Konec přechodného období brexitu a vliv na ochranné známky a průmyslové vzory Evropské unie

20. 10. 2020

Autoři: Ivan Rámeš, Tereza Hrabáková

Ačkoli Spojené království opustilo Evropskou unii již na konci ledna 2020, nyní platí přechodné období, které končí 31. prosince 2020. To znamená, že Spojené království se i nadále řídí předpisy EU. Nedochází tedy k žádným změnám v podávání nebo rozsahu ochrany ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství. Nyní ale vyvstává otázka, co se s těmito právy stane právě po skončení přechodného období.

Úvodem je nutné upozornit, že jednání mezi Spojeným královstvím a EU stále probíhají, takže dosud neexistuje žádná konečná podoba obchodní dohody. Dohodu strany v konečném výsledku vůbec uzavřít nemusí (zatím vše nasvědčuje tomu, že k jejímu uzavření spíše nedojde).

Také z tohoto důvodu vláda Spojeného království s cílem pomoci svým podnikům připravit se na brexit vypracovala právní předpisy, které pravděpodobně vstoupí v platnost k 1. lednu 2021, bez ohledu na to, zda k obchodní dohodě mezi EU a Spojeným královstvím dojde.

Ochranné známky EU

I přes určitou právní nejistotu je už nyní jasné, že po skončení přechodného období se všechny již zapsané EU ochranné známky tzv. „naklonují“ do nových registrací ochranných známek Spojeného království („Nové registrace“). Nová registrace bude srovnatelná s národní ochrannou známkou Spojeného království a zapsanému vlastníkovi vznikne automaticky bez jakýchkoli nutných kroků a nákladů.

Nová registrace bude mít stejný právní status, jako kdyby byla přihlášená a registrovaná podle právních předpisů Spojeného království. Nová registrace si zachová všechna data priority nebo seniority jako původní EU ochranná známka. Nová registrace si ponechá dále své stávající registrační číslo, ale bude před ním uvedeno UK0009…., takže bude snadno identifikovatelná jako národní ochranná známka Spojeného království.

Nebude se vydávat žádné osvědčení o registraci, ale vlastníci Nových registrací budou mít přístup ke všem informacím online. Nová registrace bude zcela nezávislou ochrannou známkou Spojeného království, kterou lze napadnout, postoupit, licencovat nebo obnovit nezávisle na původní ochranné známce EU.

Opt-out mechanismus

Pokud si vlastník ochranné známky EU nepřeje vytvoření Nové registrace, může využít mechanismus tzv. „opt-out“. Pak se s Novou registrací bude zacházet, jako by nikdy nevznikla. Opt-out není možné využít, pokud již vlastník užívá ochrannou známku EU ve Spojeném království. To platí také v případě, že vlastník postoupil, licencoval nebo uzavřel dohodu ve vztahu k této ochranné známce EU; nebo pokud na jejím základě zahájil soudní spor ve Spojeném království. Není také stanovena žádná lhůta, do kdy je možné mechanismus „opt out“ využít.

Odlišný postup bude ale u dosud nezapsané přihlášky ochranné známky EU. Zde bude nutné podat novou přihlášku ochranné známky Spojeného království („Nová přihláška“) odvozenou od přihlášky ochranné známky EU, a to ve lhůtě do devíti měsíců od 1. ledna 2021. Tato Nová přihláška si zachová datum podání, prioritu nebo senioritu z přihlášky ochranné známky EU.

Nová přihláška musí být samozřejmě totožná s původní přihláškou ochranné známky EU, jak co do seznamu výrobků a služeb, tak co do znění nebo vzhledu. Nová přihláška bude podléhat obvyklému registračnímu procesu ve Spojeném království. Úřad průmyslového vlastnictví pro Spojené království („UKIPO“) potvrdil, že bude účtovat aktuální správní poplatky za podání: 170 GBP za jednu třídu zboží/služeb a 50 GBP za každou další třídu.

Průmyslové vzory Společenství

Co se týče průmyslových vzorů Společenství, situace je téměř shodná s ochrannou známkou EU. UKIPO a vláda Spojeného království potvrdily, že u stávajících registrací, které budou plně zveřejněny, bude ve Spojeném království zajištěná rovnocenná registrace. A to s minimální administrativní zátěží a bez dalších nákladů.

Vlastník bude moci také využít opt-out mechanismus. U průmyslových vzorů Společenství, které jsou v době ukončení přechodného období v řízení, nebo které jsou zapsány, ale dosud nebyly zveřejněny (v důsledku odloženého zveřejnění), vláda Spojeného království poskytne žadatelům možnost požádat o stejnou ochranu v období devíti měsíců po skončení přechodného období, se zachováním data podání (a priority).

Zastupování nově vzniklých práv

Do tří let od skončení přechodného období se nepožaduje, aby vlastníci nových práv měli korespondenční adresu ve Spojeném království. Nicméně lokální kanceláře nabízejí převzetí zapsaných ochranných známek a průmyslových vzorů v tuto chvíli za zvýhodněných podmínek a my se domníváme, že je vhodné lokálního zástupce mít. Zástupce za vlastníka ohlídá zákonné lhůty, případně ho bude kontaktovat, pokud by se vyskytl jakýkoli problém. Určitě proto doporučujeme zajistit lokálního zástupce u Nových přihlášek.

Další vývoj ohledně brexitu a práva duševního vlastnictví budeme i nadále sledovat a informovat vás o něm na našich stránkách a blogu.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross