Duševní vlastnictví

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Náš tým specializující se na duševní vlastnictví patří k největším v České republice a na Slovensku. Celkem 25 zkušených právníků a patentových zástupců nabízí bezkonkurenční míru specializace v jednotlivých oborech s detailní znalostí trhu a posledních trendů dynamicky se rozvíjejícího digitálního světa. Poskytujeme poradenství největším nadnárodním společnostem, zavedeným rodinným firmám i fyzickým osobám; v řadě případů jsme nastavovali politiku ochrany a monetizace duševního vlastnictví startupům, a pomohli tak k jejich úspěšnému růstu.

Právo duševního vlastnictví slouží k ochraně autorských děl, vynálezů, technologických řešení a dalších nápadů, databází, počítačových programů aj.  Chytrý nápad, promyšlený produkt – to je to, co přináší vysokou návratnost a konkurenční výhodu. Právo duševního vlastnictví poskytuje nástroj, jak takový nápad chránit, komerčně nabízet bezpečně ostatním a dále jej rozvíjet. Duševní vlastnictví často motivuje investora pro vstup do společnosti a napomáhá dalšímu rozvoji Vašeho podnikání.

Dlouhodobě se věnujeme zejména těmto oblastem:

 • rešerše a příprava a podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů, patentů či užitných vzorů (národní či mezinárodní cestou nebo na úrovni EU) a volba optimální registrační strategie (s ohledem na rozsah ochrany a náklady s tím spojené)
 • správa a ochrana portfolia zapsaného průmyslového vlastnictví, jeho udržování, monitoring a ochrana za pomoci moderních softwarových řešení
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a úřadů EUIPO, Evropské patentové organizace a WIPO při řízeních o zápisu průmyslového vlastnictví, včetně řízení o námitkách nebo dalších sporných řízení (návrhy na výmaz zapsaného průmyslového vlastnictví apod.)
 • zajišťování platnosti udělených evropských patentů (validace) na území České republiky a Slovenska včetně odborných překladů do češtiny a slovenštiny
 • zastupování v soudních sporech včetně soudů EU, podávání předběžných opatření, zastupování v arbitrážích, vymáhání práv duševního vlastnictví kdekoli na světě, vyjednávání při řešení sporů s třetími stranami
 • provádění rešerší a vyhodnocování zápisné způsobilosti nebo případného zásahu do práv třetích osob u patentů i dalšího průmyslového vlastnictví, včetně posuzování problematiky tzv. „paralelních dovozů“
 • provádění právních prověrek (due diligence) při prodeji nebo akvizici duševního vlastnictví
 • nastavování licenčních strategií a příprava licenčních smluv na míru
 • posuzování on-line nakládání s obsahem chráněným autorským právem a prostřednictvím vyhodnocování naplnění otázek tzv. služby informační společnosti a naplnění podmínek bezpečného přístavu
 • nastavování interních procedur na ochranu obchodního tajemství a ochrany a evidence jakéhokoli duševního vlastnictví
 • monitoring dovozů a vývozů padělků za aktivní účasti celní správy, stejně jako následná spolupráce s celní správou (včetně Generálního ředitelství cel) při zadržování a likvidaci nedovolených napodobenin
 • zastupování ve všech typech řízení celních orgánů či České obchodní inspekce a v soudních řízeních o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, popř. i v trestním řízení, kterého se klient účastní jako osoba poškozená
 • zastupování ve všech typech sporů o doménová jména a poskytování služeb souvisejících s doménovými jmény

AUTORSKÉ PRÁVO

Autorská díla nás obklopují všude. Od počítačových programů přes fotografie nebo videa, design, složení hudby, vytvoření reklamní kampaně, napsání blogu na internetu, úpravy dokončené architektonické stavby či využití jejího vzhledu až po sdílení jakéhokoli digitálního obsahu a využívání on-line platforem – zde všude se setkáváme s autorskými právy. Poskytujeme specializované poradenství ve všech těchto záležitostech.

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

Mezi průmyslová práva patří zejména ochranné známky, průmyslové vzory (design), patenty a užitné vzory a slouží k ochraně brandu, designu nebo unikátní technologie. Tato práva je nutno zavčas registrovat, hlídat jejich případné zneužití a chránit je před zásahy třetích osob.

Ochrana průmyslových práv byla v minulosti často podceňována a řešila se až na poslední chvíli; to představuje v řadě případů problém, protože se uplatňuje princip „kdo dřív přijde, ten dříve registruje průmyslové vlastnictví“. Nastavení vhodné průmyslověprávní strategie má tedy zásadní vliv na úspěch v boji proti padělkům.

PATENTY A UŽITNÉ VZORY

Patent nebo užitný vzor (tzv. malý patent) může majiteli poskytnout monopol, a tím bezkonkurenční podnikatelskou výhodu vůči konkurentům.

Aby patent nebo užitný vzor dokázal poskytnout očekávanou ochranu, je potřeba nastavit správnou patentovou strategii, zpracovat patentové rešerše a připravit patentové přihlášky. To vyžaduje kombinaci špičkových právních kapacit kombinovaných s technickou a praktickou zkušeností patentových zástupců. Právě tento unikátní kombinovaný tým dokážeme v HAVEL & PARTNERS klientům nabídnout.

Poskytujeme tuzemským i mezinárodním klientům kompletní servis v oblasti patentové ochrany ve všech technických oborech, validací evropských patentů, dodatkových ochranných osvědčení a užitných vzorů v České republice a na Slovensku. Zastupujeme naše klienty při řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR a na Slovensku, před Evropským patentovým úřadem i před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Spolupracujeme se stovkami zahraničních poradců a partnerů, díky kterým dokážeme zajistit odpovídající patentovou ochranu prakticky kdekoli na světě přes jedno kontaktní místo naší kanceláře.

Je-li třeba, náš zkušený litigační tým s právníky specializovanými na patentové spory dokáže společně s patentovými zástupci efektivně vymáhat porušení patentových práv vůči třetím osobám. Stejně tak bráníme práva našich klientů, pokud se kdokoli třetí domáhá jakýchkoli patentových práv proti nim, ať už jde o spory mezi konkurenty nebo o vydírání tzv. patentových trollů.

DOMÉNOVÉ SPORY

V souvislosti s rozmachem internetu vznikla nová skupina sporů, se kterými našim klientům pomáháme – doménové spory. Pravidelně zastupujeme klienty v doménových sporech vůči doménovým spekulantům. Máme zkušenosti s vedením doménových sporů před obecnými soudy i před orgány tzv. alternativního řízení doménových sporů prakticky po celém světě.

Současně našim klientům poskytujeme i další služby týkající se doménových jmen – od registrace, koupě či převodu přes ocenění až po automatický monitoring konfliktních doménových jmen.

KNOW-HOW A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

Nejen průmyslové vlastnictví, ale také další znalosti, dovednosti, postupy a metody mají svou hodnotu a přinášejí konkurenční výhodu. Klientům nabízíme poradenství při nastavení řádné ochrany know-how anebo obchodního tajemství, případně je zastupujeme v soudních sporech, kde se domáhají ochrany svého obchodního tajemství.

BOJ PROTI PADĚLKŮM A NEDOVOLENÝM NAPODOBENINÁM

Pokud je správně nastavena strategie ochrany duševního vlastnictví, zbývá již jen málo k tomu, aby mohlo být duševní vlastnictví efektivně vymáháno. Jednou ze standardních cest je zejména zajišťování padělků a nedovolených napodobenin ve všech segmentech jejich prodeje či distribuce, ať již při dovozu zboží do České republiky či na vnitřním trhu v obchodech, stáncích, na tržištích a na internetu. Vedle aktivního monitoringu vnitřního trhu je pak při zadržování a následné likvidaci padělků klíčová naše intenzivní spolupráce s celní správou, popř. s Českou obchodní inspekcí. Klíčovou roli zde sehrává kvalitní ochrana prostřednictvím ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů.

LICENCOVÁNÍ

Vedle řádné ochrany duševního vlastnictví je zapotřebí důkladně a důmyslně nastavit také licenční strategie, které umožní bezpečně nabízet a distribuovat a těžit výnosy z úsilí a investic, které byly vloženy do vytvoření duševního vlastnictví.

TRANSAKCE

Nejen při prodeji duševního vlastnictví, ale také v případě akvizice duševního vlastnictví třetích osob je zapotřebí ověřit, zda jsou dostatečně zajištěna všechna práva, a nastavit příslušné záruky a ochranu kupujícího proti nárokům třetích stran. V oblasti transakcí máme nespočet zkušeností z obou stran.

Všem těmto tématům se věnujeme v rámci odborných publikací, přednášek a také na našem blogu https://www.havelpartners.blog/dusevni-vlastnictvi/

Právnická firma roku 2018 v kategorii Duševní vlastnictví.
Kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými
advokátními kancelářemi.

Pfr Cr Oborove 3

Články - Rubriky
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zastupující společnost Apple uspěla s žalobou proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, který došel k závěru, že u sloganu Tick different firmy SWATCH nehrozí záměna se sloganem firmy Apple THINK DIFFERENT. Městský soud v Praze ale toto rozhodnutí zrušil a nařídil Úřadu znovu celou věc přezkoumat. Firmu Apple ve sporu o […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS byla potřetí za sebou zařazena do uznávaného mezinárodního žebříčku World Trademark Review 1000, který každoročně sleduje nejvýznamnější kanceláře i individuální odborníky v oblasti duševního vlastnictví a ochranných známek ve více než 80 zemích světa. Kancelář zmiňuje i prestižní žebříček nejvlivnějších světových lídrů a specialistů – Who’s Who Legal: Thought Leaders […]
Zdroj: Reportér Digitalizace zahrnuje i celou řadu právních aspektů, často zcela nových. „Je dobré včas ošetřit podstatu elektronického byznysu i po právní stránce,“ říká ROBERT NEŠPŮREK, který stojí v čele expertního týmu pro oblast informačních technologií advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Digitalizace otevírá celé nové oblasti práva a právního poradenství. Které z těchto oblastí jsou […]
Autoři: Robert Nešpůrek, František Korbel, Dalibor Kovář Celý život po nás někdo chtěl osobně předložit občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti a neumíme si představit, že to již brzy nebude potřeba. To je ale na čase změnit. Přichází totiž zcela nový svět vzdáleného ověřování totožnosti osob, který bude automaticky, zdarma a okamžitě dostupný […]
Zdroj: Právní rádce (leden 2021) Autoři: Ivan Rámeš, Tereza Hrabáková S Novým rokem skončilo přechodné období pro brexit, ve Spojeném království tak přestaly platit unijní předpisy týkající se ochranných známek EU a zastupování jejich přihlašovatelů. Více než 40 procent hrubého domácího produktu Evropské unie souvisí s obory, kterých se týká právo duševního vlastnictví. Podle studie […]
Zdroj: Hospodářské noviny (11. 12. 2020) Autoři: Dušan Sedláček, Jiří Kmec Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku velice pružně zareagoval na opatření zaváděná v pandemii covidu-19 a jednání přesunul do virtuálního prostředí. Členové senátu jsou sice přítomni v jednací síni jako obvykle, zástupci stěžovatelů a vlád k nim nicméně promlouvají prostřednictvím videokonference ze svých […]
Autoři: Václav Audes, Jan Diblík, Kateřina Slavíková Pandemie koronaviru rozvířila debaty o tom, že zdravotní péči v Česku je třeba zmodernizovat, aby mohla fungovat na dálku bez nutnosti přímého kontaktu s pacientem. Díky telemedicíně, jak se dálkovému poskytování zdravotní péče říká, by ubylo nepotřebných cest k lékaři nebo dlouhého vysedávání v čekárnách ordinací. České právní předpisy prozatím telemedicínu neznají […]
Zdroj: Právní rádce (listopad 2020) Autoři: Jan Diblík, Robert Nešpůrek, Roman Cholasta Pandemie koronaviru přinutila tisíce lidí pracovat z domova. Využívají přitom nejrůznější technologie, jež mohou posloužit jako vstupní brána do IT systémů firem. Kriminalita se stále častěji přesouvá z reálného světa do on-line prostředí. Každoročně tak přibývá kyberzločinů. Zatímco v roce 2011 policie v […]
Zdroj: Právní prostor (4. 11. 2020) Autoři: František Korbel, Dalibor Kovář, Pavel Amler Události letošního roku zásadně změnily tradiční způsob komunikace, na který byla většina z nás zvyklá. Schůzky nahradily videokonference a ruku v ruce s tím se zvýšil i obecný požadavek na distanční právní jednání, tj. zejména na uzavírání smluv bez fyzického kontaktu smluvních […]
Specialisté největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS poskytli pod vedením partnera Jana Diblíka komplexní poradenství se značným přesahem do IT oblasti při prodeji společnosti vyvíjející doplňky pro sledování času, známé také pod souhrnným názvem IT set Prime Timesheet. V rámci několika měsíců probíhající akvizice se novým majitelem české SPV vlastnící IT set Prime Timesheet stala […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS a její tři právníci byli podruhé za sebou zařazeni do uznávaného mezinárodního žebříčku World Trademark Review 1000, který každoročně sleduje nejvýznamnější kanceláře i individuální odborníky v oblasti duševního vlastnictví a ochranných známek ve více než 80 zemích světa. Partnery Roberta Nešpůrka a Ivana Rámeše a senior advokátku Terezu Hrabákovou publikace zároveň […]
HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství kyperské společnosti Helifreak Limited vlastněné zakladatelem a hlavním vizionářem společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovičem. Poradenství se týkalo prodeje 100 % akcií společnosti Melown Technologies SE, která je známa především unikátním vývojem 3D objektů a vizualizací z leteckých snímků, včetně trojrozměrných map pro Mapy.cz. Technologický startup, který Ivo Lukačovič se […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross