Přinesou změny v oblasti investičních pobídek nové investice?

10. 1. 2022

Autoři: David Krch, Kamila Chládková

Do léta 2019 byly pobídky oblíbeným nástrojem mnoha společností k podpoře jejich investic. Na základě zpřísnění podmínek klesl od září 2019 významně počet podaných žádostí a projekty schválené Vládou ČR jsou za poslední dva roky v řádu jednotek. Pro rok 2022 a následující období schválila předchozí vláda několik významných změn v oblasti investičních pobídek.

V prvním případě se jedná o novou mapu regionální podpory, která upravuje procentní výši poskytované podpory v jednotlivých regionech. Na velké části území ČR budou podmínky příznivější a maximální rámec poskytnuté podpory bude navýšen. Poskytnuté pobídky však bohužel budou v některých krajích v důsledku nových pravidel EU omezeny. Další změny se dotknou podpory projektů s aktivním výzkumem a vývojem a strategických investičních akcí.

Nová mapa regionální podpory

Hlavní změna se týká očekávaného schválení nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky. Procentní výše poskytované podpory se po sedmi letech mění, a to v souvislosti s novou mapou regionální podpory, kterou schválila Evropská komise a která bude platit do 31. prosince 2027 pro poskytnuté pobídky nebo dotace.

Dosavadní úprava stanovovala pro tzv. velké podniky z celé republiky (s výjimkou Prahy) jednotnou míru 25 % z tzv. způsobilých nákladů. Pro malé a střední podniky platila míra o 20 %, respektive 10 % vyšší

Nově bude výše maximální podpory pro velké podniky následující: 

  • 40 % pro Karlovarský a Ústecký kraj;  
  • 30 % pro Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj;  
  • 25 % pro okresy Plzeň-sever, Tachov, Rakovník, Kladno a Mělník; 
  • 20 % pro zbývající okresy Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, resp. od roku 2025 bude podpora v těchto regionech dále snížena na 15 % (tzv. regiony se sníženou podporou).

V regionech se sníženou podporou bude mít pro velké podniky největší dopad úplné omezení pobídek na rozšíření stávající činnosti, které byly v posledních letech nejvíce žádané. Od roku 2022 mohou velké podniky v těchto regionech žádat o podporu pouze na projekty na novou hospodářskou činnosti, tj. na zcela novou provozovnu nebo na rozšíření stávající, pokud se bude jednat o jinou činnost dle kódu NACE než doposud vykonávanou.

V případě žádostí, které byly podány v roce 2021 a do 31. 12. 2021 nezískaly rozhodnutí o příslibu pobídky, platí, že v regionech, kde je podpora zvyšována, obdrží podporu v původní maximální výši 25 %. Naopak v regionech se sníženou podporou či úplným omezením pobídek obdrží podporu dle nového nařízení.

Projekty s aktivním výzkumem a vývojem

Druhá změna cílí na progresivní obory a na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou. Investoři ve zpracovatelském průmyslu, kteří budou aktivně provádět činnost ve výzkumu a vývoji, nemohli doposud získat jinou investiční pobídku než slevu na dani z příjmů právnických osob.

Nyní se vybrané projekty schválené vládou stanou strategickými investičními akcemi a budou moci získat investiční pobídku i ve formě tzv. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tato „cash“ podpora se navíc v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji zvyšuje ze současných 10 % až na 20 %. Zároveň se na tyto projekty nebudou vztahovat další limity pro strategické investiční akce (výše pořízení majetku a tvorba nových pracovních míst).

Za strategickou investiční akci s výhodou cash podpory budou bez dalšího omezení považovány všechny investice do:

  • výroby výrobků se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob
  • odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností a  
  • činností s vyšší přidanou hodnotou a zároveň výzkumem a vývojem s využitím klíčových technologií.  

Za klíčové technologie jsou definovány například nanotechnologie, biotechnologie, fotonika, mikroelektronika, nanoelektronika, technologie umělé inteligence, technologie pokročilých materiálů a pokročilé výrobní technologie.  

Úpravy podmínek pro strategické investiční akce

Pro strategické investiční akce, na které se nevztahuje výše uvedená podmínka, vláda v rámci novely nařízení snižuje požadovaný minimální počet nových pracovních míst z 500 na 250. Naopak zvyšuje limit pro minimální investici do dlouhodobého majetku z dosavadních 500 mil. Kč na 2 mld. Kč, přičemž nejméně 1 mld. Kč musí firmy vynaložit na pořízení strojního zařízení.

Přinesou změny v legislativě a ve složení vlády zvýšený počet žádostí a schválených projektů?

Bude zajímavé sledovat, zda budou změny podmínek motivovat investory k dalším investicím a podávání nových žádostí o pobídku, nebo bude pokračovat trend posledních měsíců a ústup pobídek do pozadí. Kromě legislativy bude mít rozhodující vliv na náladu investorů i „pozitivní“ rozhodování nové vlády při schvalování jednotlivých projektů či případná zásadnější změna základních podmínek pro investiční projekty.

Pokud byste měli zájem o další podrobnosti z této oblasti či  zvažujete podporu Vašich projektů prostřednictvím investičních pobídek, kontaktujte nás, rádi Vám budeme nápomocni při řešení této agendy.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross