Coronavirus z pohledu zaměstnavatele

28. 2. 2020

Autoři: Jan Koval, Ema Drštičková, Veronika Plešková

Vzhledem k množícím se dotazům a narůstajícím obavám ve společnosti bychom rádi připomněli, jaké možnosti nabízí v takových situacích zaměstnavatelům zákoník práce a doporučili opatření, jejichž přijetí by mohla být vhodná. Rovněž bychom rádi upozornili na kroky, které naopak ke klidu ve Vaší společnosti pravděpodobně nepřispějí…

Rozhodně nechceme nemoc zlehčovat (to nám ani jako právníkům nepřísluší) a doporučujeme tedy pozorně sledovat stránky Státního zdravotního ústavu (zde), ministerstva zdravotnictví (zde), popř. i ministerstva zahraničních věcí ČR (zde), kde naleznete všechny aktuální informace. O tomto by bylo velmi vhodné informovat i Vaše zaměstnance a zdůraznit, že situaci bedlivě monitorujete a v případě zhoršení jste připraveni okamžitě reagovat přijetím vhodných opatření. Mimo to ovšem doporučujeme především zachovávat klid a věcný přístup k situaci a nepodporovat šíření strachu tak jak se to v těchto dnech děje prostřednictvím většiny médií.

Prevence nade vše

Coronavirus je virovým onemocněním, prevencí proti jeho nákaze tedy mohou být klasická opatření, jako jsou:

  • zvýšená hygiena - je možné poskytnout zaměstnancům dezinfekční prostředky (gely, mýdla), případně roušky;
  • zdržení se pobytu v místech s vyšší koncentrací osob, např. na sportovních a kulturních akcích – pokud jste měli naplánovaný např. team building či účast na konferenci, doporučujeme toto ještě přehodnotit;
  • vyhýbání se kontaktu s osobami, které jsou viditelně nemocné;
  • dodržování zdravé životosprávy doplněné o konzumaci vitamínů atd.

V této souvislosti je rovněž vhodné dočasně omezit pracovní cesty do zahraničí a případně odvolat zaměstnance, kteří byli dlouhodobě vysláni do zahraničí, především do oblastí, které se jeví jako rizikové. V případě, že Vaši společnost často navštěvují klienti či obchodní partneři ze zahraničí, zvažte rovněž omezení takových kontaktů, alespoň dočasně. Opět ale doporučujeme přistupovat k situaci racionálně a vyvarovat se přehnaných reakcí, které by mohly v krajním případě narušit Vaše obchodní vztahy.

Co s italskými výletníky?

Itálie, především pak její severní regiony, které jsou velmi populární pro své lyžařské možnosti a kam možná zamířili/zamíří někteří z Vašich zaměstnanců, je v tuto chvíli jedním z ohnisek nákazy. Máte právo po zaměstnancích chtít, aby již naplánovanou a schválenou dovolenou zrušili nebo aby návštěvu takového regionu hlásili?

Zákoník práce s takovýmito situacemi příliš nepočítá. Pokud jde o zrušení již naplánované a schválené dovolené, tuto je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci zrušit, respektive změnit dobu jejího čerpání, případně i zaměstnance z dovolené odvolat, musí nicméně hradit náklady, které v tomto smyslu zaměstnanci vzniknou. Než tedy přistupovat k tomuto razantnímu kroku, doporučujeme se zaměstnancem o jeho dovolené promluvit a případně se rovnou domluvit na tom, jak bude řešena situace po jeho návratu (viz některá z možností níže).

Co se týče zjišťování destinace dovolené zaměstnance, toto nejste jako zaměstnavatel oprávněni zjišťovat a zaměstnanec Vám tedy toto sdělit může, ale nemusí. Za současné situace se ale jeví jako vhodné požádat zaměstnance, aby v případě, že plánují navštívit sever Itálie či jiné rizikové destinace, toto zaměstnavateli oznámili.

A jak tedy postupovat v případě, že se dozvíte, že se některý z Vašich zaměstnanců z rizikové destinace vrátil či se z ní vracet bude?

  • práce z domova: V případech, kdy to povaha práce nevylučuje, se jeví jako vhodné využít institut práce z domova (pouze na základě dohody, zaměstnanec k tomuto nemůže být nucen);
  • nařízení čerpání dovolené: Pokud víte o plánované dovolené zaměstnance déle předem, je možné nařídit mu čerpání dovolené i podobu 14 dnů následujících po zamýšleném návratu (toto ale musí být nařízeno alespoň s 14 denním předstihem);
  • poslat zaměstnance na překážky v práci: Zaměstnance můžete rovněž tzv. „poslat na překážky“, tedy mu nařídit, aby se po určitou dobu nedostavoval na pracoviště. V takové situaci mu ovšem náleží od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku;
  • „neplacené volno“? Zaměstnanci nemohou být nuceni, aby z důvodu svého pobytu v Itálii či jinde v potenciálně rizikové oblasti byli na překážkách v práci na straně zaměstnance (tzn., aby si brali tzv. neplacené volno); na něm se lze pouze (písemně) dohodnout;
  • mimořádná zdravotní prohlídka? Další možností je poslat zaměstnance na mimořádnou lékařskou prohlídku k Vašemu poskytovateli pracovnělékařských služeb. Této se zaměstnanec musí podrobit, doporučovali bychom nicméně tento krok dopředu s Vaším poskytovatelem zkonzultovat a ověřit, zda bude schopný (a ochotný) zaměstnancům test na přítomnost coronaviru provést, popř. zda se zaměstnanec nemá rovnou dostavit na specializované pracoviště určené v daném regionu.

V souvislosti s coronavirem je hojně skloňováno také slovo „karanténa“. Karanténa, tak jak ji zná zákoník práce, může být nařízena pouze ošetřujícím lékařem a zaměstnanci pak náleží nemocenské stejně jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. Nemůže se tedy jednat o rozhodnutí zaměstnavatele.

Věříme, že Vám výše uvedené pomůže zvládnout současnou situaci a nebude mít vliv na úspěšnost Vaší společnosti v roce 2020.

V případě jakýchkoliv dalších otázek je Vám náš pracovněprávní tým rád k dispozici!

Klíčové kontakty

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross