JUDr. Dalibor Kovář

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
dalibor.kovar@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Dalibor Kovář se specializuje na elektronické právní jednání a s tím související digitální transformaci v oblasti práva, na informační technologie, inovace a obory budoucnosti, právo duševního vlastnictví, zábavní průmysl, kybernetickou bezpečnost a oblast smluvního práva.

V oblasti digitální transformace se zaměřuje především na zavádění vhodných principů elektronického právního jednání do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací, využívání elektronické identity a jejich právní udržitelnost. Asistuje s praktickým a strategickým vývojem digitálních řešení pro český trh a angažuje se při zakládání technologických partnerství. V posledních letech se jako zástupce odborné veřejnosti podílel na přípravě klíčové digitalizační legislativy (eGovernment) a komentáře k zákonu o právu na digitální služby. V této oblasti pravidelně publikuje odborné články, přednáší v rámci Akademie HAVEL & PARTNERS a účastní se odborných konferencí.

V rámci práva duševního vlastnictví a informačních technologií se věnuje zejména právní regulaci využívání inovativních technologií a oborů budoucnosti obecně i specificky ve finanční sféře, poradenství v komplexních technologických transakcích, komercializaci technologických řešení, právní problematice doménových jmen, prevenci a následným opatřením při kybernetických incidentech, ochraně autorských děl a podpoře technologických partnerství.

V zábavním průmyslu se zaměřuje na dokumentaci k vytvoření a distribuci obsahu, právní regulaci online technologií a streamovacích platforem, ochranu práv duševního vlastnictví či odpovědnost za obsah. Ze smluvního práva se věnuje zejména přípravě specifických a komplexních obchodních dokumentů, včetně smluv s mezinárodními aspekty, a analýze složitých závazkových vztahů.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval několik let ve významné české advokátní kanceláři a rok v tehdy největší francouzské advokátní kanceláři Gide.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický, francouzský
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2010), titul Mgr.
 • Université de Lorraine, Nancy (2008–2009), program Erasmus
 • poradenství nejvýznamnějším subjektům v českém finančním sektoru při zavádění plně elektronických procesů a elektronické identifikace, včetně jednání s ministerstvy a regulačními orgány
 • poradenství při digitalizaci personální agendy a dlouholetá aktivní snaha o digitalizaci zákoníku práce
 • opakované právně-technické posuzování předních řešení zajišťujících elektronické podpisy a identifikaci osob na dálku
 • spoluúčast na přípravě a vyjednání legislativního návrhu na zavedení tzv. bankovní identity a zákona o právu na digitální služby
 • poradenství významným lokálním i mezinárodním klientům napříč podnikatelskými sektory při revizi smluvní dokumentace v souvislosti s digitální transformací jejich podnikání
 • poradenství předcházející komercializaci významného softwarového řešení
 • poradenství ve sporu předního českého dodavatele softwaru s jeho zákazníkem
 • poradenství globálnímu poskytovateli dodávek a služeb v oblasti provozu na pozemních komunikacích v oblasti závazkových a autorskoprávních aspektů smluvních dokumentů
 • poradenství několika předním obchodním řetězcům v oblasti komplexní úpravy právních vztahů se spotřebiteli, včetně komplexní regulace e-shopů
 • poradenství významným českým společnostem při licencování a technologickém transferu do zahraničí
 • průběžné poradenství v oblasti technologického práva související s právními prověrkami (due diligence) významných českých a nadnárodních společností, včetně poradenství start-upům při lokálním rozvoji i mezinárodní expanzi
 • poradenství lokálním i zahraničním společnostem při právních krocích v otázce nekalé soutěže a porušování jejich duševního vlastnictví
 • poradenství při pořizování komplexních technologických celků a zajištění jejich dlouhodobého provozu
Články - Rubriky
Autoři: František Korbel, Jan Topinka, Štěpán Štarha, Dalibor Kovář, Pavel Amler (autoři se podíleli na přípravě a přijímání zákona) Pravděpodobně jste již slyšeli o ZÁKONU O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY[1], ale víte ve skutečnosti, co by měl tento zákon lidem i firmám přinést za příležitosti a proč se vyplatí jej podporovat? Návrh se skládá ze […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross