Zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun (již pro zdaňovací období 2022)

24. 3. 2022

Autoři: David Krch, Martina Sumerauerová, Zuzana Zavadilová

Jak jste již pravděpodobně zaznamenali, Vláda České republiky („Vláda“) zveřejnila soubor opatření, tzv. ropný trojlístek, jenž má reagovat na extrémní růst ceny benzínu a nafty, který byl zaznamenán od začátku války na Ukrajině.

Jedná se o tři konkrétní návrhy řešení:

Novela zákona o silniční dani → zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun

  • Novelu aktuálně připravuje Ministerstvo financí ČR („MFČR“), přičemž návrh znění novely zatím není k dispozici.
  • Silniční daň pro vozidla nad 12 tun zůstane zachována, nicméně je zde snaha o zjednodušení současné administrativy spojené s placením daně, tj. mít pouze jednu platbu ročně místo dosud hrazených záloh.
  • V této souvislosti vydal ministr financí dne 24. března 2022 „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“ (č.j. MF-8118/2022/3901-2). Tímto rozhodnutím se promíjí platba záloh na silniční daň splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. Zálohy se promíjí automaticky všem poplatníkům silniční daně (není tedy potřeba žádných úkonů vůči správcům daně). Upozorňujeme, že tímto rozhodnutím nedochází k prominutí daně samotné. Rozhodnutí ministra financí je dostupné zde: Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022.

Novela zákona o ochraně ovzduší zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do pohonných hmot

  • Cílem novely je zlevnění ceny benzínu i nafty. Novela je nyní v přípravě.

Kontrola marží u distributorů i prodejců pohonných hmot s cílem odhalit případnou snahu o umělé zvyšování cen pohonných hmot

  • MFČR přistoupilo ke kontrolám marží formou cenového reportingu čerpacích stanic na denní bázi.
  • Výsledky prvních kontrol ukázaly, že provozovatelé čerpacích stanic zvyšováním cen pohonných hmot převážně reagovali na výhled dramaticky rostoucích cen a vývoj na komoditní burze.
  • MFČR neočekává, že by se průměrné marže v březnu výrazněji odchýlily od těch únorových, nicméně, vývoj cen bude i nadále sledovat. Prozatím se tedy nechystá zastropování maximální výše marží.
  • Více informací k cenovému reportingu naleznete zde.

Ministr financí dále uvedl, že dopravci budou mít možnost odložit platbu daně z přidané hodnoty („DPH“) v případě, že budou mít problémy zaplatit DPH v řádném termínu. Poprvé by to mělo být možné od 25. dubna 2022, kdy stejnou příležitost budou mít také čtvrtletní plátci DPH.

Legislativní proces v této věci pečlivě sledujeme a budeme informovat o dalším vývoji.  Nicméně předpokládáme a považujeme za velmi pravděpodobné, že tento vládní návrh bude přijat.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross