Mgr. Jakub Kratochvíl

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
jakub.kratochvil@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Jakub Kratochvíl se specializuje na nemovitostní právo, právo obchodních společností a akvizice v souvislosti s developerskými projekty.

Zaměřuje se na právní poradenství v rámci převodu či pronajímaní nemovitostí, akvizic developerských projektů a následné realizace zejména bytových domů včetně prodeje či pronajímání nových jednotek. Před zahájením spolupráce s naší advokátní kanceláří se podílel na realizaci několika projektů bytových domů v Brně či jinde na Moravě. Za účelem zvýšení možností akvizic a výstavby se u jednoho ze svých klientů podílel také na založení investičního fondu včetně nastavování podmínek s investiční společností a investory. Kromě bytových domů zpracovával právní podklady také např. pro výstavbu komplexu obchodních stánků v Brně včetně následné úpravy nájemních vztahů. Dlouhodobě spolupracuje s brněnskou projekční kanceláří zabývající se projektováním mostních konstrukcí. Kromě právních služeb týkajících se nemovitostí se podílel také na založení desítek obchodních společností a jejich korporátních změnách. Za účelem zajištění komplexních právních služeb současně zastupoval klienty také v rámci soudních sporů, a to jak v rámci sporů ze smluv, tak v rámci rodinného či výjimečně trestního práva.     

Před příchodem do naší advokátní kanceláře působil více než 12 let v malé advokátní kanceláři v Brně, a to od ukončení studií jako koncipient a po složení advokátních zkoušek jako společník.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora

Jazyky
český
Vzdělání
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2011), titul Mgr.
  • právní služby významnému brněnskému developerovi ohledně akvizic a realizace několika projektů bytových domů v Brně a okolí či na severní Moravě, včetně založení investičního fondu k zajištění financování a nastavování právních vztahů s investiční společností a investory
  • právní služby české společnosti v rámci výstavby komplexu obchodních stánků v Brně a při přípravě a vyjednávání podmínek nájemních smluv v rámci pronájmu těchto obchodních prostor jednotlivým nájemcům
  • právní služby novému brněnskému developerovi v rámci založení společností, akvizice a realizace projektu pro výstavbu bytového domu v Domašově a nákupu pozemků pro významný developerský projekt v Brně
  • právní služby české společnosti zabývající se provozováním obchodního řetězce trafik, a to při přípravě a vyjednávání nájemních smluv v rámci pronájmu obchodních prostor v různých obchodních centrech
  • právní služby české projekční kanceláři v rámci revize smluv o dílo k projektovým dokumentacím mostních konstrukcí a v rámci sporů s objednateli či obhajoba projektanta při pádu lávky přes Vltavu v Praze s pravomocným zproštěním
  • právní služby různým českým zemědělským společnostem zejména v rámci nákupu, prodeje a pronájmu pozemků, jakož i řešení vlastnických práv k pozemkům či stavbám v zemědělských areálech
  • právní služby různým realitním kancelářím a dalším klientům v rámci nákupu a prodeje zejména residenčních nemovitostí
  • právní služby klientům v rámci zakládání obchodních společností a při realizaci korporátních změn
  • zastupování klientů v rámci desítek soudních řízení souvisejících s jejich podnikáním či rodinným právem, zejména v rámci rozvodů, úprav poměrů k nezletilým dětem a vypořádání společného jmění
Články - Rubriky

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross