Evropská komise změnila své předběžné stanovisko ohledně místního šetření u slovenského železničního dopravce ZSSK a zastavila řízení o porušení povinností

15. 7. 2019

Autoři: Robert Neruda, Juraj Steinecker, Tomáš Varšo

Evropská komise („Komise“) uveřejnila dne 25. září 2018 tiskovou zprávu o zaslání sdělení výhrad slovenskému železničnímu dopravci ZSSK ohledně možné obstrukce v průběhu místního šetření. Přesně po 10 měsících Komise oznámila, že řízení vedené proti ZSSK zastavuje bez uložení jakýchkoli sankcí. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v tomto řízení vystupovala jako právní zástupce ZSSK. V tomto vydání Competition Flash bychom Vám rádi blíže představili tento výjimečný případ a jeho okolnosti.

Komise ve sdělení výhrad prezentovala své předběžné stanovisko o tom, že ZSSK měla bránit řádnému výkonu místního šetření. Dle Komise měla ZSSK údajně poskytnout nesprávné informace o tom, kde se nachází notebook jednoho ze zaměstnanců. ZSSK měla bránit výkonu inspekce rovněž umožněním reinstalace tohoto notebooku, což mělo vést k nezvratné ztrátě údajů, které na něm byly uloženy. Margrethe Vestagerová (komisařka zodpovědná za oblast hospodářské soutěže)  v této souvislosti uvedla: „Když provádíme vyšetřování, společnosti mají povinnost poskytnout nám správné informace. A to i v průběhu inspekcí. S požadovanými údaji by vůbec neměly manipulovat. Takové jednání by mohlo ohrozit integritu a účinnost našeho vyšetřování. Chceme zajistit, aby společnosti dodržovaly naše pravidla.“[1] ZSSK čelila možným pokutám až do výše 1 procenta svého ročního obratu.

ZSSK po uveřejnění předběžného stanoviska Komise uvedla, že ji toto předběžné stanovisko překvapilo. Dle jejího názoru s Komisí během celého průběhu místního šetření plně spolupracovala. ZSSK dle svého vyjádření předmětný notebook v době výkonu místního šetření nevlastnila, protože bývalý člen představenstva ukončil se ZSSK spolupráci a notebook odkoupil před zahájením inspekce.[2]

Uvedené bylo klíčovým argumentem ZSSK v odpovědi na sdělení výhrad. Společnost kromě toho tvrdila, že došlo k porušení jejích procesních práv a ze strany vyšetřovatelů nedostala dostatečné poučení. ZSSK prezentovala svůj pohled na věc v rámci ústního slyšení konaného dne 29. ledna 2019 v Bruselu.

Komise pak 25. července 2019 oznámila změnu svého předběžného stanoviska a řízení zastavila, a to bez uložení jakékoli pokuty.[3] Komise uvedla, že se po důkladném posouzení všech důkazů, včetně odpovědi ZSSK na sdělení výhrad a ústního slyšení, rozhodla v řízení nepokračovat. ZSSK rozhodnutí Komise uvítala a uvedla, že vždy dodržovala a bude dodržovat pravidla vyplývající z práva hospodářské soutěže, včetně procesních povinností.[4]

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS jako právní zástupce ZSSK rozhodnutí Komise pochopitelně také vítá. Komise svým „krokem zpět“ dokázala, že je připravena akceptovat rozumné vysvětlení chování, které se jí na první pohled jevilo problematické. Řádně připravená odpověď na sdělení výhrad a prezentace na ústním slyšení tedy nejsou pouze formalitou, ale důležitými nástroji pro ochranu práv každého podniku, který čelí vyšetřování v soutěžní věci.

Podle veřejně dostupných informací se jedná teprve o pátý případ z více než 60 antitrustových věcí od roku 2008, který Komise uzavřela bez uložení jakékoli pokuty nebo závazku po sdělení výhrad. Toto rozhodnutí tak lze považovat za ojedinělé. Navzdory konečnému úspěchu v této věci je však nutné mít na paměti již uvedená slova komisařky Vestagerové a minimalizovat prostor pro možné chyby v průběhu místních šetření soutěžních úřadů. Doporučujeme proto v průběhu  dawn raidu zajistit přítomnost externího právního zástupce se zkušenostmi v oblasti soutěžního práva. Klíčovým faktorem pro předcházení jakýmkoli problémům a zajištění řádné ochrany všech práv společnosti se také jeví dostatečný trénink zaměstnanců pro případ místního šetření. Naši odborníci v oblasti soutěžního práva jsou Vám v případě jakýchkoli otázek plně k dispozici.


[1] Tisková zpráva Komise dostupná z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5905_sk.htm

[2] Vyjádření ZSSK dostupné z: http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2F..%2FInput_text%2Fonline%2F18%2F09%2Ftbtbds9p1uh.dat_173700.1%40Fondy&QueryText=

[3] Tisková zpráva Komise dostupná z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_19_4671

[4] Tisková zpráva ZSSK dostupná z: https://www.slovakrail.sk/sk/aktuality/zssk-vita-rozhodnutie-europskej-komisie-uzavriet-pripad-suvisiaci-s-inspekciou.html

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross