Whistleblowing

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Součást firemního compliance programu a efektivní nástroj k potírání nežádoucího jednání 

Ať už chcete jen splnit, co vaší organizaci bude ukládat legislativa, nebo chcete další, podle statistik velmi účinnou pojistku proti podvodům a korupci, naši experti v oblasti whistleblowingu vám poskytnou komplexní a bezpečná řešení.

Pomůžeme vám udržet si kontrolu nad celým procesem a v rané fázi interně vyšetřovat veškerá oznámení tak, aby se případný problém vyřešil dříve, než dojde k jeho další eskalaci. Rizika spojená se špatným přístupem mohou být velmi vysoká, zejména pokud si oznamovatel, např. z důvodu strachu, raději vybere možnost reportovat svá podezření přímo ministerstvu, či dokonce mediím. V takovém případě společnosti většinou ztrácí kontrolu nad interním vyšetřováním a vedle právních dopadů hrozí i ztráta reputace. 

Ve spolupráci s FairData Professionals vám můžeme také pomoci zajistit a implementovat nezávislou a anonymní oznamovací linku a dodat služby příslušné osoby.

Naše služby v této oblasti nejčastěji zahrnují:

PREVENCE

  • identifikace rizik a zavádění efektivních vnitřních kontrolních procesů
  • příprava vnitřních předpisů a pravidel
  • nastavení procesů
  • zavedení a spravování vnitřního oznamovacího systému
  • školení

INTERNÍ INVESTIGACE

  • realizace interního vyšetřování a forenzního auditu
  • poradenství v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů a IT bezpečnosti
  • realizace nápravných opatření na základě provedeného šetření (ukončení pracovního poměru, příprava trestních oznámení a podnětů k zahájení správních, popř. kárných řízení)
  • právní pomoc a ochrana při podezření z trestné činnosti

Autorka: Kateřina NešpůrkováSpolupracovala: Lívia Djukić Legislativní proces, kterým Česká republika implementovala Směrnici EU o whistleblowingu, trval téměř tři roky. Postupně vznikly tři návrhy zákonů, projednávaly ho dvě Poslanecké sněmovny. Rok a půl po termínu stanoveném Evropskou unií na 17. 12. 2021, donucena vysokou pokutou v řádech desítek milionů korun, Česká republika konečně legislativní proces dokončila. Jako […]
Autor: Lívia Djukić Spolupracovala: Kateřina Nešpůrková POSLANECKÁ SNĚMOVNA PO TÉMĚŘ 5 MĚSÍCÍCH PROJEDNÁVÁNÍ SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ. V JAKÉ VERZI SE JÍM BUDE NYNÍ ZABÝVAT SENÁT A KDY LZE OČEKÁVAT ÚČINNOST ZÁKONA? NA CO SE PŘIPRAVIT? Pokud tak povinné subjekty (všichni zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci, veřejné instituce a další vybrané entity) dosud […]
Autor: Lívia DjukićSpolupracovala: Kateřina Nešpůrková Ve středu 23. listopadu vláda schválila nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Směrnice o ochraně oznamovatele“). Původní návrh zákona, který byl projednáván v předchozí Poslanecké sněmovně, ale nebyl před […]
Autoři: Lívia Djukić, František Kousal Spolupracovala: Kateřina Nešpůrková O tom, že Česká republika nestihla termín pro transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Směrnice o whistleblowingu“) bylo již napsáno mnohé. Firmy i veřejný sektor se vypořádávají s přímými účinky směrnice, které při […]
Autor: Robert Nešpůrek, Petr Bratský Termín 17. prosince 2021 pro implementaci tzv. whistleblowingové směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937) se nezadržitelně blíží. Podle Směrnice soukromé subjekty s více než 50 zaměstnanci a většina veřejných subjektů budou muset zavést komunikační kanály a procesy pro interní oznamování protiprávního jednání. Řada globálních i významných národních firem již […]
Autoři: Robert Nešpůrek, Vojtěch Bartoš, Jaroslav Šuchman Před koncem roku uplyne lhůta pro přijetí českého zákona o whistleblowingu – s největší pravděpodobností marně. I přesto by se však stát, kraje, obce a jim podřízené organizace i firmy měly připravit na uplatňování pravidel evropské směrnice o whistleblowingu hned po 17. prosinci 2021. Směrnice o ochraně oznamovatelů porušení […]
Autor: Robert Nešpůrek Dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, by měly firmy a veřejné instituce povinně do konce března 2022 zavést vnitřní oznamovací systém, který v rámci organizace umožní lidem upozorňovat na poškozování veřejných zájmů nebo neetické či protiprávní jednání. Zajistit bezpečnou atmosféru, kde se lidé nebojí použít svůj hlas, tak bude pro mnohé […]
Autoři: Richard Otevřel, Robert Nešpůrek Zdroj: FairWhistle Blog Správnou implementaci whistleblowingu, kterou nový zákon o ochraně oznamovatele vyžaduje, je nutno chápat jako součást risk a compliance managementu organizace.  Věříme však, že přestože jde o regulatorní povinnost, může být zavedení systému whistleblowingu pro organizaci přínosné, pokud se správně uchopí. Cílem by mělo být vytvoření systému důvěryhodného pro oznamovatele, aby interní […]
Autoři: Petr Bratský, Robert Nešpůrek Zdroj: FairWhistle Blog Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019 vyžaduje, aby členské státy implementovaly příslušnou právní úpravu nejpozději do 17. prosince 2021. Návrh českého zákona o ochraně oznamovatelů nyní čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou. 15. července 2021 návrh zákona projednal výbor pro veřejnou správu a […]
Autoři: Petra Sochorová, Robert Nešpůrek Zdroj: FairWhistle Blog Nový zákon o ochraně oznamovatelů s sebou přináší silnou ochranu oznamovatele, především ochranu jeho identity a ochranu před odvetnými opatřeními. Pokud povinné osoby tuto ochranu svým oznamovatelům neposkytnou, hrozí jim vysoké sankce ze strany dohledových orgánů. Ještě větší riziko však spočívá v tom, že oznamovatel, který se nebude cítit při oznamování […]
Autoři: Libor Novák, Robert Nešpůrek Zdroj: FairWhistle Blog Zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby povinné osoby umožnily oznamovatelům (tj. především zaměstnancům, OSVČ, ale i smluvním partnerům jako např. dodavatelům), učinit v rámci své organizace oznámení písemně, ústně a na žádost i osobně. Dále zákon požaduje, aby obsah oznámení a totožnost oznamovatele znala pouze tzv. příslušná osoba, tj.  za tímto účelem jmenovaný […]
Zdroj: HR forum (3/2021) Autorky: Petra Sochorová, Kateřina Randlová Určitě jste zaznamenali množící se zprávy o whistleblowingu, neboli oznamování protiprávního jednání ze strany zaměstnanců. V nedávné době byl poslanecké sněmovně předložen návrh zákona o ochraně oznamovatelů z dílny Ministerstva spravedlnosti ČR. Na základě tohoto návrhu bude většina zaměstnavatelů do března příštího roku povinna zřídit oznamovací […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross