Mgr. Bc. Pavel Krušina

Advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
pavel.krusina@havelpartners.cz
Právní specializace

Pavel Krušina se specializuje zejména na oblast soudních, správních a rozhodčích řízení, dále pak na insolvenční právo a restrukturalizace, jakož i na zastupování klientů jako poškozených v trestním řízení. 

V oblasti řešení sporů se zaměřuje zejména na vymáhání práv z duševního vlastnictví, nekalou soutěž a dále na zastupování klientů ve sporech z oblasti obchodněprávních vztahů, jakož i z oblasti náhrady majetkové a nemajetkové újmy. V této souvislosti poskytuje zároveň i právní poradenství týkající se mimosoudních vyjednávání o smírném řešení sporů. V oblasti insolvenčního práva a restrukturalizace se zaměřuje zejména na komplexní poradenství v otázkách souvisejících s úpadkem, se zastupováním klientů v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2018), titul Mgr.
  • Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, Praha (2013), titul Bc.
  • poradenství významné zahraniční společnosti ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení v řádech desítek milionů Kč
  • zastupování světoznámé obuvní společnosti ve správních řízeních o přezkoumání rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o prohlášení namítaných ochranných známek za neplatné
  • zastupování významného českého distributora filmů ve sporech s jeho obchodními partnery
  • zastupování přední české marketingové společnosti v řadě sporů souvisejících s provozováním venkovní reklamy
  • zastupování klientů ve směnečných sporech, sporech o náhradu škody způsobené porušením práva hospodářské soutěže, sporech o nárocích vyplývajících z nekalosoutěžního jednání, sporech na ochranu osobnosti, sporech o nárocích z újmy na zdraví a sporech o platnost ukončení pracovního poměru
  • poradenství zahraniční společnosti jakožto osoby poškozené trestným činem zpronevěry v trestním řízení a navazujícím řízení exekučním
Články - Rubriky

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross