Ochranné známky v době po brexitu

12. 1. 2021

Zdroj: Právní rádce (leden 2021)

Autoři: Ivan Rámeš, Tereza Hrabáková

S Novým rokem skončilo přechodné období pro brexit, ve Spojeném království tak přestaly platit unijní předpisy týkající se ochranných známek EU a zastupování jejich přihlašovatelů.

Více než 40 procent hrubého domácího produktu Evropské unie souvisí s obory, kterých se týká právo duševního vlastnictví. Podle studie Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) z roku 2019 tato odvětví představují většinovou část obchodu EU se zbytkem světa, tvoří totiž až 96 procent výrobků vyvážených z unie. Ochránit tak svou značku, výrobky či služby je pro firmy stále důležitější.

Ochranné známky na území unie upravuje Nařízení o ochranné známce Evropské unie. Podle něj mají známky zaregistrované v EU právní ochranu na území všech členských států. Jenže když některý ze států ze společenství vystoupí, ochrana na jeho území zaniká. Spojené království odešlo z Evropské unie již na konci ledna 2020, po celý zbytek roku běželo ale přechodné období, a v Británii tak stále platily unijní předpisy. S koncem roku ovšem skončilo i toto přechodné období. Otázkou tedy je, jak je to nyní s ochranou nebo zastupováním přihlašovatelů ochranných známek EU v Británii.

Jasná pravidla měla určit obchodní dohoda mezi Británií a EU. Jenže jednání nebyla dlouho úspěšná a k dohodě dospěly unie se Spojeným královstvím teprve krátce před koncem roku. I proto Británie s cílem pomoci svým podnikům připravit se na brexit vypracovala právní předpisy, které vstoupily v platnost k 1. lednu 2021.

Ochranné známky

Okamžikem skončení přechodného období tak Úřad průmyslového vlastnictví pro Spojené království (UKIPO) naklonoval všechny již zapsané unijní ochranné známky do nových registrací ochranných známek Spojeného království. Nová registrace je srovnatelná s národní ochrannou známkou Spojeného království a vlastník již zapsané unijní ochranné známky nemusí prakticky nic řešit.

Nová registrace vznikne v Británii automaticky bez jakýchkoli nutných kroků a nákladů a je zcela nezávislou ochrannou známkou Spojeného království, kterou lze napadnout, postoupit, licencovat nebo obnovit nezávisle na původní ochranné známce EU. Ponechává si nicméně dále své stávající registrační číslo, před ním se ale objeví ještě UK0009, aby se dalo číslo snadno identifikovat jako britská národní ochranná známka.

Všechny vlastnosti ochranné známky EU nicméně zůstávají v nové britské ochranné známce zachovány. Pokud má EU známka například prioritu již od 1. 9. 2006, ochranná známka v Británii bude mít tuto prioritu také. Britské úřady nebudou o těchto nových registracích vydávat žádná speciální osvědčení, vlastníci ale budou mít přístup ke všem informacím on-line.

Nová registrace vznikne, i když proti známce EU probíhá řízení o neplatnosti či zrušení. Osud registrace pak v zásadě bude záležet na tom, jak unie ve finále o známce rozhodne. Pokud jste vlastník zapsaných EU známek a máte zájem o nové registrace, určitě doporučujeme zkontrolovat, zda britský úřad naklonoval vaše známky správně, a zda jsou tedy všechny údaje v pořádku.

Když si není vlastník jistý, zda novou ochrannou známku v budoucnu ve Spojeném království využije, bude pro něj lepší varianta si ji zatím ponechat a případně ji později prostě jen neobnovit.


Pokud vlastník ochranné známky EU z nějakého důvodu nestojí o vytvoření nové registrace, může využít takzvaný opt-out mechanismus. Podle informací UKIPO je pro to třeba vyplnit speciální formulář zveřejněný na webových stránkách úřadu. Pak se s novou registrací bude zacházet, jako by nikdy nevznikla. Zatím není stanovena žádná lhůta, do kdy lze tuto možnost využít.

Když si není vlastník jistý, zda novou ochrannou známku v budoucnu ve Spojeném království využije, bude pro něj lepší varianta si ji zatím ponechat a případně ji později prostě jen neobnovit. Pokud doba ochrany známky EU uplyne až po 1. 1. 2021, musí pak už ale požádat o obnovu jak EUIPO, tak patentový úřad Spojeného království a zaplatit dva správní poplatky.

Opt-out mechanismus naopak není možné použít, pokud již vlastník uplatňuje ochrannou známku EU ve Spojeném království a také v případě, že vlastník postoupil, licencoval nebo uzavřel dohodu ve vztahu k této ochranné známce EU nebo když na jejím základě zahájil soudní spor ve Spojeném království.

Odlišný postup bude ale u přihlášek ochranných známek, které unie do konce přechodného období nezapsala. Pak bude nutné podat novou přihlášku ochranné známky Spojeného království odvozenou od přihlášky ochranné známky EU, a to ve lhůtě do devíti měsíců od 1. ledna 2021.

Nová přihláška musí být samozřejmě totožná s původní přihláškou ochranné známky EU, jak co do seznamu výrobků a služeb, tak co do znění nebo vzhledu. Bude pak podléhat obvyklému registračnímu procesu ve Spojeném království. UKIPO potvrdil, že bude účtovat poplatky 170 liber za jednu třídu zboží/služeb a 50 liber za každou další třídu.

Průmyslové vzory Společenství

Co se týče průmyslových vzorů Společenství, situace je téměř shodná s ochrannou známkou EU. UKIPO a vláda Spojeného království potvrdily, že zajistí u stávajících registrací rovnocennou registraci na svém území, a to opět s minimální administrativní zátěží a bez dalších nákladů. Stejně tak bude moci vlastník využít opt-out mechanismus.

U průmyslových vzorů Společenství, které jsou v době ukončení přechodného období v řízení nebo které jsou zapsány, ale dosud nebyly zveřejněny, poskytne britská vláda žadatelům možnost požádat o stejnou ochranu v období devíti měsíců po skončení přechodného období, a to se zachováním data podání a priority.

Zastupování nově vzniklých práv


Důležité je také zmínit, že od ukončení přechodného období již zástupci ze Spojeného království nemohou zastupovat vlastníky před EUIPO, a to ani v podávání nových přihlášek, ani v zahajování nových sporných řízení. V praxi to některé britské advokátní a patentové kanceláře vyřešily tak, že mají další pobočku v Irsku, případně jiném státě EU.

UKIPO už loni na podzim potvrdil, že majitelé práv duševního vlastnictví od 1. ledna 2021 budou také povinni uvést adresu ve Spojeném království ve věcech, které se týkají například národních přihlášek ochranných známek podaných po konci přechodného období, námitek a dalších sporných řízení. V praxi to znamená, že buď bude třeba mít lokálního zástupce, nebo sídlo či pobočku ve Spojeném království.

Otázkou pak také je, zda se požadavek adresy ve Spojeném království vztahuje i na nové registrace. V souladu s čl. 55 odst. 2 Dohody o vystoupení se do tří let od skončení přechodného období nepožaduje, aby držitelé nových registrací známek měli korespondenční adresu ve Spojeném království. Je však velmi pravděpodobné, že jakmile toto tříleté období vyprší, bude i pro nové registrace platit stejný požadavek pro doručovací adresu na území Spojeného království.

Jelikož lokální kanceláře ve Spojeném království nabízejí převzetí ochranných známek a průmyslových vzorů v tuto chvíli většinou zadarmo, doporučujeme vlastníkům nových registrací aktuální situaci využít a vybrat si svého lokálního zástupce.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross