Mgr. Kateřina Staňková

Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
katerina.stankova@havelpartners.cz
Právní specializace

Kateřina Staňková se specializuje na veřejnou správu, správní právo, správní řízení, soudní řízení správní a na legislativu.

V oblasti veřejné správy a správního práva zpracovala řadu právních stanovisek a analýz pro významné klienty, jak z veřejného sektoru, tak ze soukromého sektoru. Z věcného hlediska se zabývá celým spektrem veřejnoprávní problematiky, mj. poskytováním právního poradenství v oblastech nakládání s majetkem státu, práva na informace, životního prostředí, územního a stavebního řízení, místního rozvoje, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a kultury.

V oblasti správního řízení a správního soudnictví se zabývá jak zastupováním klientů v rámci předmětných řízení, tak poskytováním právních stanovisek k řešení složitých procesních otázek (např. v rámci poradenství rozkladovým komisím ministerstev a jiných ústředních správních úřadů).

V oblasti legislativy má bohaté zkušenosti s přípravou návrhů zákonů a podzákonných právních předpisů, včetně souvisejícího právního poradenství v rámci celého legislativního procesu (mj. též při vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení, projednání návrhu zákona v rámci Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí, projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR). Připravila rovněž řadu pozměňovacích návrhů pro klienty z oblasti veřejného i soukromého sektoru a řadu právních stanovisek k návrhům zákonů či pozměňovacím návrhům v jednotlivých fázích legislativního procesu. To vše především v oblasti veřejnoprávní regulace.

Z činností méně obvyklých pro výkon advokacie pro klienty z řad veřejné správy i soukromého sektoru prováděla audity vnitřních normativních aktů a zpracovala návrhy několika desítek vnitřních organizačních a jiných předpisů. Zkušenosti má i s projektovým managementem, např. v rámci veřejné zakázky, která souvisí s potenciálními legislativními změnami v jedné z významných oblastí veřejné správy.

Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracovala čtyři roky ve významné pražské advokátní kanceláři, která je součástí mezinárodní sítě renomované americké právnické firmy. Zde se věnovala poskytování právních služeb zejm. v oblasti veřejné správy, správního práva a správního soudnictví. A dále též přípravě návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů, projektovému managementu ve věci realizace významných veřejných zakázek a auditům vnitřních normativních aktů několika významných organizačních složek státu, popř. státních podniků apod.

Před svým působením v advokacii pracovala pět let jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, kde se věnovala především věcem daňovým, hospodářské soutěže, veřejných zakázek, stavebním, životního prostředí a jiným správním. V minulosti rovněž dva roky pracovala jako právnička na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.Paralelně s hlavní profesí působila po čtyři roky v Komisi Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – komisi pro správní právo č. 1, kde připravovala odborná stanoviska ke konkrétním legislativním návrhům.

Členství v profesních sdruženích

  • Česká advokátní komora
Jazyky
český, anglický
Vzdělání
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2002), titul Mgr.
Články - Rubriky
Zdroj: Právní rádce (září 201) Autorky: Kateřina Staňková, Anežka Selingerová Ani letos neochudíme fanoušky správního práva o pravidelný přehled rozhodovací činnosti rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (1). Níže najdete shrnutí jeho dosavadních rozhodnutí. I v letošním roce lze v rozhodovací činnosti rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (2) rozpoznat vliv pandemie. Zvláště v úvodu roku rozšířený […]
Zdroj: Právní rádce (červenec/srpen 2021) Autorka: Kateřina Staňková Soudy již zrušily mnoho restriktivních opatření, která měla zabránit šíření koronaviru. Jak se to projeví v odpovědnosti za přestupky spočívající v porušení těchto opatření? A s jakými přestupky se vlastně setkáváme v době koronavirové? (1) V době pandemie covidu-19 byla na území České republiky vydávána restriktivní opatření […]
Zdroj: Právní rádce (červen 2021) Autoři: Kateřina Staňková, Jozef Lucák Krizová situace vyvolaná pandemií onemocnění covid-19 měla a má dopady nejen zdravotní či ekonomické, ale přímo ovlivňuje i právní prostředí. Vláda, respektive ministerstvo zdravotnictví s cílem zabránit šíření epidemie onemocnění covid-19 zahájily před více než rokem svoji pandemickou normativní činnost. Ministerstvo vydalo loni dne 10. […]
Zdroj: Hospodářské noviny Autorky: Kateřina Staňková, Barbora Sahánková Nejvyšší správní soud nedávno výrazně změnil přístup správních soudů k zahájení řízení z moci úřední, tedy bez žádosti. Jde o případy, kdy je úřad nečinný a tato nečinnost zasahuje do práv osoby, která se zahájení řízení domáhá. Podle soudu se proti tomu tato osoba může bránit žalobou. Jedná […]
Zdroj: Právní rádce (5/2021) Autorky: Kateřina Staňková, Barbora Sahánková V jakých případech nemá odvolání odkladný účinek? Kdy ho může správní orgán vyloučit a co je povinen při tom dodržet? Odkladný účinek odvolání nastává automaticky ze zákona a je hlavním účinkem odvolání (1), což je projevem odvolání jako řádného opravného prostředku. Jako téměř každé pravidlo v právu ani […]
Zdroj: Právní rádce (4/2021) Autoři: Kateřina Staňková, Barbora Sahánková K tomu, aby působil odkladný účinek odvolání, musí být odvolání včasné a přípustné. Právě na tyto dvě hlavní podmínky a také na podstatu suspenzivního účinku se nyní podíváme podrobněji. Správní řád vychází z pravidla dvojinstančního přezkumu rozhodnutí. Toto pravidlo zaručuje účastníkům správního řízení, že se mohou […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zastupující společnost Apple uspěla s žalobou proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, který došel k závěru, že u sloganu Tick different firmy SWATCH nehrozí záměna se sloganem firmy Apple THINK DIFFERENT. Městský soud v Praze ale toto rozhodnutí zrušil a nařídil Úřadu znovu celou věc přezkoumat. Firmu Apple ve sporu o […]
Autoři: Adéla Havlová, Kateřina Staňková V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vyvstala i otázka běhu procesních správních lhůt za dané situace[1]. Správní řád[2] otázky běhu lhůt v době nouzového stavu obecně neupravuje, zároveň ale tento stav adresáty veřejné správy ovlivňuje natolik, že mohou mít značné problémy procesní lhůty dodržet. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo vnitra […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross