Mgr. Dušan Sedláček

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
dusan.sedlacek@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Dušan Sedláček se specializuje na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení, insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků a také na akvizice a prodeje společností.

V oblasti soudních sporů a rozhodčího řízení zastupuje české i zahraničních klienty, a to jak v postavení žalobců, tak žalovaných. Vedle toho působí jako rozhodce a rovněž jako expert v rámci expertního řízení podle pravidel ICC.

V oblasti insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků se v posledních letech účastnil celé řady významných případů sahajících od zastupování věřitelů v insolvenčním řízení až po poradenství společnostem ve finančních potížích.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře působil osm let v předních mezinárodních advokátních kancelářích.

Doporučení mezinárodních publikací

Mezinárodní publikace Chambers&Partners jej doporučuje jako předního odborníka v oblasti sporné agendy a také v oblasti insolvenčního řízení. Pro oblast sporné agendy je též doporučován právní publikací Legal500.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1997), titul Mgr.
  • zastupování přední české banky jako insolvenčního navrhovatele a největšího věřitele při úpadku realitního developera
  • zastupování významného výrobce v oblasti lehkého průmyslu při jeho restrukturalizaci a soudem povolené reorganizaci včetně zpracování reorganizačního plánu
  • poradenství mezinárodní bance při řešení úpadku významného zpracovatele v oblasti dřevozpracujícího průmyslu
  • zastupování mezinárodní banky při řešení jejích pohledávek vůči tuzemské loterijní společnosti
  • poradenství významné stavební společnosti při obraně před šikanózními insolvenčními návrhy
  • zastupování veřejnoprávní korporace (obce) ve sporech týkajících se privatizace bytového fondu
  • zastupování největšího sportovního svazu ve sporech vyplývajících ze sportovního práva
  • zastupování zahraničního investora z oboru textilního průmyslu v mezinárodním rozhodčím řízení ve sporu o snížení kupní ceny za prodej majetkové účasti v české obchodní společnosti
Články - Rubriky
Autoři: Dušan Sedláček, Jan Králíček Na krizi způsobenou virem SARS CoV-2 původně reagoval zákon č. 191/2020 Sb. označený rovněž jako tzv. Lex Covid justice, kterým došlo i k řadě významných změn v oblasti insolvenčního práva. Základní přehled informací k tomuto zákonu jsme zveřejnili v článku z 1. 4. 2020, který je dostupný na tomto odkazu. Nyní došlo ke schválení nového […]
HAVEL & PARTNERS, největší a nejúspěšnější česko-slovenská advokátní kancelář, reaguje na aktuální pokles české ekonomiky, jehož důsledkem jsou závažné finanční problémy mnohých firem. Propojuje proto zkušený tým z oblasti financování a bankovnictví s týmem specializujícím se na oblast restrukturalizací a insolvencí. Vzniká tak největší odborný tým právníků zkušených v této oblasti, který je připraven klientům v obtížné finanční situaci […]
Zdroj: EPRAVO.cz (26. 8. 2020) Autoři: Dušan Sedláček, Denisa Rajdová V červnu 2020 prošel trialogem revidovaný návrh směrnice o reprezentativních žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES[1]. Od svého předložení Komisí (11. 4. 2018) prodělal návrh řadu změn[2] a jeho dnešní podoba, která se soustředí zejména na ochranu spotřebitelů napříč různými […]
Současnou krizi způsobenou virem SARS CoV-2 lze považovat za zcela mimořádnou. Opatření přijímaná pro zamezení zrychlení nákazy mohou mít až devastující dopad na řadu jinak zdravých společností. Hlavním problémem se u řady podnikatelů v relativně krátkém časovém horizontu může ukázat nedostatek volné likvidity pro úhradu splatných závazků. Neschopnost dostát svým splatným závazkům z důvodu masivního […]
Autoři: Dušan Sedláček, Petr Sprinz, Denisa Rajdová Již od března 2019 probíhá připomínkové řízení k návrhu zákona o hromadných žalobách. Zavedení hromadného procesu má podle Ministerstva spravedlnosti výrazně ulehčit soudům, zrychlit soudní řízení a zároveň ušetřit náklady u sporů zahrnujících větší skupinu účastníků. Kritici se naopak obávají zneužití hromadných žalob k jiným než zamýšleným účelům. Účinnost […]
Autoři: Dušan Sedláček, René Cienciala Představitelé členských států EU podepsali dne 15. ledna 2019 společnou deklaraci („Deklarace “) o právních důsledcích přelomového rozhodnutí Soudního dvora EU („SDEU“) ve věci Achmea a o blížícím se ukončení ochrany zahraničních investic v EU na základě dosud platných dohod o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy EU (tzv. „intra-unijní […]
Autoři: Petr Sprinz, Dušan Sedláček, Jiří Rahm V nedávné době vydal velký senát Nejvyššího soudu přelomový rozsudek, sp. zn. 31 Cdo 3936/2016, kterým změnil svou dosavadní judikaturu ohledně neoprávněného čerpání bankovní záruky. Rozsudek Nejvyššího soudu a jeho odůvodnění Za účelem zajištění závazků dlužníka z odpovědnosti za vady díla vystavila banka jako výstavce ve prospěch beneficienta bankovní záruku. […]
V Nakladatelství C. H. Beck vyšla v březnu tohoto roku nová kniha Transformace a restrukturalizace podniku. Jejím spoluautorem je partner HAVEL & PARTNERS Dušan Sedláček, přední odborník na insolvenční řízení a restrukturalizace podniků. Publikace, kterou editoval ekonom Jaroslav Schönfeld a do níž dále přispěli insolvenční správce Lee Louda a ekonomové Luboš Smrčka a Michal Kuděj, přináší velmi […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross