Restrukturalizace a insolvence

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Náš specializovaný tým odborníků v oblasti restrukturalizací a insolvencí patří mezi největší v České republice. Dokážeme jej přizpůsobit potřebám jednotlivých kauz a podle okolností případu využít i zkušeností jiných odborníků naší kanceláře, a tím i garantovat špičkovou úroveň právních služeb v mimosoudních i soudních řešeních úpadkové či předinsolvenční situace.

  • Naše přímé zastoupení v České republice a na Slovensku, jakož i síť dlouhodobě spolupracujících zahraničních právních kanceláří, nám umožňují věnovat se komplexním případům s přesahem do zahraničí.
  • Máme bohaté zkušenosti získané na základě spolupráce s nejširší korporátní a privátní klientelou v České republice i na Slovensku, které jsou podpořené dlouholetou stabilitou celého týmu.
  • Detailní znalost justičního prostředí nám umožňují vždy přizpůsobit procesní postupy konkrétním okolnostem případu.
  • V oficiální české soutěži Právnická firma roku se náš tým trvale umísťuje v kategorii „Restrukturalizace a insolvence“ mezi nejvíce doporučovanými firmami.
  • Naši právníci se pravidelně věnují publikační a lektorské činnosti v oblasti insolvenčního práva a zapojují se také do diskuzí týkajících se změn právních předpisů mimo jiné na úrovni České advokátní komory, Turnaround Management Association ČR, INSOL Europe a Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Zastupování v insolvenčních řízeních a souvisejících případech 

V oblasti insolvencí zastupujeme finanční instituce či jiné aktéry ve všech významných insolvenčních řízeních z poslední doby. Pro naše klienty mimo jiné přihlašujeme pohledávky do insolvenčních řízení, zastupujeme je ve věřitelských orgánech, vyjednáváme a sestavujeme reorganizační plány, zajišťujeme efektivní dohled nad činností insolvenčního správce či realizujeme správu a zpeněžení zajištěného majetku.

Klienty současně zastupujeme ve věcech souvisejících s insolvenčním řízení, jako je zejména zastupování v řízeních o odpůrčích žalobách či o vyloučení aktiv z majetkové podstaty nebo při obraně proti neoprávněným insolvenčním návrhům. Pravidelně též poskytujeme poradenství související s povinností členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře a podat včasný insolvenční návrh, a s tím odpovídající problematikou náhrady případné újmy.

Restrukturalizace finanční zadluženosti a subjektů v potížích

V oblasti neformální restrukturalizace máme významné zkušenosti s poskytováním právních služeb jak na straně věřitelů, tak i dlužníků. V této oblasti především připravujeme ve spolupráci s odbornými konzultanty plány neformální restrukturalizace finanční angažovanosti, a chráníme naše klienty před právními riziky souvisejícími s odvrácením potenciálního úpadku.

Články - Rubriky
Soudní dvůr Evropské unie nedávným rozhodnutím vyjasnil možný střet působnosti tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel. Níže shrnujeme zásadní body rozsudku Soudního dvora Evropské unie, který vyjasnil možný střet působnosti tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel I. Relevantní právní rámec Rozhodnutí Soudního dvora EU („SDEU“) ze dne 1. února 2019 ve věci C-535/17 se týká […]
Autoři: Petr Sprinz, Dušan Sedláček, Jiří Rahm V nedávné době vydal velký senát Nejvyššího soudu přelomový rozsudek, sp. zn. 31 Cdo 3936/2016, kterým změnil svou dosavadní judikaturu ohledně neoprávněného čerpání bankovní záruky. Rozsudek Nejvyššího soudu a jeho odůvodnění Za účelem zajištění závazků dlužníka z odpovědnosti za vady díla vystavila banka jako výstavce ve prospěch beneficienta bankovní záruku. […]
Autoři: Petr Sprinz, Jiří Rahm, Petr Chytil Poslanecká sněmovna schválila hojně diskutovanou novelu insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění koncept oddlužení. Novela má zejména zpřístupnit oddlužení širšímu okruhu dlužníků, a pomoci tak vyřešit problém vysokého počtu osob v mnohačetné exekuci. Cenou za to je nicméně nemalý zásah do práv věřitelů. Níže přinášíme přehled vybraných změn, přičemž […]
V Nakladatelství C. H. Beck vyšla v březnu tohoto roku nová kniha Transformace a restrukturalizace podniku. Jejím spoluautorem je partner HAVEL & PARTNERS Dušan Sedláček, přední odborník na insolvenční řízení a restrukturalizace podniků. Publikace, kterou editoval ekonom Jaroslav Schönfeld a do níž dále přispěli insolvenční správce Lee Louda a ekonomové Luboš Smrčka a Michal Kuděj, přináší velmi […]
Autoři: Petr Sprinz (partner), Petr Chytil Zdroj: EPRAVO.CZ (8. 2. 2018) Orgány EU v současné době intenzivně projednávají návrh směrnice, která by mohla mít zásadní dopad na insolvenční řízení a proces restrukturalizace v jednotlivých státech Evropské unie. Návrh směrnice č. 2016/0359/COD [1] („Návrh“) předložený Evropskou komisí počítá mimo jiné s vytvořením zákonného rámce upravujícího neformální restrukturalizaci finanční angažovanosti korporací („Neformální […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross