Mgr. Roman Dubeň

Advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
roman.duben@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Roman Dubeň se specializuje na oblast technologického a IT práva, obecného smluvního práva a na herní právo.

Během své dosavadní praxe se podílel na poskytování právních služeb souvisejících zejména s dodávkou, implementací a servisem informačních systémů pro veřejnou i soukromou sféru. Rovněž se specializuje na související regulatorní problematiku, zejména v oblasti kyberbezpečnosti a cloud computingu a další právní aspekty, jako je použití open source nebo standardního softwaru.

V oblasti obecného smluvního práva se věnuje zejména přípravě komplexních smluv, jejich vyjednávání a analýze klíčových smluvních práv a povinností.

V oblasti herního práva se zaměřuje na komplexní právní podporu tuzemským i zahraničním provozovatelům hazardních her a jejich zastupování ve správních i soudních řízeních.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2018 jako čerstvý koncipient pracoval jako student v advokátních kancelářích poskytujících generální praxi.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický, slovenský
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2017), titul Mgr. (summa cum laude)
 • Universiteit Leiden, Law School, Nizozemsko, (2016–2017), program Erasmus
 • příprava vzorových smluv na implementaci a servis IT systémů, dodávku a maintenance souvisejícího hardware pro ústřední orgány státní správy, státní fondy a státní právnické osoby
 • poradenství ústřednímu orgánu státní správy v souvislosti se zavedením nového IT systému na výběr správních poplatků formou on- premise
 • poradenství ústřednímu orgánu státní správy v souvislosti se zavedením nového ekonomického systému a personálního a mzdového systému formou cloud computingu
 • poradenství ústřednímu orgánu státní správy v souvislosti se zasmluvněným nového poskytovatele servisu core IT systému
 • poradenství samosprávě při implementaci a servisu core a vedlejších IT systémů na výkon státní správy a samosprávy
 • poradenství centrálnímu zadavateli při zajištění zahraničních a tuzemských elektronických informačních zdrojů pro univerzity a vědecké organizace
 • poradenství poskytovatelům bankovních a pojišťovacích služeb v souvislosti se zavedením nových core IT systému, vyjednávání se zahraničními dodavateli a lokálními implementátory
 • poradenství mezinárodní společnosti zabývající se výrobou, distribucí a prodejem pohonných hmot a petrochemických produktů při implementaci a servisu různých IT produktů
 • komplexní poradenství přednímu mezinárodnímu poskytovateli online služeb
 • poradenství při vstupu zahraničního provozovatele hazardních her do České republiky včetně zastupování při získání základního povolení k provozování hazardních her
 • zastupování zahraničních klientů před Ministerstvem financí v řízeních o neoprávněném provozování online hazardních her
 • zastupování provozovatelů před Ministerstvem financí a Celní správou v řízeních o porušení zákona o hazardních hrách, resp. podmínek provozování hazardních her stanovených v základním povolení, a v navazujících soudních řízeních

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross