Jaroslav Havel: Z právního a daňového pohledu vedeme klienty byznysem

9. 12. 2020

Zdroj: Ekonom (listopad 2020)

Největší nezávislá právní kancelář ve střední Evropě uzavře letošní rok s několika úspěchy. Získala prestižní ocenění, a i přes ekonomickou recesi a koronavirovou krizi její tržby oproti loňsku vzrostly o 69 milionů korun. „Na krizi jsme se začali připravovat už před dvěma lety. Být na špici nám pomáhá i naše schopnost dlouhodobě si udržet elitní skupinu právníků, kteří umí obsluhovat tu nejnáročnější klientelu,“ říká v rozhovoru JUDr. Jaroslav Havel, zakladatel kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Letošní rok je pro vás úspěšný. V dubnu jste získali evropské ocenění Chambers Europe Awards jako nejlepší kancelář v České republice, nyní jste se stali absolutním vítězem soutěže Právnická firma roku 2020. Jak tato ocenění vnímáte?

Letos se nám skutečně daří, ať již z hlediska hospodářských výsledků, tak i nových personálních posil či ocenění. Tento rok je zároveň pro celý svět mimořádně těžký a v kontextu toho si zisku nejprestižnějších globálních i domácích ocenění o to víc vážíme. Jsem rád, že nejen vedení naší kanceláře, ale i nezávislá odborná porota, a především klienti takto ohodnotili odbornost, loajalitu a maximální nasazení kolegů a jejich schopnosti poradit si se všemi nepříznivými okolnostmi, které s sebou pandemie přináší. Pro naše klienty je to zase potvrzení, že spolupracují s nejlepší právnickou firmou na trhu, která je lídrem nejen v době blahobytu, ale i v době krize, a dokáže jim tak s jejími následky rychle a efektivně pomoci.

Hlavní cenu Právnická firma roku 2020 jste získali počtvrté za posledních šest let. Zároveň jste obhájili cenu pro klientsky nejoblíbenější kancelář. Na jakých standardech a pilířích budujete svoji pověst?

Náš vztah s klienty je postavený na budování dlouhodobých vztahů a strategického partnerství. Kromě kvality služeb, rychlosti a inovativnosti klienti oceňují významný obchodní rozhled a potenciál členů týmu, ale i jejich manažerský přesah. Vedle celkového odborného zázemí a renomé kanceláře je pro klienty důležitá i naše dlouhodobá personální a finanční stabilita. Vůči klientům se snažíme uplatňovat maximálně proaktivní přístup, tedy nejen čekat, až klient přijde, ale sledovat klienta i jeho podnikání a intenzivně s ním pracovat a pomoci mu získat náskok před ostatními. Vlastně ho z právního a daňového pohledu vedeme jeho byznysem a pomáháme mu s jeho dalším rozvojem.

Co tím myslíte?

Z transakčního pohledu můžeme například pomoci aktivním klientům najít akviziční cíle anebo potenciální kupující pro firmy klientů. Prostřednictvím našich kontaktů se klienti mohou dostat k novým příležitostem, byznysu i lidem. Anebo jim pomáháme s financováním projektů u bank, private equity či venture kapitálovými zdroji. Nebo když má klient zásadní problém ve firmě, řeší nějaký spor, snažíme se to vyřešit smírně a opět využít naši unikátní znalost jednotlivých firem v České republice i na Slovensku a klíčových lidí v nich, anebo přímo jejich majitelů. Naše zásadní a na trhu zcela unikátní přidaná hodnota je sofistikovaná a koncentrovaná „business inteligence“ v kombinaci s osobními kontakty na špičky české a slovenské ekonomiky.

Tržby vaší kanceláře oproti loňsku vzrostly téměř o 69 milionů korun, což je druhý nejlepší výsledek z kanceláří hodnocených v rámci Právnické firmy roku. A v letošním pandemií zasaženém roce je to nadstandardně dobrý výsledek. Co k němu přispělo?

Krizi se zásadním dopadem do ekonomiky jsme očekávali již delší dobu a zhruba před dvěma lety jsme se na ni začali připravovat. O tom, že se nám to povedlo svědčí právě naše letošní úspěchy a také mnoho nových klientů, se kterými jsme v posledních měsících začali spolupracovat. Nárůst našich tržeb činil v první polovině roku přes 11 procent, a i když v souvislosti s dopady pandemie očekáváme určité zpomalení, náš pesimistický scénář počítá s růstem obratu i zisku za celý rok 2020 o cca 10 procent. Tyto úspěchy souvisí s neustálým rozvojem naší kanceláře, ojedinělým způsobem jejího řízení, neustálým zlepšováním a rozšiřováním našich služeb, budováním dlouhodobých strategických vztahů s našimi klienty a s dalšími našimi konkurenčními výhodami. Jde tedy o kontinuální proces, kdy obratově, personálně i kvalitou a rozsahem našich služeb rosteme každoročně od našeho vzniku v roce 2001. Kdybychom ale neobstáli v tomto obtížném roce a nezvládli krizi, letošní výsledky by určitě nebyly historicky nejlepší.

Ve kterých oblastech se vaší kanceláři letos ekonomicky dařilo?

K nepřetržitému růstu výnosů přispívá dlouhodobě především poskytování právních služeb předním českým, slovenským i mezinárodním společnostem a českým a slovenským podnikatelům, včetně cca třetiny nejbohatších Čechů a Slováků. Klíčovými poradenskými oblastmi zůstávají fúze a akvizice, právní a daňové strukturování osobního majetku či nemovitostní projekty, dál roste také skupina zabývající se restrukturalizacemi a insolvencemi či soudními spory a arbitrážemi. K vynikajícím hospodářským výsledkům přispívá i mezinárodní renomé HAVEL & PARTNERS a související spolupráce se zahraničními právnickými firmami, které kancelář stále častěji zapojují do velkých komplexních mezinárodních projektů. Fúzí a akvizic či projektů mezinárodního obchodu v souvislosti s krizí sice mírně ubylo, nicméně naši kapacitu plně vytížilo poskytování sužeb v souvislosti s následky pandemie covid-19 a souvisejícími vládními opatřeními.

V jakých oblastech naopak koronavirová pandemie zasáhla vaši práci nejvíce, netíživěji ji ovlivnila?

Od samého začátku pandemie jsme se museli s jejími dopady vypořádat jako celek a všichni táhnout za jeden provaz. Ještě více jsme se zaměřili na zdokonalení a inovaci interních systémů. Budujeme dlouhodobou digitální strategii, věnujeme se online marketingu a data miningu. Z dlouhodobého hlediska nám naopak díky naší připravenosti a schopnosti co možná nejlépe a nejrychleji reagovat na změny ve společnosti objem práce narostl. Získáváme v této době i řadů nových klientů, kteří k nám přecházejí jak od velkých a drahých mezinárodních firem, tak naopak i od menších lokálních advokátních kanceláří. Obecně platí, že v krizi tohoto typu, kdy se naruší výrazně i mezinárodní obchod, je logicky poptávka po službách těch nejrenomovanějších místních právnických firem a u menších společností a občanů pak po těch nejlevnějších službách.

S 207 právníky jste největší advokátní kanceláří na českém trhu. Je ještě na relativně malém českém trhu kam růst?

Jsme dokonce největší nezávislou kanceláří v celé střední Evropě, a to i v porovnání se státy jako je Polsko, které má čtyřikrát více obyvatel. V následujícím období se nicméně spíše než na výrazný personální růst chceme soustředit na neustálé zlepšování kvality práce, zejména na strategické a inovativní právní a daňové poradenství. Na podzim jsme posílili náš tým především v souvislosti s insolvenční praxí a financováním, do budoucna budeme jen částečně doplňovat tým a obsazovat další seniorní pozice, včetně těch partnerských. Seniorní právníky nepotřebujeme kvůli novému byznysu ani kontaktům, obojí máme. Hledáme hlavně kvalitní advokáty a daňové poradce, kteří mají chuť s námi dlouhodobě pracovat a soustředit se na špičkový právní a daňový servis pro klienta.

Plánujete růst i do jiných zemí mimo Českou republiku a Slovensko?

Neplánujeme a nikdy jsme ani podobné ambice neměli. Jsme sice největší česko-slovenskou advokátní kanceláří, ale to neznamená, že lze úspěch jednoduše zopakovat v další zemi. Poskytování právních služeb je totiž poměrně specifická disciplína vyžadující hlubokou znalost místního prostředí. Jako společníci se navíc chceme na poskytování služeb a péči o klienta osobně na denní bázi podílet, což by taky nebylo možné. Naším cílem je tak poskytovat klientům nejkvalitnější služby v co nejširším spektru oborů na našich trzích, které dobře známe. V dalších zemích pak máme za partnery úspěšné právní kanceláře, které patří mezi špičky a které se zase skvěle vyznají u nich doma. 

K vlajkovým lodím ve vašich službách patří fúze a akvizice. Kolik případů jste v tomto segmentu už realizovali?

V oblasti fúzí a akvizic jsme již více než 10 let lídrem na trhu, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku a v celé střední Evropě. Uplynulé období bylo pro naši kancelář v oblasti transakčního poradenství velmi úspěšné. Realizovali jsme největší počet transakcí a v soutěži Právnická firma roku v ČR jsme získali prvenství již dvakrát za sebou, v letošním roce jsme k němu přidali totéž ocenění i na Slovensku. Díky týmu více než osmi desítek našich kolegů, budování unikátního know-how, ale také lidskému a proaktivnímu přístupu jsme mohli za posledních 15 let zrealizovat více než 700 transakcí v hodnotě přesahující 700 miliard korun.

Jako jediná právní kancelář na trhu propojujete právní a ekonomické soutěžní poradenství. Co konkrétně to obnáší?

Naše kancelář dlouhodobě usiluje o poskytování právního poradenství s výbornou znalostí konkrétního sektoru a podnikání našich klientů. Stejně je tomu i v oblasti soutěžního práva, kde namísto schématických postupů hledáme s našimi klienty taková řešení, která jsou na jednu stranu bezpečná, na druhou stranu je zbytečně neomezují. Dobré soutěžní poradenství identifikuje příležitosti, podporuje podnikatelský růst, netlumí jej. Rozvoj naší soutěžní poradenské skupiny byl proto vždy spojen s velkým důrazem na ekonomický přístup k soutěžnímu právu, který nás odlišuje od konkurence, těží z něj naši klienti, a proto ho chceme i nadále rozvíjet. Nejen ekonomové, ale i všichni naši soutěžní právníci mají ekonomické základy, jejich právní argumenty jsou tak opřeny o ekonomickou realitu a principy.

Úkolem soutěžní ekonomie je dodat ekonomické argumenty a důkazy, které podpoří určité právní hodnocení. My nabízíme jako jediní na trhu kompletní balíček, klient se nemusí starat o to, zda problém, se kterým se na nás obrací, je spíše právní nebo spíše ekonomický. Soutěžnímu právu a ekonomii se v HAVEL & PARTNERS věnuje více než 20 právníků a ekonomů. Naší přidanou hodnotou je i to, že přesně víme, jak uvažují soutěžní úřady. Mezi našimi experty totiž jsou mimo jiné i lidé, kteří například působili v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo na slovenském Protimonopolném úrade.

Plánujete se zaměřit ještě na další oblasti práva, kterým jste se dosud nevěnovali, nebo výrazněji posílit některé stávající?

Snažíme se reagovat především na současnou nelehkou situaci a v reakci na ekonomické dopady krize jsme vytvořili unikátní tým pro financování, restrukturalizace a insolvence, který je největší odborný tým právníků zkušených v této oblasti. Financování a restrukturalizace chápeme v souvislostech a jako jednotnou komplexní disciplínu s cílem vytvořit pro klienty obchodně a rizikově nejefektivnější řešení. Jsme tak plně připraveni pomáhat klientům v nastávajícím obtížném období. Ve struktuře našeho fungování je to patrně jediná změna, i když velmi důležitá. Je to model, který má řada špičkových zahraničních kanceláří.

Byli jste lídrem v segmentu právních služeb v době ekonomického růstu a blahobytu, nyní jsme ale v krizi a recesi. Čím byste rádi inspirovali a jak se budete snažit udržet si přední pozici i v nelehké době?

Být lídrem pro mě znamená respektovat svou konkurenci a zároveň se od ní inspirovat. Věnujeme proto velké úsilí sledování zahraničních trendů, analyzujeme data, provádíme syntézy a vybíráme to, co by mohlo fungovat. V rámci naší digitální strategie modernizujeme externí komunikaci s klienty a zaměřujeme se také na využití moderních technologií pro obchod a marketing. Žádná úspěšná firma na světě ale nevznikla bez enormní disciplíny a vzájemné podpory a týmové spolupráce těch nejschopnějších lidí. Právě schopnost dlouhodobě udržet elitní skupinu právníků schopnou obsluhovat tu nejnáročnější klientelu odlišuje naši kancelář, stejně jako vedoucí kanceláře v jiných zemích, od konkurence.

S čím vstoupíte do roku 2021?

Letošní úspěch je sám o sobě tím nejlepším možným vstupem do příštího roku, ve kterém kancelář oslaví 20. výročí svého vzniku. V tomto slavnostním roce chceme být i nadále dynamickou, chytrou a inovativní firmou, která se nejen učí od těch nejzkušenějších a nejlepších firem na světě, ale i sama udává trendy. Chceme také nadále zlepšovat a inovovat naše služby a přinášet klientům vysokou přidanou hodnotu. Být skutečně dlouhodobým strategickým partnerem našich klientů. Budeme také dál rozvíjet daňovou praxi a více integrovat českou a slovenskou kancelář. Čeští klienti budou více mířit do zahraničí, také tento druh práce nám tedy naroste. Samozřejmě bych si přál, aby všechny kolegy práce v HAVEL & PARTNERS i nadále bavila a aby se jim vyhnuly všechny zdravotní nesnáze.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross