Mgr. Kateřina Bárová

Advokátka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
katerina.barova@havelpartners.cz
Právní specializace

Kateřina Bárová se specializuje na oblast rodinného a trestního práva.

V oblasti rodinného práva se zaměřuje zejména na právní poradenství a zastupování klientů před soudy v řízeních týkajících se úpravy poměrů k nezletilým dětem, tedy nastavení péče o nezletilé děti, vhodného režimu styku s nimi či stanovení přiměřené výše výživného. Dále se věnuje rozvodům manželství, řešení vypořádání společného jmění manželů a právní pomoci neprovdaným matkám či nerozvedeným manželkám k uplatnění jejich nároku na výživné vůči povinné osobě. Zkušenosti má rovněž s řízením s mezinárodním přesahem ve věci navrácení nezletilých dětí do místa jejich obvyklého bydliště.

V oblasti trestního práva se zaměřuje především na obhajobu obviněných v přípravném řízení a v řízení před soudem, která představuje zpravidla účast na všech úkonech trestního řízení a vyhotovení příslušných dokumentů k obraně obviněného v trestním řízení. V případě převzetí zastoupení po pravomocném ukončení trestní věci řeší rovněž např. návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, návrhy na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu, zákazu činnosti či zpracování žalob na obnovu řízení. Mimo jiné se věnuje i pomoci poškozeným osobám v trestním řízení, kde jako zmocněnec hájí práva poškozených a jejich nároky na případnou náhradu škody.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2021 pracovala jako asistentka soudce na Obvodním soudu pro Prahu 9 (trestní úsek) a rovněž jako asistentka soudce na Vrchním soudu v Olomouci (civilní úsek). Následně přešla do advokacie a od roku 2014 působila v několika advokátních kancelářích poskytujících generální praxi a postupně se začala specializovat na rodinné a trestní právo a exekuční a insolvenční řízení.   

V rámci České advokátní komory je zapojena do projektu Advokáti do škol.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2012), titul Mgr.
Články - Rubriky

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross