Program „Antivirus“

1. 4. 2020

Autoři: Jan Koval, Petra Sochorová

Aktualizováno 7. 12. 2021.

Ke dni 30.11. 2021 byl vládou opětovně schválen program na podporu zaměstnanosti „Antivirus“, jehož podstatou je částečná kompenzace mzdových nákladů zaměstnanců za dobu překážek vyvolaných karanténou a mimořádnými či krizovými opatřeními v souvislosti se šířením nemoci COVID-19. Antivirus byl prodloužen/aktivován v režimu A a B.

Základní parametry jsou následující:

REŽIM PŘÍSPĚVEK STÁTU
Režim A
Nařízená karanténa a izolace
Příspěvek bude poskytován ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně do výše 39 000 Kč na jednoho zaměstnance.
Režim B
Související hospodářské potíže spojené s COVID-19
Příspěvek bude poskytován ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně do výše 29 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Cílová skupina

Program je určen všem zaměstnavatelům, včetně agentur práce, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty.

Poskytuje se výhradně na zaměstnance v pracovním poměru, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim dána výpověď ani nejsou ve výpovědní době (s výjimkou výpovědi podle § 52 písm. g) a h) ZP).

Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům mzdy či náhrady mezd a řádně odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Délka trvání programu

Z programu lze hradit příspěvek na vyplacené náhrady mezd vzniklé od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 s možností případného prodloužení.

Základní proces administrace

Úkony související s žádostí o poskytnutí příspěvku jsou stále prováděny prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Proces administrace lze zjednodušeně rozdělit na: 1) podání žádosti, 2) uzavření dohody, 3) vyúčtování vyplacených náhrad mezd a 4) poskytnutí příspěvku, přičemž zaměstnavatel musí doložit i požadované dokumenty.

Kontrola a sankce

Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů.

Zneužití příspěvku může být klasifikováno i jako trestný čin.

Naši pracovněprávní odborníci jsou vám k dispozici ke konzultacím souvisejícím s tímto programem.

Klíčové kontakty

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross