JUDr. Natalija Traurigová, Ph.D.

Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
natalija.traurigova@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Natalija Traurigová se specializuje na fúze a akvizice, právní audity a právní due diligence, právo obchodních korporací, právo nemovitostí, energetiku a přepravní právo a také koordinuje činnost ruské poradenské skupiny.

V oblasti akvizic a prodejů se v uplynulých letech účastnila řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících zejména v odvětvích energetiky, dopravy, stavebnictví, strojírenství, zpracovatelského průmyslu a private equity. Dále se zaměřuje na problematiku strukturování společných podniků a právní podporu při nastavení souvisejících smluvní vztahů.

Jelikož je ruština jejím mateřským jazykem, vedle poskytování právních služeb pro česky a anglicky mluvící klienty je Natalija Traurigová zodpovědná za poskytování komplexních právních služeb rusky hovořící klientele, jakož i českým a zahraničním klientům při podpoře jejich vstupu na trh v rusky mluvících zemích nebo při podnikání na těchto trzích, a to v oblasti realizace strategických investic, zakládání a řízení společných podniků, dodávek investičních celků, jakož i realizace smluv a řešení sporů v těchto zemích. V současné době se rovněž věnuje problematice mezinárodních sankcí ve vztahu k Rusku.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala sedm let v přední mezinárodní advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer a její nástupnické české advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména právu obchodních společností, fúzím a akvizicím, energetickému právu a právu mezinárodní (zejména letecké) přepravy a zasílatelství. Ve své praxi se věnovala rovněž projektovému financování, například v rámci pilotního BOT projektu výstavby dálnice v ČR nebo v rámci projektu výstavby velkokapacitní papírny připravovaném paralelně pro ČR a Německo.

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
Jazyky
ruský, český, anglický
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2000), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), tituly Ph.D, JUDr.
 • poradenství významné ruské energetické společnosti patřící do státního konglomerátu pro jadernou energetiku při akvizici majoritního podílu v českém výrobci komponentů pro jadernou energetiku
 • poradenství českému výrobci plynovodních zařízení v souvislosti s plněním smluv o výstavbě plynovodů v Rusku s využitím úvěrů zajištěných EGAP
 • poradenství přední britské energetické společnosti v souvislosti se zamýšlenou akvizicí regionálních distributorů elektřiny v ČR
 • poradenství přednímu americkému provozovateli poštovních a zasílatelských služeb s celosvětovým pokrytím v souvislosti s několika nadnárodními akvizičními a integračními projekty, korporátní agendou a přípravou vzorové dokumentace pro realizaci přepravních a zasílatelských služeb v ČR
 • poradenství zahraničnímu investorovi v souvislosti s akvizicí největšího českého soukromého výrobce elektřiny
 • poradenství významnému nadnárodnímu poskytovateli handlingových a servisních služeb v osobní a nákladní letecké přepravě v korporátních a smluvních záležitostech
 • poradenství přednímu českému výrobci letecké techniky v souvislosti s několika projekty vývoje civilní letecké techniky v rámci kooperace se zahraničími partnery a v souvislosti s ošetřením smluvních vztahů v rámci dodávek vojenské letecké techniky
 • poradenství americkému investorovi v souvislosti s akvizicí české dceřiné společnosti významného distributora technických plynů
 • poradenství přednímu českému výrobci nákladních vozidel v souvislosti s realizací smluvních vztahů a s řešením sporů týkajících se dodávek nákladních vozidel do Ruska
 • poradenství významnému ruskému výrobci těžké strojírenské techniky při akvizici české společnosti podnikající ve výrobě komplexních strojů a zařízení pro vodní a větrné elektrárny
 • poradenství přednímu ruskému poskytovateli telekomunikačních služeb v souvislosti s několika právními audity české dceřiné společnosti spojenými s vydáním euroobligací mateřskou společností, rozsáhlé poradenství v korporátních a smluvních otázkách
 • poradenství významné zahraniční skupině v oblasti výroby letecké techniky v souvislosti s akvizicí českého výrobce komponentů pro letecký průmysl
 • dlouhodobé poradenství přednímu českému developerovi v souvislosti s  realizací několika rozsáhlých developerských projektů v oblasti rezidenční a komerční výstavby na území hl. m. Prahy
 • dlouhodobé poradenství významnému investičnímu fondu v souvislosti s komplexní právní podporou při realizaci akvizic za účelem pozdější realizace developerských projektů v oblasti průmyslové výstavby a logistiky na území ČR a Polska
 • poradenství českému strojírenskému podniku v souvislosti se založením společného podniku s čínským výrobcem ocelových disků pro automobilový průmysl
 • poradenství významnému českému developerovi v souvislosti s akvizicí filmového studia v Srbsku a vytvořenímspolečného podniku v Srbsku
 • dlouhodobá komplexní podpora přednímu celosvětovému výrobci sportovních oděvů a obuvi v souvislosti s celkovou koordinací a sjednáním podmínek nájmu nebytových prostor v jednotlivých obchodních centrech v regionu východní Evropy a Asie
Články - Rubriky
Autoři: Marek Lošan, Natalija Traurigová Evropská unie přijímá opatření v podobě sankcí pro Ruskou federaci v souvislosti s vývojem na Ukrajině od března 2014, přičemž v posledních dnech jsou tato opatření narychlo doplňována masivními restrikcemi, které se pravděpodobně budou ještě měnit a vyvíjet. Ke dni 28. 2. 2022 dopoledne existují následující opatření: Sankce proti individuálním […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS jmenovala svoji seniorní advokátku Nataliji Traurigovou do pozice counsel. Natalija působí v kanceláři již od roku 2007. Její kariérní postup je tak dalším dokladem dlouhodobé snahy o udržení schopných a pracovitých právníků, kteří se mohou dostat do vedení firmy a mít přímý vliv na její směřování zpravidla rychleji, než je […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross