Telemedicína – zdravotní péče 21. století

30. 11. 2020

Autoři: Václav Audes, Jan Diblík, Kateřina Slavíková

Pandemie koronaviru rozvířila debaty o tom, že zdravotní péči v Česku je třeba zmodernizovat, aby mohla fungovat na dálku bez nutnosti přímého kontaktu s pacientem. Díky telemedicíně, jak se dálkovému poskytování zdravotní péče říká, by ubylo nepotřebných cest k lékaři nebo dlouhého vysedávání v čekárnách ordinací. České právní předpisy prozatím telemedicínu neznají a nedefinují. Prvním krokem pro její zakotvení v českém právu bude v určitém rozsahu novela zákona o zdravotních službách a také připravovaný zákon o elektronizaci zdravotnictví.

Díky telemedicíně by mohla být zdravotní péče v Česku (nejen během pandemie) pro pacienty mnohem dostupnější.

Základem telemedicíny jsou moderní technologie, díky kterým je možné zajistit komplexní péči o pacienta od vstupní konzultace a diagnózy přes monitoring a léčbu samotnou až po předepsání a doručení léků či elektronické vystavení neschopenky. A to vše za pomocí dálkové komunikace a přenosu dat. To může snadno zpřístupnit kvalitní a nákladově efektivní zdravotní služby pacientům bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházejí. Díky dostupnosti služeb nebudou pacienti zanedbávat své potíže, čímž se předejde hospitalizacím v nemocnicích a nepotřebným návštěvám pohotovostí. To by ve výsledku mohlo přinést i značné úspory.

Digitalizace zdravotní péče navíc umožní sběr obrovského množství dat, která mohou odborníci analyzovat a využít v oblasti výzkumu. Modelování případů a využití umělé inteligence může pomoci včas zachytit nemoci, a zvýšit tak šance na uzdravení pacientů.

V neposlední řadě může telemedicína významně přispět ke snížení rizika nákazy koronavirem či jinými nemocemi. Ubylo by totiž zdlouhavého čekání v čekárnách před ordinacemi, nebo zbytečného obíhání lékařů, než se pacient dostane ke specialistovi, který jeho potíže skutečně vyřeší.

Je dálkové poskytování zdravotní péče legální?

Český právní systém ale pojem telemedicíny prozatím nezná a nedefinuje. K tomuto oboru se tak vztahují právní předpisy z mnoha odvětví, které vznikaly v dobách dávno „před telemedicínou“, a nejsou proto příliš aktuální. Podle právních předpisů má poskytovatel zdravotních služeb odpovědnost za to, že zdravotní službu pacientovi poskytl tzv. lege artis, tedy v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. To přitom platí, i když lékař poskytuje péči na dálku. Objevují se ale diskuse, zda tento standard naplní, když pacienta vůbec neuvidí a osobně neprohlédne.

Mezitím pak na trhu vznikají služby, které takové diskuse předbíhají a telemedicínské postupy v praxi rovnou zavádí. Nejbližší nadějí pro zakotvení telemedicíny v českém právu je nyní Ministerstvem zdravotnictví připravená novela zákona o zdravotních službách, která má umožnit poskytování konzultačních služeb nebo klinicko-farmaceutické péče na dálku.

Elektronizace zdravotnické dokumentace

Některé dílčí instituty telemedicíny již české právo také upravuje a některé se v praxi využívají – patří mezi ně například e-neschopenky či e-recepty. Další pokusy o elektronizaci zdravotnictví ale stále narážejí na své limity. Už teď je například na základě zákona o zdravotních službách a vyhlášky o zdravotnické dokumentaci možné, aby poskytovatel zdravotních služeb vedl dokumentaci výhradně elektronicky.

Jenže elektronické systémy často nenaplňují požadované náležitosti, a karty tak u lékařů v praxi stále zůstávají na papíře. Přístup pacienta na dálku k jeho zdravotnické dokumentaci pak současné právo podrobně také neošetřuje, a lékaři proto v praxi pacientům z elektronicky vedené dokumentace stále vystavují listinný výpis. I dálkový přístup do zdravotnické dokumentace by však měla novela zákona o zdravotních službách umožňovat a pak už bude jen na jednotlivých lékařích, jak se s technologiemi poperou.

Elektronický přístup ke zdravotnické dokumentaci má pro své občany v plánu i Evropská unie. Než ale začne fungovat, bude třeba odpovědět na otázky ohledně ověření identity pacienta a zabezpečení dokumentace i komunikace s pacientem.

Zákon umožní bezpečné sdílení dat

Některé z výše zmiňovaných problémů by mohl do budoucna kromě zákona o zdravotních službách vyřešit také zákon o elektronizaci zdravotnictví. Ten počítá s novým identifikátorem pacienta, který by měl zcela nahradit rodná čísla. Zavádí také nové integrované datové rozhraní, které má umožnit bezpečné sdílení dat mezi všemi účastníky. Nový systém by měl zároveň propojit i ty stávající – jako například eRecepty či lékové záznamy.

Nové rozhraní mělo podle původních plánů fungovat od roku 2022. Už teď je ale jasné, že se projekt zpozdí. Příprava zákona se totiž neustále prodlužuje. Podle bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha měla o materiálu rozhodovat sněmovna do konce tohoto volebního období, tedy do podzimu 2021. Jenže s vývojem na postu ministra zdravotnictví lze očekávat, že návrh ještě dozná značných změn, a není proto jasné, kdy by mohl zákon vlastně vejít v platnost. 

Důležitou otázkou, na kterou je ale také třeba při modernizaci zdravotnictví pamatovat, je pak důvěra. Pokud nebudou lékař nebo pacient novému zdravotnímu systému důvěřovat, nebudou se v něm cítit bezpečně. Zásadní proto je, aby nová zákonná úprava přesvědčila všechny strany, že telemedicína je důvěryhodná. Pro dálkové poskytování zdravotní péče je to zcela klíčový faktor.

Vývoj telemedicíny nyní už patrně nic nezastaví. Pokud je správně pojímána a vykonávána profesionálně, pak je to další z přirozených vývojových stupňů při poskytování jedné ze služeb, kterou je v tomto případě zdravotní péče. Jak jsme již naznačili, její potenciál je enormní. V kombinaci se zpracováním tzv. big data či umělou inteligencí, resp. strojovým zpracováním vybraných vstupních dat, se jedná o mocný nástroj, který má potenciál zvýšit skokově úroveň života nejen v rozvinutých zemích, ale snad ještě více v zemích rozvojových.

Domníváme se přitom, že vývoj telemedicíny je v naprostém počátku jejího skutečného potenciálu. Přáli bychom si, aby České republice ve využití tohoto potenciálu neujel vlak nejen na straně uživatelů – pacientů, ale také na straně vývoje a poskytovatelů telemedicínských služeb.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross