Připravte se na období brigád. S tímto PDF na nic důležitého nezapomenete

24. 5. 2021

Zdroj: Magazín lmc

Posila do týmu nemusí vždy znamenat nového zaměstnance s klasickou pracovní smlouvou. Blíží se období brigád, tak dejte uchazečům příležitost nabrat praxi a využijte možnosti, které tato forma spolupráce nabízí. Abyste se v období brigád nezbláznili z administrativy, tady máte k ruce seznam všeho, na co byste neměli zapomenout.

O zkušenostech některých českých firem s brigádníky jste se mohli dočíst už v našem dřívějším článku. Dnes se ale podíváme na zoubek ryze praktickému nastavení. Zkrátka abyste z nabírání a zaučování brigádníků nezešedivěli.

Stáhněte si návod, jak zařídit brigády a na nic nezapomenout:

1. TAHÁK PRO NÁBOR A ZAŠKOLENÍ BRIGÁDNÍKA

 • I když je aktuálně na trhu práce dostatek zájemců o brigády, zkušení recruiteři potvrdí, že svědomitých brigádníků, na které je spoleh, je nedostatek každý rok.
 • Pokud máte prostor, vybírejte i kandidáty na brigádnické pozice opravdu pečlivě. Z některých si totiž můžete časem vychovat i stálé zaměstnance, kteří už budou mít o vaší firmě základní přehled.
 • Jednou z klíčových vlastností pro vás bude pravděpodobně zodpovědnost v docházce nebo schopnost dodržovat stanovené směny. Proto se už u náboru soustřeďte na to, zda kandidát chodí včas a drží slovo.
 • Samozřejmostí by měl být i zájem o nabízenou pozici nebo obor, ve kterém vaše firma podniká, a chuť se učit.
 • Ještě než k vám brigádníci nastoupí, vyberte člověka, který je bude mít na starost. Ideálním řešením může být buddy, tedy zkušenější zaměstnanec, který pomůže brigádníkům se zaškolením a dokáže jim zodpovědět případné otázky, být takzvaně po ruce.
 • Myslete na to, že brigáda je pro mladé lidi často první kontakt s pracovním prostředím a potřebují větší dohled i ujištění, zda si vedou dobře.
 • Předání práce je sice základ, ale nezapomeňte ani na praktické věci – vysvětlit, jak u vás funguje kuchyňka, recepce, zaznamenávání docházky nebo kde najdou WC.
 • Myslete na to, že u vás brigádník s největší pravděpodobností nebude dlouhodobě. Zvažte, do jakých systémů mu udělíte přístup a do jakých projektů či práce ho zapojíte.

2. ZVOLTE PRO SPOLUPRÁCI VHODNOU SMLOUVU

 • V případě brigád nemusíte s lidmi sjednávat pracovní smlouvy, ale můžete uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (DPP či DPČ).
 • Při práci na dohodu jsou zákonem stanovené limity, do jaké výše výdělku se nemusí platit sociální a zdravotní pojištění.
 • Dohody pro zaměstnance i zaměstnavatele snižují celkové náklady na práci a jsou pro obě strany výhodné.
 • Dohoda o provedení práce (DPP) umožňuje pracovat maximálně 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele za rok.
 • Limitem je u DPP přivýdělek do 10 000 Kč měsíčně. Přivýdělek 10 001 Kč a více už je mimo limit a je třeba platit povinné odvody.
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se uzavírá na maximální počet 20 pracovních hodin týdně v průměru za kalendářní rok.
 • Limitem je u DPČ přivýdělek 3500 Kč měsíčně. Ale POZOR – 3499 Kč patří ještě do limitu, ale 3500 Kč už je nad limitem a je potřeba řešit sociální i zdravotní pojištění.
 • Aby DPP i DPČ byly platné, musíte je mít písemně.
 • V dohodách má být vymezená náplň práce, sjednaná odměna, rozsah práce a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

3. BEZPEČNOST PRÁCE SE TÝKÁ SAMOZŘEJMĚ I BRIGÁDNÍKŮ

 • Je jedno, zda zaměstnanec pracuje na základě pracovní smlouvy, DPP, nebo DPČ.
 • Jeho bezpečnost a ochranu zdraví musí zaměstnavatel zajistit.
 • Není nutné školit brigádníky z právních a ostatních předpisů BOZP, ale je potřeba jim poskytnout nezbytné konkrétní informace k rizikům práce.
 • Pokud to charakter práce vyžaduje, mají brigádníci nárok i na OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a hradí je vždy zaměstnavatel. Ochranné pomůcky může sdílet i více brigádníků, ale musíte jako zaměstnavatel zabránit šíření přenosných chorob.
 • Na pracovnělékařskou prohlídku musí brigádník tehdy, když bude vykonávat rizikovou práci nebo práci, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy (třeba pokud bude v práci muset řídit nebo obsluhovat specifické stroje atp.).
 • Pro pracovní úrazy brigádníků platí totéž jako pro pracovní úrazy kteréhokoli jiného zaměstnance.

4. ABYSTE NEMĚLI STRES Z OBDOBÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

 • U dohody o provedení práce (DPP) má zaměstnanec možnost příjem do 10 000 Kč měsíčně nikde neuvádět. Nemusí tedy daňové přiznání vůbec řešit. Zaměstnavatel ale zaměstnanci strhává 15 % srážkovou daň.
 • V případě příjmu nad 10 000 Kč měsíčně u DPP zaměstnavatel odvádí 15% zálohu na daň z příjmu a slevy na dani uplatní, pouze pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmu (tzv. růžový papír).
 • U dohody o pracovní činnosti (DPČ) se příjmy daní stejně jako u pracovního poměru. Zaměstnavatel tedy odvádí 15% zálohu na daň z příjmu bez ohledu na výši příjmu nebo na to, zda zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmu (tzv. růžový papír, který má vliv na uplatnění slev na dani).

Speciální pravidla pro studenty

 • Zdanění příjmů studentů je obdobné jako u ostatních zaměstnanců, ale studenti mohou navíc uplatnit slevu na dani na studium.
 • Když student podepíše Prohlášení (růžový papír), tak v případě DPP i DPČ se vypočítá záloha na daň a uplatní se sleva na poplatníka i na studenta.
 • Když student Prohlášení (růžový papír) nepodepíše, u DPP je mu sražená daň ve výši 15 % a nemusí ji nikde uvádět. U DPČ nebo u DPP s výdělkem nad 10 000 Kč měsíčně je odvedená zálohová daň ve výši 15 %.

5. ROZLOUČENÍ S BRIGÁDNÍKEM I SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI

 • U DPP ani DPČ není zkušební doba.
 • Zúčastněné strany se spolu mohou dohodnout na zrušení ke konkrétnímu dni.
 • Jednostranně může být dohoda vypovězena z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
 • Nezapomeňte, že zaměstnavatel má povinnost vydat zápočtový list. To platí nejen pro zaměstnance s pracovní smlouvou, ale také pro ty s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (pokud DPP založila účast na nemocenském pojištění).
 • V zápočtovém listu, tedy v potvrzení o zaměstnání, je potřeba uvést vše, co jste zvyklí: údaje o zaměstnání, o jakou dohodu se jednalo. Dále druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, zda jsou ze mzdy prováděny srážky, v čí prospěch atd.
 • Nevydání zápočtového listu je možné považovat za přestupek.
 • Při rozloučení odeberte brigádníkovi všechny svěřené firemní předměty a vybavení.
 • Nezapomeňte na bezpečnost a zrušte veškeré účty i profily, které mu umožňovaly přístup k firemním materiálům či systémům.

Klíčové kontakty

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross