Coronavirus z pohledu zaměstnavatele II

9. 3. 2020

Autoři: Jan Koval, Veronika Plešková

Od našeho minulého vydání newsletteru Employment Flash se situace ohledně šíření coronaviru na evropském kontinentě opět zhoršila. Jako reakci vydalo v uplynulých dnech Ministerstvo zdravotnictví České republiky dvě mimořádná opatření, která se dotknou také Vás – zaměstnavatelů. Úplná znění obou opatření naleznete zde (z 6. 3. 2020) a zde (z 8. 3. 2020). Níže Vám přinášíme jejich stručné shrnutí:   

Co je jejich obsahem?

 • Občané ČR a další osoby dlouhodobě se zdržující na našem území[1] (společně dále jen „Dotčené osoby“), které se počínaje 7. březnem 2020 vrátily/vrátí z jakéhokoliv místa Itálie, mají povinnost tuto skutečnost bezprostředně oznámit svému praktickému lékaři[2];
 • praktičtí lékaři jsou povinni nařídit karanténu Dotčeným osobám a dále osobám určeným příslušnou hygienickou stanicí[3];
 • z okruhu Dotčených osob jsou vyňati:
  • řidiči nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží
  • řidiči a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky
  • piloti dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech;
 • oznámení lékaři musí být učiněno vzdáleným způsobem (např. telefonem, e-mailem, přes aplikaci WhatsApp, apod.) – lékař v zásadě povinně nařídí 14denní karanténu;
 • za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3.000.000 Kč.

Musí zaměstnavatel jednat aktivně?

Zaměstnavatel nemá právo (a tedy ani povinnost) „lustrovat“, kde jeho zaměstnanci trávili dovolenou. Vzhledem k závažnosti situace a v rámci prevence však doporučujeme:

 • apelovat na všechny zaměstnance, aby nezbytnost karantény neignorovali a pokud:
  • spadají mezi Dotčené osoby, aby bezodkladně splnili svoji oznamovací povinnost vůči praktickému lékaři
  • jsou příbuznými či známými Dotčených osob, aby své osobní návštěvy odložili až na dobu po uplynutí karantény;
 • doporučit zaměstnancům, aby omezili své cesty (včetně rizikových oblastí), a samozřejmě je na tyto cesty ani nevysílat;
 • připomenout zaměstnancům další pravidla prevence (viz náš předchozí newsletter).

A jaký dopad má opatření MZ ČR na zaměstnavatele?

 • Karanténa představuje překážku v práci s nárokem na náhradu mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku (shodně jako v případě dočasné pracovní neschopnosti);
 • vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám mohla spousta rodičů vyslat pouze děti na pobyt do nyní rizikové oblasti (např. lyžařské pobyty apod.) – vzhledem k povinné karanténě i pro ně a doporučení karantény osobám sdílejícím stejnou domácnost s Dotčenými osobami může být počet Vašich zaměstnanců dotčených opatřeními Ministerstva zdravotnictví širší, než se na první pohled zdá;
 • někteří lékaři mohou místo „karenčního lístku“ vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (to však pouze z technických důvodů, neboť e-neschopenka nezahrnuje karanténu, je však administrativně jednodušší);
 • zaměstnavatel má (shodně jako u neschopenky) právo zkontrolovat dodržování karantény, nicméně toto nedoporučujeme s ohledem na minimalizaci rizika šíření nákazy mezi zaměstnance – kontrolory;
 • dle sdělení MZ ČR a po telefonické konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí hl. m. Prahy by mělo být – v zájmu minimalizace negativních ekonomických dopadů karantény – přípustné umožnit Dotčeným osobám práci z domova (samozřejmě jen na pozicích, kde to jejich povaha práce připouští). To však nezbavuje ani tyto Dotčené osoby povinnosti oznámit návrat z Itálie jejich praktickému lékaři[4].

Situaci pro Vás budeme nadále sledovat a v případě významné změny Vás o ní budeme včas informovat.

Pro zodpovězení jakýchkoliv dalších otázek je Vám náš pracovněprávní tým rád k dispozici!


[1]     Tj. i občané jiných zemí s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice (více než 90 dnů), nebo osoby na našem území pouze zaměstnané (týká se především pohraničních oblastí).

[2]     Pokud žádného nemají, pak lze tuto povinnost splnit vůči jakémukoliv praktickému lékaři pro dospělé/děti a dorost.

[3]     Jedná se osoby prokazatelně již nakažené coronavirem SARS-CoV-2 nebo osoby, které s těmito nakaženými osobami přišly do styku.

[4]    Důvodem je potřeba evidence počtu osob potenciálně nakažených coronavirem.

Klíčové kontakty

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross