Nemovitosti a stavebnictví

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naše kancelář poskytuje právní služby ve všech aspektech projektů v oblasti nemovitostí a stavebnictví se zásadním podílem na českém a slovenském právním trhu. Právní tým zabývající se právem nemovitostí a stavebnictví tvoří více než 30 právníků, je veden vedoucím partnerem Jaroslavem Havlem s podporou dalších šesti partnerů, a dle dostupných informací tak představuje jeden z největších právních týmů se zaměřením na oblast práva nemovitostí a stavebnictví v České republice a na Slovensku.

Klientům poskytujeme komplexní právní a daňové poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví zejména v níže uvedených oblastech:

Služby v oblasti nemovitostí a stavebního práva

 • poradenství při prodeji a akvizici nemovitostí (mimo jiné provedení právní prověrky, příprava/revize a projednání transakční dokumentace, návrhy možné strukturace příslušné transakce, včetně daňové strukturace)
 • poradenství při výstavbě rezidenčních projektů, včetně následných dispozic s jednotlivými bytovými jednotkami
 • poradenství při realizaci projektů na zelené louce, průmyslových nemovitostí a projektů „na klíč“
 • poradenství v souvislosti s rozvojem a regenerací průmyslových nemovitostí (brownfield investments), včetně revize vlastnických vztahů, právních aspektů výstavby, rekonstrukcí a otázek životního prostředí
 • poradenství v souvislosti se správou nemovitostí (nájemní smlouvy, jednání s nájemci aj.)
 • zastupování ve správních řízeních týkajících se územního plánování a výstavby, včetně správního trestání a správního soudnictví
 • poradenství v oblasti projektového financování, strukturování a vyjednávání smluv s finančními institucemi
 • semináře a školení na míru se zřetelem na nejvýznamnější změny v rekodifikaci soukromého práva v oblasti nemovitostí
 • zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení
 • aktivní činnost v profesních organizacích v oblasti nemovitostí v České republice, např. v Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí, České společnosti pro stavební právo či Asociaci pro zahraniční investice při vládní agentuře CzechInvest

Životní prostředí

 • poradenství při posuzování dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí
 • poradenství v oblasti týkající se sanace ekologických znečištění
 • zastupování ve sporech týkajících se životního prostředí a účasti veřejnosti, eliminace obstrukčních praktik
 • zastupování v rámci povolovacích procesů v oblasti práva životního prostředí, včetně zastupování ve správních a soudních řízeních
 • poradenství v oblasti odpovědnosti za ekologickou újmu
 • poradenství v rámci jednotlivých složkových předpisů práva životního prostředí, zejména v oblasti nakládaní s odpady, nakládání s vodami, v oblasti vodovodů a kanalizací, horního práva a ochrany ovzduší, včetně oblasti obchodování s emisními povolenkami apod.

Veřejný sektor

 • zastupování klientů v souvislosti s výběrovými řízeními vyhlašovanými státem nebo samosprávami, včetně řízení podle pravidel mezinárodních organizací, např. Evropské investiční banky
 • poradenství v souvislosti s PPP projekty, včetně zakládání veřejnoprávních subjektů a právních služeb ve věcech týkajících se obchodních společností, stavebních firem, výrobců, poradenských firem a poskytovatelů služeb
 • poradenství v oblasti investičních pobídek a veřejné podpory pro greenfield a brownfield projekty

Právnická firma roku v kategorii Developerské a nemovitostní projekty
v letech 2012, 2022 a 2023.
Kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými
advokátními kancelářemi.

Pfr Cr Oborove 3

Články - Rubriky
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla pod vedením Ondřeje Floriána komplexní právní poradenství společnosti Pražská teplárenská a.s., která je součástí skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s. a dlouhodobě patří k lídrům teplárenského trhu, při odštěpení jejího majetku do pěti nástupnických společností. Na jedné z nejkomplexnějších přeměn obchodních společností, kterou kancelář v tomto roce realizovala, se […]
Zdroj: Lidové noviny (31. 8. 2020) Autor: František Korbel Vláda minulý týden schválila návrh nového stavebního zákona. Pokud jej přijme i parlament, budeme mít po 14 letech opět nový stavební kodex. Jeho spoluautor František Korbel se zamýšlí nad tím, proč jeho návrh vzbuzuje tolik vášní. Ačkoli mám k aktuální podobě návrhu stavebního zákona řadu výhrad, […]
Autoři: Lukáš Syrový, Štěpán Štarha, Veronika Ždánská Dne 19. 6. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k programu „COVID – Nájemné“, jehož cílem je poskytnout podporu v podobě částečné úhrady nájemného těm podnikatelům, kteří byli ve své činnosti omezeni mimořádnými vládními opatřeními a své obchodní prostory užívají na základě nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy. Žádosti […]
Zdroj: ESTATE (duben 2020) Dne 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila nouzový stav a postupně přijímá krizová opatření v reakci na šíření covid-19. Aktuální situace mění zásadním způsobem předpoklady, na kterých byly pro rok 2020 postaveny veřejné rozpočty, finanční plány firem i běžné fungování naší společnosti. Jaký dopad má pandemie na nemovitostní trh? Stav, který […]
Zdroj: BUILDING WORLD magazine Autoři: Lukáš Syrový, Jakub Vojtěch Již letos významně ovlivní nemovitostní trh v České republice nový zákon o realitním zprostředkování. Do doposud neregulované oblasti realitního byznysu totiž přináší nové požadavky na realitní zprostředkovatele s velkým dopadem na jejich klienty a účastníky realitního trhu obecně. Jasně a stručně představujeme nejdůležitější regulatorní novinky obsažené v tomto […]
Autoři: Lukáš Syrový, Jakub Zámyslický Velká pozornost je aktuálně věnována návrhu vlády, který má řešit dopad krizových opatření souvisejících s nouzovým stavem vyhlášeným z důvodu výskytu SARS CoV-2 na vztah nájemce a pronajímatele na základě nájemních smluv. Podle mediálních výstupů členů vlády, zejména ministra průmyslu, se má jednat o „odklad plateb nájemného“ po určitou dobu. Tato mediální […]
Autoři: Lukáš Syrový, Josef Adam, Veronika Ždánská Dne 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila nouzový stav a postupně přijímá krizová opatření v reakci na šíření koronaviru SARS-CoV-2. Jak nemoc samotná, tak krizová opatření mění zásadním způsobem předpoklady, na kterých byly pro rok 2020 postaveny veřejné rozpočty, finanční plány firem i běžné fungování naší společnosti. Stav, který […]
Autor: Lukáš SyrovýZdroj: Building World (4/2019) Podle aktuálních zpráv z rezidenčního trhu dochází ke snižování tempa růstu cen bytů. V segmentu luxusních bytů dochází ke stagnaci, případně dokonce k poklesu cen. I přesto jsou aktuální ceny bytů, zejména ve větších městech, pro mnoho lidí vysoké. Situaci nepomáhá ani skutečnost, že došlo ke zpřísnění podmínek pro získání hypotéky, ty […]
Zdroj: Reportér (11/2019, str. 116) Česká republika je na 157. místě na světě v délce trvání stavebního řízení. Změnit to má nový stavební zákon. Stavebníci si od něj slibují zrychlení úředních procedur, část starostů má ovšem obavy, že jim zkomplikuje už tak složitý život. Nový stavební zákon Žebříček „Doing Business“, který vzniká pod patronací Světové […]
Nemovitostní tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera kanceláře Lukáše Syrového a senior advokáta Alberta Tatry poskytl právní poradenství globální investiční společnosti Invesco Real Estate při prodeji 100% podílu ve společnosti Andel Property, spol. s r.o., která je vlastníkem kancelářské budovy v ulici Karla Engliše 4 na Smíchově, Praha 5. Objekt nabízí zhruba […]
K 13. 5. 2019 nastupuje do naší kanceláře na pozici counsel Josef Adam, zkušený manažer a vedoucí in-house právník. Josef v letech 2009–2018 působil jako člen představenstva ve společnostech Český Aeroholding a České aerolinie, kde kromě právního oddělení vedl též oddělení finanční, lidských zdrojů a informačních technologií. Byl jednou z  klíčových osob, která vyjednala vstup společnosti Korean […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství při další významné nemovitostní transakci. Tým pod vedením partnera kanceláře Lukáše Syrového a senior advokáta Alberta Tatry zastupoval developerskou společnost DBK Praha a. s. a investiční skupinu PROXY-FINANCE a. s. při získání 77% podílu ve firmě EUROPARK Holding s.r.o., která prostřednictvím společností EUROPARK Leasing s.r.o. a EUROPARK […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross