ČMZRB úvěr COVID a další subvencovaná financování

20. 3. 2020

Autoři: Filip Čabart, Jan Topinka

V posledních dnech a hodinách jsme intenzivně radili klientům při zpracování žádostí o bezúročný Úvěr COVID, který nabízela Českomoravská záruční a rozvojová banka („ČMZRB“) malým a středním podnikatelům zasaženým situací okolo koronaviru k zajištění jejich provozního financování.

Jde o úvěr:

  • ve výši 500 000,- až 15 000 000,- Kč;
  • až do výše 90 % příslušných výdajů, které provoz podnikatele potřebuje pokrýt;
  • se splatností až na 2 roky s možností odkladu splátek v prvním roce.

Celkový současný limit pro tyto úvěry byl stanoven na 1,6 miliardy korun, zájem byl však samozřejmě násobně vyšší, jelikož se v současnosti jedná o jeden z mála bezprostředně dostupných nástrojů státní podpory zasaženým podnikatelům. Dosud bylo podáno již více než 3 200 žádostí a a jejich další příjem byl zastaven. Nicméně již nyní se připravuje ČMZRB program s názvem COVID II, který počítá s navýšením objemu podpory až na 30 miliard korun. Snažíme se klientům pomoci žádosti koncipovat tak, aby jejich zpracování mohlo být ze strany ČMZRB co nejrychlejší a s co možná největší šancí na úspěch. V rámci naší dlouhodobé spolupráce s ČMZRB jsme v intenzivním denním kontaktu, komunikujeme souborně dotazy našich klientů a pomáháme formulovat odpovědi, abychom usnadnili a urychlili spolupráci oběma stranám, jelikož vzhledem k enormnímu zájmu bude formálně bezchybné zpracování pro posouzení žádosti zcela zásadní. V horizontu dvou týdnů bude možné o úvěr s podobnými parametry v rámci programu COVID II žádat i prostřednictvím komerčních bank, kterým ČMZRB tento úvěr zaručí a bude dotovat jeho nulovou úrokovou sazbu. Byť je ještě dohoda mezi bankami v počátcích, jsme i zde připraveni provést klienty procesem žádosti, který bude u komerčních bank odlišný a pravděpodobně přísnější. Nadto bude nutné paralelně zpracovat žádost o úvěr u komerční banky a žádost o záruku ze strany ČMZRB.

V souvislosti s koronovirem očekáváme zcela mimořádný nárůst zájmu o tyto produkty a jejich využití, stejně tak jako v případě dalších úvěrových produktů s podporou státu nebo Evropské unie – například Evropská Investiční Banka (EIB) oznámila uvolnění částky 40 miliard EUR v rámci podpůrných opatření. O takto zvýhodněné úvěry, kdy je horní hranice individuálních úvěrů podstatně vyšší a je k dispozici i „mid-cap“ společnostem do 3 000 zaměstnanců, bude možné žádat také prostřednictvím lokálních bank, které mají s EIB již existující rámcovou dohodu a podporované projekty již v současnosti nabízejí. V relativně brzké době lze v těchto případech očekávat úpravu podmínek vstříc současné situaci a zmíněné výrazné navýšení podpory dostupné ze strany EIB. Samozřejmě i zde vývoj se zainteresovanými bankami intenzivně diskutujeme a asistujeme při přípravě.

Vzhledem k očekáváným ekonomickým dopadům současné situace jsme vytvořili specializovaný COVID Task Force pro oblast finančních služeb, který osobně koordinuje Jaroslav Havel jako řídící partner kanceláře a který sdružuje naše největší odborníky, vždy partnery pro klíčové oblasti relevantní pro dluhové financování, finanční regulaci, soudní spory, restrukturalizace i realizace dluhů, insolvence a legislativu.

Díky naší pozici nejspíše jediné advokátní kanceláře akceptované na panel dodavatelů právních služeb každé z deseti největších bank na českém trhu a díky naší dlouhodobé a rozsáhlé spolupráci s celou řadou klíčových institucí v oblasti finančního sektoru, od České národní banky, přes Českou bankovní asociaci, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu až po Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, jsme zcela mimořádně vybaveni k řešení jakékoliv krizové situace v oblasti financování, a to jak odborně, tak po stránce relevantních zkušeností ze stovek finančních transakcí realizovaných jedním z nejaktivnějších finančních týmů v České republice a úzkých osobních vazeb. Pro klienty zajistíme komplexní právně technickou podporu, ale výborně se orientujeme i v oblasti finanční regulace a případné krizové legislativy.

Vnímáme velmi pozitivně proaktivní přístup finančního sektoru, ať již vlastních bank, České bankovní asociace, ČMZRB, EIB a samozřejmě i České národní banky, a zejména koordinovanou snahu vyjít klientům vstříc při řešení těchto těžko předvídatelných a často velmi závažných problémů. Tuto vůli a snahu samozřejmě sdílíme a snažíme se být všemi možnými způsoby nápomocni.

Neváhejte se proto prosím na nás také kdykoliv obrátit – víme, že otázky provozního i jakéhokoliv dalšího financování je nutné v těchto situacích řešit bezodkladně, a jsme kdykoliv připraveni pomoci i Vám.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross