Vláda schválila další změny ohledně úpravy provozní podpory solárních elektráren

29. 4. 2020

Autoři: Jan Koval, Robert Porubský, Ivo Skolil

Dne 27. dubna 2020 schválila vláda novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (zákon č. 165/2012 Sb.) („Novela“). Novela mj. upravuje limity přiměřenosti podpory elektřiny vyrobené v solárních elektrárnách („FVE“) uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 (tj. většina výrobců elektřiny z FVE v České republice). Účinnost Novely je plánována na 1. ledna 2021.

Pro FVE bylo původně počítáno s hranicí přiměřenosti pro vnitřní výnosové procento („IRR“) na úrovni 8,4 % (v ČR se odhaduje, že se u jednotlivých FVE může ve skutečnosti pohybovat mezi 4 a 12 %). Po dalším vývoji však byla tato výše snížena o 25 % na konečných 6,3 %, tj. na samou spodní hranici vyplývající z rozhodnutí Evropské komise ohledně přiměřenosti provozní podpory. Deklarovaným cílem vlády má být omezení dalších nákladů na provozní podporu (tj. na úkor současných provozovatelů FVE) a maximální soutěžení provozní podpory FVE v připravovaných aukcích (tj. přesun od plošné provozní podpory FVE k individuálně vysoutěžené podpoře pro jednotlivé výrobce z FVE).

Novela počítá se sektorovým šetřením ohledně přiměřenosti výše provozní podpory pro FVE. Pokud bude zjištěno překročení zákonného limitu IRR, pak by se mohlo jednat o tzv. nadměrnou podporu. Ta by mohla vést k plošné úpravě v podobě snížení výše výkupních cen (stanoveny Cenovým rozhodnutím ERÚ). Takové snížení by však nemuselo být dostatečné, a Novela proto obsahuje pro individuální případy i možnost odejmutí práva na provozní podporu pro FVE do budoucna či uložení povinnosti vrátit nadměrně čerpané prostředky z titulu provozní podpory FVE.

Novela nyní míří k projednání do parlamentu. Pokud by byla schválena a nabyla účinnosti ve stávající podobě, pak by u některých výrobců elektřiny z FVE mohlo dojít k citelnému snížení jejich příjmů a ohrožení plnění jejich závazků např. z úvěrového financování a propadu hodnoty jimi poskytovaného zajištění. Další vývoj budeme monitorovat.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross