Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková

Senior advokátka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
patricia.jamriskova@havelpartners.sk
Právní specializace
Podnikatelské obory

Patrícia Jamrišková sa špecializuje najmä na oblasť práva obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo životného prostredia a z oblasti občianskeho práva na rodinné a dedičské právo. Okrem toho v roku 2020 úspešne zložila správcovskú skúšku (správca konkurznej podstaty) z oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.

V rámci práva obchodných spoločností poskytuje právne poradenstvo pri navrhnutí vhodného usporiadania spoločností klientov, či už v začiatku ich podnikania alebo pri reorganizácii už existujúcej štruktúry. Následne klientom pomáha návrh štruktúry uviesť do života prostredníctvom založenia nových spoločností, tuzemských alebo cezhraničných zlúčení, splynutí a rozdelení, zmene právnej formy, likvidácie spoločností alebo iným vhodným spôsobom.

Významnú špecializáciu predstavuje aj poskytovanie komplexného poradenstva pre privátnu klientelu a rodinné firmy zahŕňajúce najmä riešenie medzigeneračného transferu kapitálu a ochrany privátneho majetku, aspekty budovania a správy (rodinných) holdingových štruktúr obsahujúcich aj zahraničné právne formy vyčlenenia a usporiadania majetku známe ako zverenecké či súkromné nadačné fondy (tzv. „trusty“) a poradenstvo vo veciach rodinnoprávnych a dedičských.

V oblasti fúzií a akvizícií sa zameriava na poradenstvo klientom ako na strane predávajúcich, tak aj kupujúcich vrátane poradenstva pri vytváraní spoločných podnikov. V tomto smere sa venuje aj právnym previerkam (due diligence) a príprave komplexnej transakčnej dokumentácie ako aj právnej pomoci pri post-transakčných krokoch alebo problémoch.

Na oblasť životného prostredia má okrem zvyčajného právnického uhlu pohľadu aj prírodovedný, nakoľko v roku 2018 úspešne ukončila štúdium hydrogeológie a inžinierskej geológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Spoluprácu s našou advokátskou kanceláriou zahájila už počas svojho štúdia v roku 2016, pričom pred príchodom do našej advokátskej kancelárie sa po dobu 2 rokov venovala hydrogeológii.

Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora
Zápis v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

Jazyky
slovenský, anglický
Vzdělání
  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (2018), titul Mgr.
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava (2018), titul Mgr.
  • poradenstvo popredným slovenským a českým privátnym klientom a rodinným firmám, zahŕňajúce vytvorenie holdingových štruktúr i s medzinárodnými prvkami a usporiadanie majetkových a rodinných vzťahov
  • komplexné poradenstvo jednej z najväčších kozmetických firiem na svete pri reorganizácii skupiny spoločností
  • poradenstvo členovi jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete pri akvizícii spoločnosti a následne riešenie post-transakčného usporiadania skupiny
  • pravidelné právne poradenstvo z oblasti práva obchodných spoločností pre medzinárodných klientov, ako napr. medzinárodného developera špecializujúceho sa na priemyselné nehnuteľnosti a sklady, poprednú automobilku, globálnu technologickú spoločnosť
  • poradenstvo zahraničnému klientovi pri akvizícii spoločností poskytujúcich zdravotnú starostlivosť – medicínska technika
  • poradenstvo klientom z rôznych sektorov pri právnych previerkach (due diligence) spoločností
  • komplexné poradenstvo zahraničnému klientovi pri vytvorení spoločného podniku v oblasti železničnej dopravy na Slovensku
  • zastupovanie globálnej technologickej spoločnosti pred Ministerstvom životného prostredia SR v oblasti odpadového hospodárstva – vyhradené prúdy odpadu
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS tradičně se začátkem druhého pololetí oznamuje interní povýšení. Nově se od 1. července společníkem kanceláře stává Ondřej Florián, partner zodpovědný za vedení skupiny pro oblast korporátního práva a týmu služeb pro privátní klienty. Na pozici partnerky a partnerů kanceláře se posouvají Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross