DPH a zpětné platby zdravotním pojišťovnám

17. 2. 2022

Autoři: David Krch, Václav Audes, Vlaďka Laštůvková

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o závěrech tzv. Koordinačního výboru[1] ve věci daňových implikací zpětných plateb pojišťovnám z titulu risk-sharingu.

Koncem loňského roku se Koordinační výbor zabýval otázkou opravy základu daně (a DPH) při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám v případech, kdy smlouvu o limitaci rizik / nákladů spojených s hrazením léčivých přípravků (tzv. risk-sharing) zdravotní pojišťovna uzavírá s držitelem rozhodnutí o registraci daného léčivého přípravku (MAH), avšak zpětnou platbu (v zápisu označovanou jako „bonus“) vyplácí zdravotní pojišťovně lokální distributor (v zápisu označovaný jako importér, obvykle ze stejné skupiny jako MAH). Jedná se o standardní model risk-sharingu – viz schéma níže:

Generální finanční ředitelství v rámci závěru koordinačního výboru v uvedeném případě potvrdilo, že lokální distributor je oprávněn snížit základ daně (a DPH) z titulu výplaty zpětné platby zdravotní pojišťovně podle § 42 zákona o DPH, pokud:

  • je tento distributor jako zástupce MAH také uveden ve smlouvě o limitaci rizik / nákladů spojených s hrazením léčivých přípravků; nebo
  • distributor má s MAH uzavřenou smlouvu (resp. přistupuje k závazku ze smlouvy s MAH), v níž se distributor zavazuje k vyplacení zpětné platby zdravotní pojišťovně (bez nároku na zpětné proplacení ze strany MAH).

Znění celého příspěvku Koordinačního výboru (v českém jazyce) je dostupné zde.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici. Rádi Vám poskytneme bližší informace, případně posoudíme nastavení oprav základu daně (a DPH) ve světle výše uvedeného.


[1] Tzv. Koordinační výbor je označení pro společné jednání Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství, z něhož se pořizuje zápis, který má povahu doporučujícího stanoviska pro správce daně.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross