Od bohatství k efektivní správě majetku

7. 11. 2022

Zdroj: E15 Magazín - Elita byznysu

Úspěšní podnikatelé dosud enormně navyšovali své jmění zejména budováním a rozvojem svých firem. Teď přichází čas, kdy bude pro další rozvoj, ale i jen udržení hodnoty jejich majetku klíčová zejména jeho efektivní a profesionální správa, říká Jaroslav Havel, řídící partner největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Jaké otázky v dnešní době řeší čeští miliardáři a jakou roli budou hrát v předávání majetku v budoucnu ženy?

Jak do vaší práce zasáhla válka na Ukrajině? Ovlivnilo to poskytování služeb některým klientům?

Dnešní doba testuje připravenost obchodních modelů na podstatné ekonomické a geopolitické změny. Světová i česká a slovenská ekonomika čelí vysoké inflaci, mnoho firem se stále vyrovnává s následky pandemie a teď řeší i ekonomické a obchodní důsledky související s válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Logicky to má na řadu firem zásadní dopady, a klienti se tak v těchto nepředvídatelných podmínkách zajímají o to, jak v nich obstát a fungovat.

Jaký vliv podle vás má a ještě bude mít ruská agrese na Ukrajině na majetek českých miliardářů? A jaké společné otázky teď čeští a slovenští miliardáři nejvíce řeší?

Hlavní šok již pominul a podnikatelé museli v nové situaci začít fungovat. Řada z nich sčítá ztráty, které v řadě oborů budou významné, jiní se soustředí na změny v investičních strategiích. Velká část nejbohatších Čechů a Slováků ale samozřejmě dál bohatne. Zároveň všichni vnímají, že Rusko je již nepřijatelným obchodním partnerem, což může řadu investorů odradit. Všech bez výjimky se zároveň dotýká sekundární dopad konfliktu, což jsou právě energie a jejich cena. České a slovenské miliardáře tak vedle dopadů energetické krize na jednotlivé obory zajímá i téma mnohem důslednějšího oddělení privátního majetku od toho podnikatelského a jeho efektivnější ochrana. Soustředí se také na geografické řízení finančních rizik. Nad to řeší i problémy nesouvisející s konfliktem – je to třeba předávání byznysu z generace na generaci, motivace klíčových zaměstnanců a v neposlední řadě výchovu správců majetku, což je obor, který je v našem regionu opomíjený.

Loni jste popisoval dynamický rozvoj digitální ekonomiky, která ovlivňuje i služby, které poskytujete. Majitelé firem z digitální ekonomiky začínají pronikat i v Česku mezi nejbohatší lidi. Jaké trendy teď v Česku v této oblasti sledujete?

Tlak na digitalizaci v jakékoli formě je v dnešní době enormní. Aby firmy udržely krok s dobou, je nutné, aby měly povědomí o technologických inovacích, sledovaly nejnovější trendy a naučily se s nimi pracovat a strategicky je využívat. Více než dřív je dnes důležité monitorovat a analyzovat a efektivně využívat data. Ta se v dnešních podmínkách mohou měnit ze dne na den. Inflace, znovu i ceny energií, dopady úvěrové politiky centrální banky a další faktory promlouvají prakticky do všech odvětví byznysu a mění podmínky někdy i z týdne na týden. Pokud chcete za těchto okolností obstát, je třeba se rozhodovat na základě kvalitních analýz  dat. Digitalizaci a datovou analýzu tak považuji za jedny z nejdůležitějších faktorů, jak dnes udržet firmu na cestě k prosperitě.

Jak předpokládáte, že se bude zvyšovat podíl digitální ekonomiky na celkovém bohatství Česka?

V době pandemie významně rostl segment e-commerce, u něho ale pozorujeme poslední měsíce sestupný trend. Souvisí to opět se současnou situací, kdy lidé začínají šetřit. Na druhou stranu ale rostou technologické start-upy v oblasti logistických softwarů s vazbou na e-commerce. Firmy tak hledají cesty k úspoře vstupních nákladů, aby kompenzovaly ztráty z poklesu tržeb. Rostoucí trend zaznamenáváme stále také v technologických oblastech a fintechu. U těchto oborů očekáváme růst i v horizontu dalších měsíců.

Advokátem už jste více než dvacet let. Jak byste popsal proměnu české byznysové elity za dvě poslední desetiletí?

Po divokých 90. letech se naučili čeští podnikatelé rozvíjet svůj byznys ve vyspělém tržním prostředí, a to nejenom v Česku a na Slovensku, ale stále úspěšnější jsou také ve světě. Zároveň nastává čas, kdy se generace porevolučních podnikatelů, kteří pro roce 1989 vybudovali úspěšné firmy, dostává na vrchol produktivního věku a velmi akutně řeší, komu je předat. Mimořádně inspirativní je pro mě zároveň i spolupráce s novou generací – mladou komunitou podnikatelů a startupistů. Jsme s nimi při naší práci v intenzivním kontaktu. Je to generace, která už běžně studovala a pracovala v zahraničí. Vyrostli z nich špičkoví odborníci s inovativními nápady, kteří mají světové úspěchy. V některých oborech, zejména v IT, jsou české anebo i slovenské firmy skutečně na špičce a některé udávají i trendy ve světě.

V byznysu se stále častěji prosazují i úspěšné ženy, vnímáte tento trend i vy jako právní a daňoví poradci?

V zahraničí už se o přesunu bohatství do rukou žen mluví dlouho. Je to téma pro elitní poradenské společnosti a finanční instituce, které ženám přizpůsobují na míru své služby, produkty i marketingové aktivity. Naše kancelář dlouhodobě tyto zahraniční trendy sleduje, vyhodnocuje jejich dopady a řadu z nich implementuje v lokálním prostředí. Rozhodli jsme se proto zpracovat tento významný fenomén pro Česko a Slovensko. Očekáváme totiž, že i u nás v následujících letech dojde k přesunu nezanedbatelné části bohatství do rukou žen. Vypracovali jsme na to unikátní studii, která otevírá diskusi, co budou tyto změny znamenat nejen pro oblast poradenských služeb, ale i pro celou společnost.

Proč je důležité se zaměřit na téma žen a přechodu bohatství do jejich rukou?

Ženy stále častěji podnikají, budují úspěšné firmy, prosazují se v čele firem, vzdělávají se. Díky tomu navyšují hodnotu svého majetku, navíc řada z nich také majetek dědí po manželích nebo rodičích či získává na základě jiných rodinných události, například při rozvodu. V rámci naší studie jsme na základě detailní analýzy majetkových a rodinných poměrů nejbohatších Čechů a Slováků a největších rodinných firem zjišťovali, jak by vypadal tzv. náhlý přechod majetku z generace na generaci podle zákona. Ačkoli jde o čísla vypovídající jen o konkrétních omezených skupinách, náš model potvrdil, že by v krajním případě až 70 procent majetku mohlo přejít v další generaci do rukou žen. Je proto zcela jistě nutné uvažovat o ženách jako o potenciálních vlastnících nezanedbatelné části bohatství. A to i proto, že mají ve srovnání s muži specifické potřeby.

Jaké jsou rozdíly v tom, jak k majetku přistupují muži a jak ženy?

Podle zahraničních studií i našich zkušeností ženy neinklinují k rizikovým investicím a upřednostňují spíše konzervativnější ochranu kapitálu. Investují dlouhodobě a v souladu se svými cíli a názory. Zohledňují například ve svých investicích environmentální nebo sociální aspekty a podporují také další ženy. Mužům naopak nevadí u investic riskovat a mají tendenci klást větší důraz na čistou efektivitu. Rozhodují o investicích na základě výkonnosti.

V jakých oblastech radíte nejčastěji movitým klientkám?

Pro mnoho žen už teď je nebo v blízké budoucnosti bude velkou výzvou to, jak s vlastním majetkem nakládat, spravovat jej a rozhodovat o něm. Zabýváme se jejich specifickými potřebami, ať už jde o podnikatelky, manažerky nebo dědičky v další generaci podnikatelských rodin. Kontinuálně se zvyšuje poptávka po profesionálním zastupování v ženami řízeném podnikání. Přesun bohatství směrem k ženám vnímáme jako součást širšího a v západním světě známému fenoménu transferu majetku od budovatelů ke správcům.

Co přesně přesun majetku od budovatelů ke správcům obnáší?

Zatímco dosud podnikatelé budovali velmi úspěšné firmy a v souvislosti s jejich růstem enormně navyšovali své bohatství, jejich následovníci, z nichž v mnoha případech to budou právě ženy, se budou snažit majetek udržet a dál ho úspěšně spravovat tak, aby jeho výnosy dlouhodobě zajistily rozšiřující se rodiny. To zřejmě nepovede k tak silnému růstu firem jako v ranných dobách jeho budování, neboť cílem spíše bude udržet hodnotu majetku, jeho výnos, zajistit jeho konzervativní růst a udržet vydobyté pozice. Efektivní správa nabytého privátního majetku se tak bude více sbližovat s trendem správy rodinných firem prostřednictvím family office soustav spravovaných profesionálním managementem. Klíčovou kontrolní roli bude mít samozřejmě dál rodina.


Jaroslav Havel

Řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Věnuje se komplexnímu poradenství v oblasti rozvoje a strategického řízení velkých rodinných a jiných nejvýznamnějších českých a slovenských soukromě vlastněných firem, zejména plánování následnictví a správě a ochraně majetku a investic. V těchto oblastech dlouhodobě sleduje světové trendy a implementuje je na český a slovenský trh profesionálních služeb. V roce 2008 v rámci kanceláře založil na česko-slovenském trhu první specializovaný tým zaměřený na služby pro privátní klienty, který dnes čítá 35 právníků a daňových poradců a je největší v regionu střední Evropy.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross