Duševní vlastnictví

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Náš tým specializující se na duševní vlastnictví patří k největším v České republice a na Slovensku. Celkem 25 zkušených právníků a patentových zástupců nabízí bezkonkurenční míru specializace v jednotlivých oborech s detailní znalostí trhu a posledních trendů dynamicky se rozvíjejícího digitálního světa. Poskytujeme poradenství největším nadnárodním společnostem, zavedeným rodinným firmám i fyzickým osobám; v řadě případů jsme nastavovali politiku ochrany a monetizace duševního vlastnictví startupům, a pomohli tak k jejich úspěšnému růstu.

Právo duševního vlastnictví slouží k ochraně autorských děl, vynálezů, technologických řešení a dalších nápadů, databází, počítačových programů aj.  Chytrý nápad, promyšlený produkt – to je to, co přináší vysokou návratnost a konkurenční výhodu. Právo duševního vlastnictví poskytuje nástroj, jak takový nápad chránit, komerčně nabízet bezpečně ostatním a dále jej rozvíjet. Duševní vlastnictví často motivuje investora pro vstup do společnosti a napomáhá dalšímu rozvoji Vašeho podnikání.

Dlouhodobě se věnujeme zejména těmto oblastem:

 • rešerše a příprava a podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů, patentů či užitných vzorů (národní či mezinárodní cestou nebo na úrovni EU) a volba optimální registrační strategie (s ohledem na rozsah ochrany a náklady s tím spojené)
 • správa a ochrana portfolia zapsaného průmyslového vlastnictví, jeho udržování, monitoring a ochrana za pomoci moderních softwarových řešení
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a úřadů EUIPO, Evropské patentové organizace a WIPO při řízeních o zápisu průmyslového vlastnictví, včetně řízení o námitkách nebo dalších sporných řízení (návrhy na výmaz zapsaného průmyslového vlastnictví apod.)
 • zajišťování platnosti udělených evropských patentů (validace) na území České republiky a Slovenska včetně odborných překladů do češtiny a slovenštiny
 • zastupování v soudních sporech včetně soudů EU, podávání předběžných opatření, zastupování v arbitrážích, vymáhání práv duševního vlastnictví kdekoli na světě, vyjednávání při řešení sporů s třetími stranami
 • provádění rešerší a vyhodnocování zápisné způsobilosti nebo případného zásahu do práv třetích osob u patentů i dalšího průmyslového vlastnictví, včetně posuzování problematiky tzv. „paralelních dovozů“
 • provádění právních prověrek (due diligence) při prodeji nebo akvizici duševního vlastnictví
 • nastavování licenčních strategií a příprava licenčních smluv na míru
 • posuzování on-line nakládání s obsahem chráněným autorským právem a prostřednictvím vyhodnocování naplnění otázek tzv. služby informační společnosti a naplnění podmínek bezpečného přístavu
 • nastavování interních procedur na ochranu obchodního tajemství a ochrany a evidence jakéhokoli duševního vlastnictví
 • monitoring dovozů a vývozů padělků za aktivní účasti celní správy, stejně jako následná spolupráce s celní správou (včetně Generálního ředitelství cel) při zadržování a likvidaci nedovolených napodobenin
 • zastupování ve všech typech řízení celních orgánů či České obchodní inspekce a v soudních řízeních o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, popř. i v trestním řízení, kterého se klient účastní jako osoba poškozená
 • zastupování ve všech typech sporů o doménová jména a poskytování služeb souvisejících s doménovými jmény

AUTORSKÉ PRÁVO

Autorská díla nás obklopují všude. Od počítačových programů přes fotografie nebo videa, design, složení hudby, vytvoření reklamní kampaně, napsání blogu na internetu, úpravy dokončené architektonické stavby či využití jejího vzhledu až po sdílení jakéhokoli digitálního obsahu a využívání on-line platforem – zde všude se setkáváme s autorskými právy. Poskytujeme specializované poradenství ve všech těchto záležitostech.

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

Mezi průmyslová práva patří zejména ochranné známky, průmyslové vzory (design), patenty a užitné vzory a slouží k ochraně brandu, designu nebo unikátní technologie. Tato práva je nutno zavčas registrovat, hlídat jejich případné zneužití a chránit je před zásahy třetích osob.

Ochrana průmyslových práv byla v minulosti často podceňována a řešila se až na poslední chvíli; to představuje v řadě případů problém, protože se uplatňuje princip „kdo dřív přijde, ten dříve registruje průmyslové vlastnictví“. Nastavení vhodné průmyslověprávní strategie má tedy zásadní vliv na úspěch v boji proti padělkům.

PATENTY A UŽITNÉ VZORY

Patent nebo užitný vzor (tzv. malý patent) může majiteli poskytnout monopol, a tím bezkonkurenční podnikatelskou výhodu vůči konkurentům.

Aby patent nebo užitný vzor dokázal poskytnout očekávanou ochranu, je potřeba nastavit správnou patentovou strategii, zpracovat patentové rešerše a připravit patentové přihlášky. To vyžaduje kombinaci špičkových právních kapacit kombinovaných s technickou a praktickou zkušeností patentových zástupců. Právě tento unikátní kombinovaný tým dokážeme v HAVEL & PARTNERS klientům nabídnout.

Poskytujeme tuzemským i mezinárodním klientům kompletní servis v oblasti patentové ochrany ve všech technických oborech, validací evropských patentů, dodatkových ochranných osvědčení a užitných vzorů v České republice a na Slovensku. Zastupujeme naše klienty při řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR a na Slovensku, před Evropským patentovým úřadem i před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Spolupracujeme se stovkami zahraničních poradců a partnerů, díky kterým dokážeme zajistit odpovídající patentovou ochranu prakticky kdekoli na světě přes jedno kontaktní místo naší kanceláře.

Je-li třeba, náš zkušený litigační tým s právníky specializovanými na patentové spory dokáže společně s patentovými zástupci efektivně vymáhat porušení patentových práv vůči třetím osobám. Stejně tak bráníme práva našich klientů, pokud se kdokoli třetí domáhá jakýchkoli patentových práv proti nim, ať už jde o spory mezi konkurenty nebo o vydírání tzv. patentových trollů.

DOMÉNOVÉ SPORY

V souvislosti s rozmachem internetu vznikla nová skupina sporů, se kterými našim klientům pomáháme – doménové spory. Pravidelně zastupujeme klienty v doménových sporech vůči doménovým spekulantům. Máme zkušenosti s vedením doménových sporů před obecnými soudy i před orgány tzv. alternativního řízení doménových sporů prakticky po celém světě.

Současně našim klientům poskytujeme i další služby týkající se doménových jmen – od registrace, koupě či převodu přes ocenění až po automatický monitoring konfliktních doménových jmen.

KNOW-HOW A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

Nejen průmyslové vlastnictví, ale také další znalosti, dovednosti, postupy a metody mají svou hodnotu a přinášejí konkurenční výhodu. Klientům nabízíme poradenství při nastavení řádné ochrany know-how anebo obchodního tajemství, případně je zastupujeme v soudních sporech, kde se domáhají ochrany svého obchodního tajemství.

BOJ PROTI PADĚLKŮM A NEDOVOLENÝM NAPODOBENINÁM

Pokud je správně nastavena strategie ochrany duševního vlastnictví, zbývá již jen málo k tomu, aby mohlo být duševní vlastnictví efektivně vymáháno. Jednou ze standardních cest je zejména zajišťování padělků a nedovolených napodobenin ve všech segmentech jejich prodeje či distribuce, ať již při dovozu zboží do České republiky či na vnitřním trhu v obchodech, stáncích, na tržištích a na internetu. Vedle aktivního monitoringu vnitřního trhu je pak při zadržování a následné likvidaci padělků klíčová naše intenzivní spolupráce s celní správou, popř. s Českou obchodní inspekcí. Klíčovou roli zde sehrává kvalitní ochrana prostřednictvím ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů.

LICENCOVÁNÍ

Vedle řádné ochrany duševního vlastnictví je zapotřebí důkladně a důmyslně nastavit také licenční strategie, které umožní bezpečně nabízet a distribuovat a těžit výnosy z úsilí a investic, které byly vloženy do vytvoření duševního vlastnictví.

TRANSAKCE

Nejen při prodeji duševního vlastnictví, ale také v případě akvizice duševního vlastnictví třetích osob je zapotřebí ověřit, zda jsou dostatečně zajištěna všechna práva, a nastavit příslušné záruky a ochranu kupujícího proti nárokům třetích stran. V oblasti transakcí máme nespočet zkušeností z obou stran.

Všem těmto tématům se věnujeme v rámci odborných publikací, přednášek a také na našem blogu https://www.havelpartners.blog/dusevni-vlastnictvi/

Právnická firma roku 2018 v kategorii Duševní vlastnictví.
Kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými
advokátními kancelářemi.

Pfr Cr Oborove 3

Články - Rubriky
Autoři: Robert Nešpůrek, Pavel Amler, Tomáš Chmelka Nařízení eIDAS 2.0 a osobní peněženka – o co se jedná? Na začátku léta 2021 Evropská komise zveřejnila návrh revize nařízení eIDAS[1], kterému se začalo zjednodušeně říkat eIDAS 2.0. Evropská komise v něm předkládá významné změny nařízení zejména na poli elektronické identifikace, a to zavedením tzv. evropské peněženky […]
Zdroj: Estate (únor) I jednoduchý náčrt může být chráněn autorským právem a jakákoli jeho změna, úprava nebo rozpracování je možné jen se svolením autora. Jednoduchá poučka působí v oblasti developmentu mnohdy komplikace. Třeba v případě karlovarského hotelu Thermal nebo pražského obchodního domu Máj. „Než se pouštět do složitých debat o změnách nebo úpravách staveb, je […]
Zdroj: Eprávo.cz Autoři: Pavel Amler, Martin Stančík O blockchainu slyšel asi každý z nás, pravděpodobně v souvislosti s kryptoměnami. Samozřejmě, vývoj samotného blockchainu neodmyslitelně souvisí s myšlenkou decentralizovaných financí. Přeci jen, právě díky Bitcoinu nám byla představena tato úchvatná a potenciál skýtající technologie. Samotné využití technologie blockchainu lze ale spatřovat i v řadě dalších hospodářských odvětví. Můžeme s nadsázkou konstatovat, že budoucnost je […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS ve spolupráci s předními českými odborníky na kybernetickou bezpečnost ze společnosti AEC spustila pro případy ohrožení firem kyberútokem pohotovostní telefonní linku CYBER DEFENSE CENTER. Ta je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a zajišťuje tak pro klienty nepřetržitý servis v případě krizových situací. Specialisté HAVEL […]
Zdroj: Kurzy.cz Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS a online nástroj Mytitle představili na letošním Technologic festivalu nový inovativní projekt. Ten nese název Certoo a ve zkratce jde o „digitálního notáře“. Tato služba umožní uživatelům – zjednodušeně řečeno – získat bezpečný a nezpochybnitelný důkaz o autorství dokumentů či dat. Projekt čerpá z bohatých zkušeností v oblasti autorského práva a ochrany duševního vlastnictví […]
Zdroj: Živě.cz Ačkoliv si blockchainovou databázovou strukturu spojujeme především s kryptoměnami, potenciál jejího využití je mnohem širší počínaje nejrůznějšími elektronickými volebními systémy, evidencí v logistice a konče ověřování vlastnictví. A právě na ověřování vlastnictví a existence digitálních děl se nyní zaměřila nová česká služba Certoo, která zvolila litecoinový blockchain a stojí za ní advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Chci mít […]
Zdroj: Právní rádce (prosinec 2021) Autoři: Pavel Amler, Matěj Kurtin Trendem posledních let je přesun stále významnější části běžných činností do on-line prostředí. Tato forma jednání a komunikace ovšem vytváří ideální podhoubí pro kyberkriminalitu. Strmý nárůst kybernetických útoků by měl přesvědčit každého, že problematiku bezpečnosti dat není radno podceňovat. V médiích se stále častěji objevují […]
Autoři: Robert Nešpůrek, Pavel Amler, Tomáš Chmelka Umění v kryptu? Co je to tzv. NFT? Na úvod začněme jedním z nejzajímavějších a relativně stále neprozkoumaným fenoménem krypto světa známého pod pojmem nezastupitelný token (angl. Non fungible tokens, „NFTs“). Zásadním rozdílem NFT oproti jiným populárním krypto aktivům, zpravidla ze skupiny zastupitelných krypto aktiv (kryptoměn - Bitcoin, Ethereum), […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS se jako právní poradce prodávajícího účastnila významné regionální transakce v oblasti IT. Odborníci kanceláře zajišťovali pro klienta Ing. Bohuslava Mašku komplexní právní služby při prodeji společnosti M-SOFT, která poskytuje internetové připojení na Jihlavsku. Novým majitelem společnosti se stala společnost JAWvivotek.cz. Součástí komplexních právních služeb pro klienta, které za advokátní kancelář HAVEL […]
Ve 12. ročníku ankety Zákon roku zvítězil zákon o bankovní identitě, který zásadně zjednodušuje identifikaci v on-line prostředí. Na přípravě tohoto předpisu, jenž umožňuje ověřování identity na dálku prostřednictvím přístupových údajů do internetového bankovnictví, se legislativně podílel tým HAVEL & PARTNERS vedený partnerem Františkem Korbelem. Je to již potřetí v řadě, kdy se kancelář podílela na předpisu, […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS komplexním právním poradenstvím přispěla k vyřešení sporu týkajícího se žaloby ve Spojených státech za údajné porušení patentového práva produktu brněnské společnosti ZONER software. Firmu ve sporu zažalovala firma, která patentovanou technologii nijak prakticky nevyužívá, ani nevytváří reálnou byznysovou hodnotu, pouze zneužívá patent k vymáhání poplatků za údajné porušení práv. HAVEL & […]
Zdroj: franchising.cz Autoři: Ivan Rámeš, Tereza Hrabáková EU podporuje malé a střední firmy. Skrze nový grantový program jim pomáhá řešit otázky spojené s duševním vlastnictví, které často řeší i franšízy. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) otevřel v lednu nový grantový program Ideas Powered for Businesss SME Fund zaměřený na podporu ochrany duševního vlastnictví […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross