Zásadní rozhodnutí Krajského soudu v Brně v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek a nákupem akcií, podílů a závodů

8. 6. 2020

Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková, Marek Jaroš

Vážení klienti a obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o zásadním rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-138 (viz zde) ze dne 27. 5. 2020 k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Krajský soud v něm potvrdil, že (i) nákup akcií, obchodních podílů a závodů nespadá pod ZZVZ a že (ii) ZZVZ je nutné vykládat nikoliv čistě jazykově, ale podle skutečné vůle zákonodárce; zásadně tak platí výklad eurokonformní – tj. v souladu se smyslem a účelem odpovídajících ustanovení zadávací směrnice EU.

Rozsudek

Rozsudkem došlo ke zrušení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které v roce 2018 vzbudilo velký rozruch napříč odbornou veřejností v oblasti veřejných zakázek (rozhodnutí o rozkladu viz zde). Podle zrušeného rozhodnutí ÚOHS se akvizice obchodního podílu společnosti (zjednodušeně nákup akcií) měla považovat za veřejnou zakázkou na dodávky a realizovat v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Při posouzení naplnění definice veřejné zakázky na dodávky, jejímž předmětem je mj. pořízení věcí, se ÚOHS přiklonil ke striktně formálnímu výkladu, opírajícímu se o definici věci podle občanského zákoníku, do níž spadají mj. akcie. ÚOHS tehdejším rozhodnutím zastavil snahu Libereckého kraje zajistit si dopravní obslužnost prostřednictvím vlastního dopravního podniku, který chtěl získat právě nákupem akcií ČSAD Liberec.

Rozruch vzbudilo rozhodnutí ÚOHS v roce 2018 zejména z toho důvodu, že provést formální zadávací řízení dle ZZVZ na nákup závodu, podílu či akcií existující společnosti je těžko představitelné a realizovatelné. Nabídky jsou sotva porovnatelné a hodnotitelné dle předem daných, pevných kritérií a taktéž kvalifikační kritéria kladená dle ZZVZ na účastníka řízení coby předkladatele nabídky se míjí účinkem. Přitom i zadavatelé veřejných a sektorových veřejných zakázek činí takovéto akvizice legitimně, v rámci své podnikatelské činnosti nebo k zajištění svých oprávněných potřeb.

Zapojení HAVEL & PARTNERS

Představa, že rozhodnutí ÚOHS v roce 2018 zůstane pravomocné, nás nenechala klidnými. Legislativní vývoj v oblasti veřejných zakázek v detailu doprovázíme již od roku 2012 účastí našich expertů v odborných spolcích, zejména Asociaci pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Asociaci pro veřejné zakázky (AVZ). Jsme rádi, že Liberecký kraj přijal nabídku zastoupení pro bono a ve spolupráci s ARI a AVZ se námi nechal zastoupit při podání žaloby. Argumentaci vůči soudu jsme postavili na detailní znalosti legislativního vývoje k ZZVZ a našich zkušenostech se zahraniční výkladovou praxí, zejména Německa a Rakouska. Velmi nás těší, že Krajský soud v Brně této argumentaci přisvědčil. Věříme, že tento rozsudek se stane stěžejním pro budoucí výklad ZZVZ v souladu s účelem směrnic EU a záměrem zákonodárce.

Pro úplnost dodáváme, že v připravované novele ZZVZ, která je nyní ve stavu po připomínkovém řízení Vlády ČR a která by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2021, jsme podpořili za ARI i AVZ doplnění ZZVZ tak, aby problém nabývání obchodních podílů, závodů a akcií byl definitivně vyřešen. ÚOHS se k tomuto návrhu vyjádřil konstruktivně a doplnil navrhovaný výčet též o pohledávky.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross