Evropská komise prodloužila a doplnila Dočasný rámec pro veřejnou podporu v souvislosti s COVID-19

15. 10. 2020

Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek

Evropská komise dne 13. 10. 2020 zveřejnila čtvrté doplnění svého sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1]

Podle Dočasného rámce mohou být poskytovány

(i) přímé granty do výše 800 tis. euro (ii) záruky za úvěry, (iii) dotace k úrokovým sazbám úvěrů, (iv) krátkodobé vývozní pojištění, (v) podpora výzkumu a vývoje v oblasti COVID-19, (vi) podpora rozšíření výroby lékařských materiálů, (vii) investiční podpora výrobků týkajících se COVID-19, (viii) selektivní odklady daní a odvodů, (ix) podpora programů na udržení zaměstnanosti, (x) rekapitalizační opatření.[2]

V ČR již byla uplatněna řada těchto titulů, např. přímé granty do 800 tis. euro v případě lázeňských poukazů a v programu COVID nájemné, záruky za úvěry v programech COVID I – III, podpora výroby lékařských materiálů nebo podpora výzkumu v oblasti COVID-19.

Evropská komise čtvrtým doplněním Dočasný rámec rozšířila a prodloužila jeho platnost:

Prodloužení platnosti Dočasného rámce:

Dočasný rámec měl původně platit jen do konce roku 2020.[3] Komise nyní prodloužila platnost Dočasného rámce do 30. 6. 2021 a možnost provádět rekapitalizace podniků prodloužila do 30. 9. 2021. Komise deklarovala, že případnou potřebu Dočasný rámec znovu prodloužit přezkoumá před uplynutím jeho platnosti v červnu 2021.

Nový titul pro poskytování finanční pomoci:

Dočasný rámec nově (nad rámec existující možnosti grantů do výše 800 tis. euro) umožňuje poskytnout peněžní příspěvek ve výši do 3 milionů euro[4] na úhradu fixních nákladů, které nepokrývají výnosy podniku. Příspěvek může být poskytnut podnikům, jejichž obrat se proti stejnému období roku 2019 snížil nejméně o 30 %. Uhrazeny mohou být fixní náklady nepokryté jinými zdroji (pojištěním, jiným typem veřejné podpory a podobně). Uhrazeno může být až 70 % nepokrytých nákladů středních a velkých podniků a až 90 % nepokrytých nákladů mikro a malých podniků.[5]


[1] Sdělení Komise ze dne 19. 3. 2020, C(2020) 1863 final.

[2] Dočasnému rámci jsme se již věnovali v minulosti: Článek ZDE.

[3] Rekapitalizace měly být umožněny do 30. 6. 2021.

[4] Limit se uplatní vždy pro celou skupinu podniků.

[5] Za malé podniky jsou považovány podniky do 50 zaměstnanců jejichž obrat a/nebo balanční suma nepřesahuje 10 milionů euro.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross