Podpora rodinných firem pokračuje – vláda představila novinky pro rok 2020

9. 12. 2019

Autoři: David Neveselý, Vladek Krámek

Vláda v květnu schválila usnesení o vymezení rodinných podniků. V návaznosti na nově zakotvenou definici, které v České republice odpovídá bezmála milion subjektů, byly začátkem listopadu představeny konkrétní rámce programů podpory rodinných firem.

RODINNÉ FIRMY – KLÍČOVÍ HRÁČI

Ministerstvo průmyslu a obchodu si dlouhodobě klade za cíl podporovat rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti, a to vzhledem k jejich nepostradatelné roli v české ekonomice. Stabilita, tradice, dlouhodobá orientace, lokální produkty, důvěra, odpovědnost, spolehlivost – to jsou pojmy charakteristické pro rodinné firmy, které tvoří základ českého malého a středního podnikání.

Rodinným firmám se začíná dostávat zasloužené pozornosti. Dle statistiky je v České republice v rodinných firmách v současné době zaměstnáno 1,5 až 1,7 milionu zaměstnanců. Úspěch rodinných firem tedy významně ovlivňuje i stav české ekonomiky jako celku.   

VZNIK ZNAČKY „ČESKÁ RODINNÁ FIRMA“

Žhavým tématem v oblasti rodinného podnikání je zavedení prestižní značky „Česká rodinná firma“. Právo užívat tuto státem garantovanou značku budou mít pouze firmy, na jejichž vzniku a činnosti se významnou měrou podílí více členů jedné rodiny. Klíčovou podmínkou pro získání certifikace by mělo být i přistoupení k tzv. etickému kodexu rodinného podnikání.

K jakým dalším kritériím se bude při udělování certifikace přihlížet a jak konkrétně bude probíhat celý proces, zatím není zcela jasné. Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží prosadit co nejméně administrativně náročný proces, zvažován je také vznik dobrovolného registru rodinných firem. Dle předpokladů by značka mohla začít sloužit již na jaře příštího roku.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY – ZVÝHODNĚNÉ ZÁRUKY A ÚVĚRY ŠITÉ NA MÍRU RODINNÝM FIRMÁM

Od příštího roku budou zavedeny nové finanční nástroje Českomoravské záruční a rozvojové banky[1], které přinesou rodinným firmám konkurenční výhody oproti jiným subjektům. Konkrétně se bude jednat o bezúročné půjčky a dva typy bankovních záruk. Speciální typ bankovní záruky z dílny ČMZRB by měl rodinné firmy podpořit při převodu vlastnických podílů v rámci mezigenerační obměny. Druhý okruh produktů si klade za cíl motivovat rodinné firmy k rozvoji a investicím.

NOVÉ PRODUKTY PRO RODINNÉ FIRMY

Zjednodušení mezigeneračního převodu (v rámci stávajícího programu Záruka 2015 až 2023)

 • Bankovní záruka pro rodinné firmy k úvěru od komerční banky pro podporu firem při generační obměně
  - záruka až do výše 80 % jistiny úvěru
  - až 30 milionů Kč
  - splatnost podkladového úvěru až na dobu 12 let

Podpora rozvoje a investic (v rámci stávajícího programu EXPANZE)

 • Bankovní záruka pro rodinné firmy k úvěru od komerční banky
  - záruka až do výše 80 % jistiny úvěru
  - až 40 milionů Kč
  - nejen na investice ale i na provozní financování
 • Neúročený úvěr pro rodinné firmy
  - až 60 milionů Kč
  - odklad splácení jistiny úvěru až na 4 roky

Aktualizované výzvy obou programů budou dle slov generálního ředitele ČMZRB vyhlášeny k 1. 1. 2020, příjem žádostí bude spuštěn nejpozději k 1. 4. 2020. Odhadem plánuje ČMZRB investovat do podpory rodinných firem v České republice až 500 milionů Kč.

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU PROBLEMATIKY RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

Rodinné firmy byly v minulosti neprávem opomíjeny. Popelka české ekonomiky se však v poslední době stává středem zájmu, o čemž svědčí podpora nejen ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a Asociace malých a středních podnikatelů. Zvýšený zájem o rodinné firmy byl zaznamenáván i v akademické sféře a v oblasti investorů, ať už ve formě private equity fondů nebo strategických partnerů.  

Vzhledem k zakotvení vládní definice rodinných obchodních korporací a rodinných živností lze očekávat, že dojde k dalšímu rozvoji výzkumu a pravidelnému zveřejňování statistik hodnotících pozici rodinných firem (nejen) na českém trhu. Jen pokud naše rodinné firmy budeme důkladně znát, můžeme je náležitě podporovat a rozvíjet.

2020 – ROK VZESTUPU RODINNÝCH FIREM

Ministerské aktivity svědčí o tom, že příští rok bude příznivý pro rozvoj rodinného podnikání. Rádi Vám pomůžeme připravit se, abyste mohli čerpat maximum výhod s rodinnou firmou souvisejících.

Specializovaný tým naší advokátní kanceláře, který se zaměřuje na komplexní poradenství privátní klientele, představuje ideálního partnera pro rozvoj a investice do Vašich rodinných firem.

 • Vytvoření efektivní rodinné struktury pro ochranu a dlouhodobou držbu rodinného majetku
 • Vyčlenění majetku do svěřenských fondů (trustů), či rodinných nadací
 • Nastavení strategie ochrany s ohledem na pravidla odpovědnosti při působení ve statutárních orgánech
 • Příprava komplexní daňové strategie pro správu rodinného majetku
 • Návrh a realizace řešení pro případ nečekaných změn (včetně úmrtí či vážné nemoci)
 • Ad-hoc mezinárodní servis (jak v oblasti rodinného podnikání tak i nakládání s aktivy typu nemovitosti, majetkové účasti či umělecká díla
 • Fiduciární servis (poradenství a odborná pomoc při správě nadace či trustu)


[1] Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. (dále jen „ČMZRB“) byla založena v roce 1992 jako nástroj pro realizaci vládních programů na podporu malého a středního podnikání. Akcionářem ČMZRB je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchoduMinisterstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross