STRUČNÝ PRŮVODCE FUNKCÍ statutárního orgánu

31. 5. 2023

Poslední roky členové našeho týmu sdílí na LinkedIn každý měsíc výběr nejzajímavějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu dopadající na řízení obchodních korporací. V minulých měsících k výběru judikatury přibyla série příspěvků přibližující oblasti, které by měli (nejen) všichni členové statutárních orgánů znát a mít je v paměti při výkonu své funkce. Pokud vás pravidla a povinnosti dopadající na členy statutárního orgánu zajímají, můžete je nyní nalézt na jednom místě v ucelené příručce v podobě stručného průvodce funkcí statutárního orgánu. Příručky jsou k dispozici k volnému stažení níže.

Příručka zohledňuje specifika výkonu funkce ve statutárních orgánech jednotlivých právních forem kapitálových společností. Potřebné informace a rady v ní naleznou jak jednatelé společností s ručením omezeným, tak členové správní rady či představenstva akciových společností. Každá z verzí se zčásti liší, a to právě v závislosti na rozdílech mezi těmito formami obchodních společností. Přečtení příručky získáte ucelený přehled o fungování člena statutárního orgánu od vzniku až do ukončení jeho funkce. Průvodce se dotýká základních práv, povinností a pravidel souvisejících s výkonem funkce, a může tak poskytnout úvodní vhled do problematiky, která se výkonu funkce člena statutárního orgánu dotýká. Průvodce je nad rámec uvedeného dostupný kromě české jazykové verze i ve verzi anglické.

V tomto stručném průvodci funkcí člena statutárního orgánu se dozvíte základní informace například o zahájení a ukončení výkonu funkce člena statutárního orgánu, nebo o činnosti statutárního orgánu.

  • Například co je to obchodní vedení? Jak se tvoří vůle uvnitř statutárního orgánu a jak ji mohou členové statutárního orgánu projevovat navenek? Co se děje v případě, kdy člen statutárního orgánu jedná za společnost v rozporu s danými pravidly?
  • Představíme problematiku uzavírání smlouvy o výkonu funkce a otázky odměňování člena statutárního orgánu – například jak a proč uzavřít smlouvu o výkonu funkce a odměňování člena statutárního orgánu? Za jakých okolností je vůbec možné odměny vyplácet? A může člen statutárního orgánu být zároveň i zaměstnancem společnosti?
  • Získáte přehled o základních povinnostech souvisejících s jejím výkonem, jako je péče řádného hospodáře, dodržování pravidel o střetech zájmů, nebo o tom, jakým způsobem informovat společníky či akcionáře o záležitostech společnosti.
  • Poskytneme stručný náhled do tématiky podnikatelských seskupení od ovlivnění přes ovládání až k přiznanému koncernu. Najdete zde odpovědi na otázky, jak se liší postavení člena statutárního orgánu v koncernu a mimo něj? Může mu někdo jiný udělovat pokyny? A pojí se s účastí koncernu nějaké další povinnosti nad rámec těch, které mají členové statutárních orgánů ostatních společností nezapojených do podnikatelských seskupení?
  • Příručka obsahuje rovněž popis základních pravidel pro nakládání se ziskem.
  • Připomeneme stručně problematiku související s Evidenci skutečných majitelů a důsledky chybného/absentujícího zápisu do této evidence.
  • V závěru průvodce pak naleznete stručný kalendář korporačních povinností, který obecně nastiňuje nejen každoročně se opakující povinnosti člena statutárního orgánu, ale i informace týkající se zveřejňování korporačních dokumentů ve sbírce listin nebo povinnosti vedení a uchovávání účetních záznamů apod.

Je důležité mít na paměti, že tento stručný průvodce slouží jako základní a obecné shrnutí problematiky výkonu funkce statutárního orgánu a nemůže tak nahradit individuálně vypracovaná právní posouzení a právní rady. Ostatně i v samotném průvodci se můžete dočíst, že statutární orgán „nemusí být odborníkem ve všech myslitelných oblastech, musí však správně posoudit, kdy je již namístě vyžádat si odbornou asistenci.“ Proto je v případě nejasností důležité vyhledat radu odborníka v dané oblasti.

V každém takovém případě jsme připraveni Vám kdykoliv pomoci a Náš korporátní tým je k dispozici pro posouzení konkrétních případů. Bližší právní analýza v těchto případech může odvrátit případné riziko způsobení škody společnosti nebo Vám jakožto členovi statutárního orgánu.

PŘÍRUČKY KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE:

STRUČNÝ PRŮVODCE FUNKCÍ ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE | ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

STRUČNÝ PRŮVODCE FUNKCÍ ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE | ČLEN SPRÁVNÍ RADY

STRUČNÝ PRŮVODCE FUNKCÍ ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE | JEDNATEL

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross