Mgr. Dušan Sedláček

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
dusan.sedlacek@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Dušan Sedláček se specializuje na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení, insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků a také na akvizice a prodeje společností.

V oblasti soudních sporů a rozhodčího řízení zastupuje české i zahraničních klienty, a to jak v postavení žalobců, tak žalovaných. Vedle toho působí jako rozhodce a rovněž jako expert v rámci expertního řízení podle pravidel ICC.

V oblasti insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků se v posledních letech účastnil celé řady významných případů sahajících od zastupování věřitelů v insolvenčním řízení až po poradenství společnostem ve finančních potížích.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře působil osm let v předních mezinárodních advokátních kancelářích.

Doporučení mezinárodních publikací

Mezinárodní publikace Chambers&Partners jej doporučuje jako předního odborníka v oblasti sporné agendy a také v oblasti insolvenčního řízení. Pro oblast sporné agendy je též doporučován právní publikací Legal500.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1997), titul Mgr.
  • zastupování přední české banky jako insolvenčního navrhovatele a největšího věřitele při úpadku realitního developera
  • zastupování významného výrobce v oblasti lehkého průmyslu při jeho restrukturalizaci a soudem povolené reorganizaci včetně zpracování reorganizačního plánu
  • poradenství mezinárodní bance při řešení úpadku významného zpracovatele v oblasti dřevozpracujícího průmyslu
  • zastupování mezinárodní banky při řešení jejích pohledávek vůči tuzemské loterijní společnosti
  • poradenství významné stavební společnosti při obraně před šikanózními insolvenčními návrhy
  • zastupování veřejnoprávní korporace (obce) ve sporech týkajících se privatizace bytového fondu
  • zastupování největšího sportovního svazu ve sporech vyplývajících ze sportovního práva
  • zastupování zahraničního investora z oboru textilního průmyslu v mezinárodním rozhodčím řízení ve sporu o snížení kupní ceny za prodej majetkové účasti v české obchodní společnosti
Články - Rubriky
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zastupovala soukromého sběratele Richarda Fuxu, pro kterého zajišťovala komplexní právní i daňové poradenství při prodeji jeho rozsáhlé unikátní sbírky děl secesního malíře Alfonse Muchy mezinárodní investiční skupině WOOD & Company. Tým kanceláře spolupracoval s Richardem Fuxou dlouhodobě, zprvu zajišťoval zejména otázky spojené s duševním vlastnictvím sbírky těchto secesních děl. Postupně v souvislosti se […]
Autoři: Dušan Sedláček Dne 22. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen pod č. 284/2023 zákon o preventivní restrukturalizaci, s účinností od 23. 9. 2023. Tímto zákonem současně dochází k částečné a také o více než rok opožděné transpozici směrnice EU 2019/1023 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti […]
Advokáti na svém sněmu zvolili do vrcholných orgánů České advokátní komory všechny čtyři zástupce advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, kteří kandidovali za platformu Moderní advokacie. Následující čtyři roky v představenstvu tohoto profesního sdružení zasedne partner kanceláře František Korbel. Členem kontrolní rady se stal partner kanceláře Josef Hlavička a v kárné komisi pak budou působit partneři […]
Autoři: Dušan Sedláček, Jan Králíček V reakci na krizi způsobenou epidemií onemocnění COVID-19 byl přijat tzv. Lex Covid Justice a na něj navazující tzv. Lex Covid Justice II, kterými došlo k řadě významných změn mj. i v oblasti insolvenčního práva. Těmto zákonům jsme se věnovali podrobně v předešlých článcích dostupných zde a zde. Jedním z mimořádných opatření bylo i pozastavení […]
Zdroj: Eprávo.cz Autoři: Dušan Sedláček, Jan Šturm, Ondřej Mocek Dokazování, resp. provádění důkazů, je velmi často kritickým krokem při řešení sporů (nejen) v arbitrážních řízeních; o to spíše v rozhodčích řízeních mezinárodních, kde závazná pravidla pro dokazování obvykle neexistují. Řešení otázky průběhu dokazování nabývá na významu v současné době, kdy v důsledku pandemie COVID-19 je limitována možnost osobní účasti na ústních […]
Zdroj: Epravo.cz (16. 12. 2020) Autoři: Dušan Sedláček, Jan Králíček Kvůli pandemii nemoci COVID-19 nabývá na důležitosti včasná implementace evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci a insolvenci[1] do českého právního řádu. Nová právní úprava nastaví komplexní pravidla pro tzv. preventivní restrukturalizaci. To by mělo výrazně zjednodušit a zrychlit revitalizaci podniků v potížích. České právo zatím nemá funkční […]
Zdroj: Hospodářské noviny (11. 12. 2020) Autoři: Dušan Sedláček, Jiří Kmec Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku velice pružně zareagoval na opatření zaváděná v pandemii covidu-19 a jednání přesunul do virtuálního prostředí. Členové senátu jsou sice přítomni v jednací síni jako obvykle, zástupci stěžovatelů a vlád k nim nicméně promlouvají prostřednictvím videokonference ze svých […]
Zdroj: E15 (30. 11. 2020) Česká legislativa umožňuje využívání videokonferencí jak v civilních sporech, tak i v trestních řízeních. Otevřená a transparentní komunikace soudu na dálku s účastníky, kteří jsou mimo soudní síň, může přispět nejen ke zrychlení soudních sporů, ale pochopitelně i k plynulému fungování justice v době pandemie koronaviru, říkají odborníci z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.  Podle […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross