Mgr. Dušan Sedláček

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
dusan.sedlacek@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Dušan Sedláček se specializuje na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení, insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků a také na akvizice a prodeje společností.

V oblasti soudních sporů a rozhodčího řízení zastupuje české i zahraničních klienty, a to jak v postavení žalobců, tak žalovaných. Vedle toho působí jako rozhodce a rovněž jako expert v rámci expertního řízení podle pravidel ICC.

V oblasti insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků se v posledních letech účastnil celé řady významných případů sahajících od zastupování věřitelů v insolvenčním řízení až po poradenství společnostem ve finančních potížích.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře působil osm let v předních mezinárodních advokátních kancelářích.

Doporučení mezinárodních publikací

Mezinárodní publikace Chambers&Partners jej doporučuje jako předního odborníka v oblasti sporné agendy a také v oblasti insolvenčního řízení. Pro oblast sporné agendy je též doporučován právní publikací Legal500.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1997), titul Mgr.
  • zastupování přední české banky jako insolvenčního navrhovatele a největšího věřitele při úpadku realitního developera
  • zastupování významného výrobce v oblasti lehkého průmyslu při jeho restrukturalizaci a soudem povolené reorganizaci včetně zpracování reorganizačního plánu
  • poradenství mezinárodní bance při řešení úpadku významného zpracovatele v oblasti dřevozpracujícího průmyslu
  • zastupování mezinárodní banky při řešení jejích pohledávek vůči tuzemské loterijní společnosti
  • poradenství významné stavební společnosti při obraně před šikanózními insolvenčními návrhy
  • zastupování veřejnoprávní korporace (obce) ve sporech týkajících se privatizace bytového fondu
  • zastupování největšího sportovního svazu ve sporech vyplývajících ze sportovního práva
  • zastupování zahraničního investora z oboru textilního průmyslu v mezinárodním rozhodčím řízení ve sporu o snížení kupní ceny za prodej majetkové účasti v české obchodní společnosti
Články - Rubriky
Autoři: Dušan Sedláček, Petr Sprinz, René Cienciala Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) včera rozhodl, že rozhodčí doložky mezi investory a státy obsažené v dohodách o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy EU (tzv. „intra-unijní BIT“) nejsou slučitelné s unijním právem. Pozadí případu V napjatě očekávaném rozsudku ve věci Achmea proti Slovensku (C‑284/16) velký senát SDEU rozhodoval o předběžné otázce […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross