Zpátky k rýsovacím prknům

3. 1. 2018

Autor: František Korbel (partner), Samuel Král

Zdroj: Lidové noviny (3. 1. 2018)

ÚHEL POHLEDU 

Reforma autorského práva vyvolává rozpaky. Návrh by se měl přepracovat 

Rada Evropské unie projednává návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, který je předmětem ostrých diskusí. Za kontroverzní je považován především nápad posílit práva vydavatelů o odměnu za šíření internetových publikací. To by mohlo znamenat zpoplatnění vyhledávání na internetu či zpoplatnění upozornění na text publikovaný jiným médiem prostřednictvím odkazu (linku). 
Zkušenosti ze Španělska, kde právo vydavatelů na odměnu za šíření jejich článků odkazy na webu zavedli před několika lety, jsou zcela kontraproduktivní. Nejvíce poškozeni byli samotní vydavatelé, kterým poklesla návštěvnost jejich webových stránek o desítky procent. A samozřejmě veřejnost, která se dostala k méně informacím. Nešťastná španělská legislativa byla přitom vzorem pro návrh směrnice. 

Formulační nepřesnost 

Trnem v oku mnoha odborníků je zejména nepřesnost formulace článku 11, který může potírat malé vydavatele stavěním ekonomických překážek vstupu na trh. Někteří komentátoři upozorňují, že může omezovat činnost internetových vyhledávačů při zobrazování nalezených výsledků, kdy by vyhledávače nemohly zobrazovat ani část textu článku bez sjednání a zaplacení odměny vydavateli. Článek by mohl klást ekonomické překážky sdílení informací mezi veřejností, tj. porušovat právo na svobodný přístup k informacím, protože není jasné, do jaké míry by mohla veřejnost sdílet obsah tiskových publikací bez nutnosti zaplatit odměnu. 
Odpor proti návrhu však upozaďuje skutečnost, že jakákoli směrnice potřebuje prováděcí zákon v jednotlivých členských státech. Ten může do určité míry znění článku 11 upřesnit. Nicméně již vlna nevole, kritiky a akademické diskuse, kterou návrh směrnice vyvolal, je indikátorem pro "návrat k rýsovacím prknům". Návrh by se měl přepracovat tak, aby byl jasnější, dosáhl svého účelu, ale zároveň neomezoval tak drasticky volné sdílení informací. 

V rozporu se zákazem cenzury 

Další kontroverzí je návrh článku 13, který stanoví povinnosti pro poskytovatele služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství autorsky chráněného obsahu vloženého uživateli. Jedná se zejména o služby pro ukládání a sdílení souborů. Tito poskytovatelé by měli přijmout ve spolupráci s nositeli práv opatření k rozpoznávání obsahu. Článek 13 by mohl být kvůli nepřesnosti použitých formulací vykládán tak, že ukládá poskytovatelům služeb povinnost zavést aktivní filtrování. To je v přímém rozporu se zákazem cenzury a obecného dohledu nad uživatelským obsahem, což je jeden ze základních principů ústavního práva i evropské úpravy odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti ve směrnici o elektronickém obchodu. 
Text návrhu směrnice ještě není finální, a přesto, či právě proto, vyvolává diskusi a mnoho otázek. To je pro tříbení a vylepšování jejího znění dobře. Již dnes existuje několik pozměňovacích návrhů, které by mohly text směrnice ovlivnit na stranu vydavatelů nebo poskytovatelů služeb informační společnosti a agregátorů zpráv. Zájmové skupiny mají v orgánech Unie jistě své lobby. Bohužel méně jich má široká veřejnost. Proto by se nemělo zapomínat na to, že návrh se v konečném důsledku dotkne především uživatelů a také že jejich zájem by měl být brán při schvalování na zřetel. 

--- 

Zkušenosti ze Španělska, kde právo vydavatelů na odměnu za šíření jejich článků odkazy na webu zavedli, jsou zcela kontraproduktivní. 

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross