Whistleblowing v kostce

27. 7. 2021

Autoři: Petr Bratský, Robert Nešpůrek

Zdroj: FairWhistle Blog

Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019 vyžaduje, aby členské státy implementovaly příslušnou právní úpravu nejpozději do 17. prosince 2021. Návrh českého zákona o ochraně oznamovatelů nyní čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou. 15. července 2021 návrh zákona projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona projednat a schválit v předloženém znění ve 2. čtení. Níže najdete přehled základních práv a povinností vyplývající z návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, které by měly podle aktuálního návrhu zákona povinné osoby splnit do 31. března 2022. 

Kdo musí zavést vnitřní whistleblowingový systém?

 • zaměstnavatel s nejméně 25 zaměstnanci (1)
 • veřejný zadavatel
 • obce s více než 5.000 obyvateli (2)
 • provozovatelé vybraných obchodních aktivit (např. banky, investiční fondy, pojišťovny, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů apod.)

Jaká je lhůta pro zavedení?

Mezní lhůta pro zavedení whistleblowingového systému je 31. března 2022 (3)

Co musí povinné osoby zajistit?

 • Zavést vnitřní oznamovací systém, tj. umožnit oznamovatelům oznámit potenciálně protiprávní jednání
  • ústně
  • písemně
  • osobně (na žádost oznamovatele)
 • Jmenovat tzv. příslušnou osobu, tj. osobu odpovědnou za přijímání a řešení oznámení v souladu se zákonem (komunikace s oznamovatelem, prověřování oznámení, vedení zákonné evidence atp.)
 • Zajistit ochranu oznamovatelů:
  • ochrana identity oznamovatelů
  • ochrana oznamovatelů proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele (např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy apod.)

Rizika nefunkčního vnitřního oznamovacího systému?

 • Finanční ztráty – pokuta až 1 mil. Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období
 • Reputační riziko:
  • oznamovatel může oznamovat Ministerstvu spravedlnosti nebo jinému veřejnému orgánu
  • v případě nevyřešení oznámení v zákonných lhůtách může oznamovatel věc (včetně obchodního tajemství společnosti!) zveřejnit
 • Zveřejnění obchodního tajemství
 • Náhrada nemajetkové újmy
 • Převrácení důkazního břemene

Kdo může být oznamovatelem?

Zaměstnanec, člen statutárního orgánu či jiného orgánu společnosti, stážista, dobrovolník, praktikant, dodavatel služeb, žadatel o práci apod.

Co se oznamuje?

Potenciálně protiprávní jednání, které má znaky přestupku nebo trestného činu nebo porušuje právní předpis nebo porušuje právní předpis Evropské unie ve vybraných oblastech, tj.

 • finančnictví
 • ochrana finančních zájmů EU
 • veřejné zakázky a veřejné dražby
 • hospodářská soutěž (včetně státní podpory) a vnitřní trh
 • daň z příjmů právnických osob
 • AML
 • ochrana spotřebitele a soulad s požadavky na výrobky
 • bezpečnost v dopravě
 • ochrana životního prostředí
 • jaderná bezpečnost a radiační ochrana
 • ochrana vnitřní bezpečnosti a pořádku, ochrana života a zdraví
 • ochrana soukromí a osobních údajů
 • ochrana bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů

Jakým oznámením se ochrana neposkytuje?

Oznámení vědomě nepravdivá


(1) Hranice počtu zaměstnanců může být předmětem změny dle výsledku legislativního procesu v Parlamentu České republiky
(2) Hranice počtu obyvatel může být předmětem změny dle výsledku legislativního procesu v Parlamentu České republiky
(3) Lhůta může být předmětem změny dle legislativního procesu v Parlamentu České republiky

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross