 • HR audity;
 • compliance programy;
 • whistleblowing;
 • interní vyšetřování protiprávního jednání zaměstnanců;
 • služební zákon;
 • školení/workshopy na míru.

Cizinecké právo

Naše kancelář rovněž poskytuje komplexní právní podporu zaměstnavatelům a zaměstnancům (včetně jejich rodinných příslušníků) v oblasti cizineckého práva. Díky bohatým zkušenostem s přeshraničními projekty umí náš specializovaný tým efektivně vytvořit nejvhodnější strukturu relokačního plánu, včetně posouzení aspektů sociálního zabezpečení, daní či volby práva, kterým se smluvní vztah má přechodně řídit. Vedle toho zajištujeme veškeré přípravy žádostí a podkladů, včetně úředně ověřených překladů, a to zejména pro tyto oblasti:

Pro občany EU/EHP a jejich rodinné příslušníky

 • plnění informační povinnosti při zahájení a ukončení zaměstnávání
 • přechodný a trvalý pobyt
 • státní občanství
 • vysílání k výkonu práce na území České republiky a Slovenska
 • koordinace vysílání zaměstnanců z České republiky a Slovenska do zahraničí (ve spolupráci se zahraničními advokátními kancelářemi)
 • posouzení daňových aspektů
 • obstarání A1

Pro občany třetích zemí

 • zaměstnanecká karta (duálního i neduálního charakteru)
 • uznání vzdělání v ČR
 • schengenské vízum k pobytu do 90 dnů (za účelem zaměstnání, podnikání aj.)
 • dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů
 • vysílání k výkonu práce na území České republiky a Slovenska
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • vízum za účelem sezónního zaměstnání
 • dlouhodobý pobyt, včetně povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
 • trvalý pobyt, včetně plnění informační povinnosti při zahájení a ukončení zaměstnání
 • státní občanství
 • zastupování ve správním soudnictví (vyhoštění aj.)
 • modrá karta
 • posouzení daňových aspektů

L&E Global

Jako přidružený člen sítě L&E Global klientům nabízíme přeshraniční poradenství v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, včetně efektivního řešení mezinárodních pracovněprávních záležitostí a multijurisdikčních projektů.

Zdroj: Magazín lmc Zájem o práci z domova v posledních letech výrazně vzrostl jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů, a situaci ještě urychlila pandemie koronaviru. Určitou nevýhodou flexibilní formy práce zůstává chybějící ucelená zákonná úprava. Jak si s ní tedy poradit? Obecně platí, že v případech, kdy zákon mlčí, je vhodné si pracovní […]
Autorky: Pavla Kaufmannová, Kateřina Randlová Určitě Vám neunikla informace, že v období od 27. 3. do 11. 5. 2021 probíhá v České republice („ČR“) sčítání lidu, domů a bytů („sčítání lidu“). Věděli jste ovšem, že povinnost „sečíst se“ nemají pouze občané České republiky, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale i někteří cizinci, nebo naopak, že se […]
Zdroj: Mladá fronta DNES (14. 9. 2020) Zákoník práce dává zaměstnavatelům šanci platové rozdíly na stejné pozici odůvodnit, tvrdí expertka na pracovní právo Petra Sochorová z advokátní kanceláře Havel & Partners. Nejvyšší soud v létě rozhodl, že Česká pošta chybuje, když odměňuje své zaměstnance na stejných pozicích různě v regionech. Co na to říkáte? V […]
Zdroj: Aktuálně.cz (24. 4. 2020) Týká se mě pomoc od státu i s dohodou o provedení práce? Jak je to teď s čerpáním dovolené? A můžu si přivydělat, když pobírám ošetřovné na dítě? On-line deník Aktuálně.cz sestavil pro čtenáře seznam nejpalčivějších otázek z oblasti pracovního práva. Pravidla pro přidělování finanční pomoci od státu v době […]
Zdroj: legalTV.cz (9. 4. 2020) S odbornicí na pracovní právo Petrou Sochorovou, která působí jako counsel v advokátní kanceláři Havel & Partners, o současných opatřeních vlády reagujících na koronavirovou pandemii v pracovněprávní oblasti a jejich funkčnosti, ale také o práci z domova, jejích pravidlech, limitech a souvisejících problémech, propouštění lidí, snižování jejich mezd a také o krizi jako o výzvě pro legislativu do budoucna a oblastech, na […]
Autoři: Jan Koval, Petra Sochorová Aktualizováno 7. 12. 2021. Ke dni 30.11. 2021 byl vládou opětovně schválen program na podporu zaměstnanosti „Antivirus“, jehož podstatou je částečná kompenzace mzdových nákladů zaměstnanců za dobu překážek vyvolaných karanténou a mimořádnými či krizovými opatřeními v souvislosti se šířením nemoci COVID-19. Antivirus byl prodloužen/aktivován v režimu A a B. Základní parametry jsou následující: […]
Autoři: Jan Koval, Veronika Plešková Vláda ČR včera rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, v jehož souvislosti bylo vydáno krizové opatření týkající se omezení koncentrace většího počtu osob a krizové opatření týkající se omezení dopravy. Obě se významným způsobem dotknou zaměstnanosti. Jak konkrétně?[1] Dotčené skupiny zaměstnavatelů lze podle našeho názoru rozdělit na dvě skupiny: primárně dotčené (např. […]
Autoři: Jan Koval, Veronika Plešková Od našeho minulého vydání newsletteru Employment Flash se situace ohledně šíření coronaviru na evropském kontinentě opět zhoršila. Jako reakci vydalo v uplynulých dnech Ministerstvo zdravotnictví České republiky dvě mimořádná opatření, která se dotknou také Vás – zaměstnavatelů. Úplná znění obou opatření naleznete zde (z 6. 3. 2020) a zde (z 8. 3. 2020). Níže Vám […]
Autoři: Jan Koval, Ema Drštičková, Veronika Plešková Vzhledem k množícím se dotazům a narůstajícím obavám ve společnosti bychom rádi připomněli, jaké možnosti nabízí v takových situacích zaměstnavatelům zákoník práce a doporučili opatření, jejichž přijetí by mohla být vhodná. Rovněž bychom rádi upozornili na kroky, které naopak ke klidu ve Vaší společnosti pravděpodobně nepřispějí… Rozhodně nechceme nemoc […]
Autorky: Petra Sochorová, Ema DrštičkováZdroj: HR forum (1/2020) Dne 16. 12. 2019 vláda schválila návrh znění novely zákoníku práce, která by tak v nejbližší době měla být předložena Poslanecké sněmovně. Osud této, praxí dlouho očekávané, novely je strastiplný, její znění, v různě pozměněných verzích, již několikrát ve fázích legislativního procesu bylo, nicméně vždy bezúspěšně. O […]
Autoři: Jan Koval, Veronika Plešková, Pavla Kaufmannová Pravděpodobně jste o nich už slyšeli, ale s trochou štěstí se tento problém zatím netýkal přímo Vás – zaměstnavatele. Alespoň podle zkušeností u našich klientů se však šíří rychle a nepříjemné oznámení se může objevit i ve Vašich rukou. Řeč je o tzv. virtuální odborové organizaci. Ta se od té tradiční, […]
K 13. 5. 2019 nastupuje do naší kanceláře na pozici counsel Josef Adam, zkušený manažer a vedoucí in-house právník. Josef v letech 2009–2018 působil jako člen představenstva ve společnostech Český Aeroholding a České aerolinie, kde kromě právního oddělení vedl též oddělení finanční, lidských zdrojů a informačních technologií. Byl jednou z  klíčových osob, která vyjednala vstup společnosti Korean […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross