Evropská komise publikovala návrh další sady technických screeningových kritérií v rámci EU Taxonomie

11. 4. 2023

Autoři: Petr Opluštil, Lívia Djukić                                

Dne 5. dubna 2023 publikovala Evropská komise dlouho očekávaný návrh technických screeningových kritérií pro zbývající 4 environmentální cíle EU Taxonomie (Taxonomy Environmental Delegated Act – „TEDA“). Co je jejich cílem a jakých činností se týká?

Co je cílem nařízení TEDA?

EU Taxonomie je klasifikační systém, který pomáhá společnostem a investorům identifikovat udržitelné ekonomické aktivity, a následně přijímat udržitelná investiční rozhodnutí. EU Taxonomie stanovuje čtyři základní podmínky, které musí ekonomická činnost splňovat, aby byla považována za ekologicky udržitelnou:

  • Podstatným způsobem přispívá k alespoň jednomu z celkem 6 environmentálních cílů.
  • Významně nepoškozuje žádný ze zbylých environmentálních cílů.
  • Respektuje stanovené minimální záruky.
  • Splňuje relevantní technická screeningová kritéria.

Dosud jsou stanovena technická screeningová kritéria pouze pro první dva environmentální cíle – zmírnění dopadu klimatických změn a přizpůsobení se klimatickým změnám. Nařízení TEDA má stanovit technická screeningová kritéria pro zbylé čtyři environmentální cíle, kterými jsou:

  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
  • přechod na oběhové hospodářství,
  • prevence a kontrola znečištění životního prostředí, a
  • ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Cílem nařízení TEDA je zvýšit transparentnost čtvrté podmínky EU Taxonomie, zmírnit riziko možného greenwashingu a sjednotit koncepci toho, jaké konkrétní aktivity se považují za ekologicky udržitelné.

Jakých ekonomických činností se nařízení TEDA týká?

Návrh nařízení TEDA formuluje technická kritéria pro vybrané ekonomické činnosti v odvětví výroby, zásobování vodou, kanalizací, nakládání s odpady a sanací, stavebnictví a stavebního inženýrství, tzv. disaster risk managementu, ubytovacích činností, informací a komunikace, jakož i ochrany a obnovy životního prostředí.

Konkrétní ekonomické činnosti v rámci jednotlivých odvětví byly vybrány s ohledem na jejich potenciál významně přispět k dosažení (jednoho nebo vícero) environmentálních cílů. Významnou roli hrála i skutečnost, zda bylo možné technická kritéria pro konkrétní ekonomické činnosti vypracovat bez dalšího prodlení. Některé ekonomické činnosti (např. v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu) nebylo možné do nařízení TEDA jednoduše zakomponovat a budou předmětem dalšího posouzení.

Jednotlivá technická screeningová kritéria jsou upravena v přílohách k nařízení TEDA. Ke každé oblasti byla vypracována samostatná příloha, která obsahuje definici dotčených ekonomických činnosti (vč. příslušného NACE kódu), k nimž uvádí konkrétní technická screeningová kritéria pro dosažení cílů nařízení TEDA.

Odkdy bude nařízení TEDA platné?

Návrh nařízení TEDA (zde) byl současně s jeho zveřejněním otevřen k zasílání připomínek; připomínkové řízení běží do 3. května 2023. Evropská komise obdržené připomínky následně vyhodnotí a technická kritéria zfinalizuje. Jejich konečné znění by mělo být známé již v průběhu června 2023. Nařízení TEDA by mělo nabýt platnosti již k 1. lednu 2024.

Závěr

Nařízení TEDA je dalším z řady regulací v rámci EU Taxonomie. Společnosti, které si pro svou činnost budou chtít zajistit tzv. zelené financování, anebo jichž se dříve nebo později bude týkat povinnost tzv. nefinančního reportingu, budou povinny uvádět, do jaké míry jsou jejich činnosti udržitelné dle EU Taxonomie, a zda splňují technická screeningová kritéria stanovená v nařízení TEDA či jiném relevantním nařízení. Avšak i mnohé společnosti, jichž se nefinanční reporting přímo nedotýká, budou muset nová pravidla udržitelnosti respektovat – ať už v rámci dodavatelského řetězce, jehož jsou součástí, nebo při podávání žádostí o udržitelné financování či z jiných obchodních důvodů.

HAVEL & PARTNERS byla letos jako jediná advokátní kancelář v Česku a na Slovensku zařazena do prestižního přehledu The Legal 500 EMEA Green Guide - prvního celosvětového přehledu nejlepších advokátních kanceláří, které poskytují poradenství v otázkách změny klimatu, správy, řízení a udržitelnosti. Pokud máte zájem dozvědět se více o jednotlivých ESG oblastech a jejich možném dopadu na Vaše podnikání, náš multidisciplinární ESG tým pro vás rád připraví komplexní službu na míru.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross