Návrh směrnice EU pro předcházení zneužívání entit bez dostatečné ekonomické podstaty – aneb co když si už nesnížíte srážkovou daň?

15. 6. 2022

Autoři: Josef Žaloudek, Kateřina Havlínová, ve spolupráci s advokátem Slovenské advokátní komory Mgr. Martinem Blahou

V závěru roku 2021 představila Evropská komise návrh směrnice, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání entit, jež nemají dostatečnou ekonomickou podstatu (tzv. „shell entities“) pro daňové účely. Směrnice by měla být implementována do 30. června 2023 s účinností k 1. lednu 2024. Vzhledem ke zcela zásadnímu charakteru změny je však nutné připravovat se již nyní, kdyby jen orientačním úvodním posouzením, jaké společnosti ve vaší skupině mohou být novým pravidlům exponovány.

Návrh směrnice stanovuje systém ukazatelů, které slouží k určení, zda daná entita má, či nemá dostatečnou ekonomickou podstatu. Typickými ukazateli, které v tomto směru vyvolají problém, jsou (i) typ příjmů (pokud je jich za poslední 2 roky víc než 75 % z pasivních zdrojů jako dividendy, úroky, licenční poplatky, nájem, pojištění atd.), (ii) placené nebo přijímané přeshraničně, a (iii) „outsourcovaná“ správa společnosti.

Pokud budou tyto ukazatele současně splněny, bude daná entita muset oznamovat správci daně prostřednictvím daňového přiznání další doplňující informace (co do užívaných prostor, statutárního orgánu atd.).

Pokud z doplňujících informací vyplyne, že ekonomická podstata entity není splněna, praktickým důsledkem bude zejména:

  • ztráta nároku na jakékoli osvobození či snížení srážkové daně (v ČR a SR tak bude příjem vyplácený takové zahraniční entitě moci podléhat v extrémním případě až 35% srážce);
  • „dodanění“ základu daně takové entity ve státě její ovládající společnosti (v ČR sazbou daně 19 %, v SR sazbou daně 15 % / 21 %).

Sankce za nesplnění povinnosti oznámení, případně za uvedení nepravdivých doplňujících informací, by měla být dle návrhu směrnice v minimální výši 5 % obratu entity.

Celý systém navržený směrnicí je velmi komplexní, zahrnuje řadu výjimek atd. a může se ještě měnit. Nicméně je zřejmé, že výše popsané „základní testy“ mohou zachytit podstatnou část např. „off-shore“ společností.

V případě, že se domníváte, že některá z vašich např. zahraničních společností ve skupině by se mohla stát entitou bez dostatečné ekonomické podstaty (a tím vyvolat dodatečné daňové povinnosti v ČR nebo v SR), neváhejte nás kontaktovat k bližšímu posouzení.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross