Jaroslav Havel: Rosteme i v těžkých časech

19. 11. 2020

Zdroj: E15 Magazín (listopad 2020)

Svůj tým pro privátní a často nejbohatší klienty buduje už dvanáct let. Dávno nejde jen o právní nebo daňové rady. Byznysmeny propojuje mezi sebou, řeší s nimi soukromé investice, pomáhá jim s osobními záležitostmi a teď i s dopady pandemie. „Na krizi jsme se připravili s dostatečným předstihem. Když pak udeřila, měli jsme na co navázat a mohli se díky tomu okamžitě soustředit na naše klienty,“ říká Jaroslav Havel, řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, pro kterou je rok 2020 tím nejúspěšnějším v historii.

Nedávno jste rok 2020 označil za nejúspěšnější rok v historii kanceláře. Zároveň je to rok světové pandemie a velké globální krize. Mají tyto dvě věci nějakou souvislost?

Letos se nám skutečně mimořádně daří, ať již z hlediska hospodářských výsledků, tak i nových personálních posil či ocenění. Získali jsme nejprestižnější globální ocenění Chambers Europe Awards pro nejlepší advokátní kancelář na českém trhu a stali se s velkým předstihem absolutním vítězem soutěže Právnická firma roku v ČR. Historický úspěch ve stejné soutěži jsme si připsali i na Slovensku. Nárůst tržeb HAVEL & PARTNERS činil v první polovině roku více než 11 procent, a i když v souvislosti s dopady pandemie očekáváme určité zpomalení, i náš pesimistický scénář počítá s růstem obratu i zisku za celý rok 2020 o zhruba 10 procent. Tyto úspěchy samozřejmě souvisejí s neustálým rozvojem naší kanceláře, na advokátním trhu zcela ojedinělým způsobem jejího řízení, neustálým zlepšováním a rozšiřováním našich služeb, budováním dlouhodobých strategických vztahů s našimi klienty a s dalšími našimi konkurenčními výhodami. Jde tedy o kontinuální proces, kdy obratově, personálně i kvalitou a rozsahem našich služeb rosteme každoročně od našeho vzniku v roce 2001.

Co podle vás nejvíce přispělo k tomu, že se vám daří i v době globální krize?

Pro nás jako největší právnickou firmu ve střední Evropě je zcela zásadní, abychom byli plně vybaveni pro řešení krizových situací a byli připraveni co nejlépe a nejrychleji reagovat na změny ve společnosti. Krizi se zásadním dopadem do ekonomiky jsme očekávali již delší dobu a zhruba přede dvěma lety jsme se na ni začali připravovat, ať již z hlediska našich služeb, důsledného finančního řízení či vytvořením dostatečné finanční rezervy. Zvýšili jsme také zásadně podíl služeb pro klienty z anticyklických oborů, celkovou efektivitu i výkon na právníka. Soustředili jsme se na digitalizaci našich služeb včetně marketingu. Byť nakonec krize udeřila v úplně jiné formě, než jsme očekávali, uměli jsme obratem zareagovat. Díky tomu jsme se mohli okamžitě začít věnovat našim klientům a od prvního dne jim poskytnout maximální podporu. O tom, že se nám to povedlo, svědčí naše letošní úspěchy, kterých si v takto těžké době ještě více vážíme. Pro naše klienty je to potvrzení, že spolupracují s nejlepší právnickou firmou na trhu, která je lídrem nejen v době blahobytu, ale i v době krize, a dokáže jim s jejími následky efektivně pomoci.

Dařilo se vám i v době ekonomické krize v letech 2008–2012?

V tomto období udělala kancelář rapidní skok. Nabrali jsme stovky nových klientů, přešli k nám právníci od konkurence a stali jsme se největší česko-slovenskou advokátní kanceláří podle počtu právníků i klientů. Bylo to ale velmi náročné období. Vedení kanceláře udělalo během 6 měsíců komplexní restrukturalizaci byznys modelu společnosti. Ta se stala z vysokomaržové transakční kanceláře o dvou hlavních specializacích zaměřené převážně na mezinárodní klienty a mezinárodní trh komplexní firmou s diverzifikovanou nabídkou služeb pro klienty působící převážně v České republice a na Slovensku včetně řešení regulace veřejných zakázek, sporů a insolvencí. S počátkem krize jsme také zaznamenali výraznější zájem o právní a daňové služby související se správou a ochranou osobního a rodinného majetku. V roce 2008 jsme proto jako první na trhu založili specializovaný tým pro privátní klientelu, který jsme postupně rozšířili o další špičkové kolegy, abychom této prominentní klientele dokázali zajistit opravdu komplexní portfolio právních a daňových služeb.

Co musí umět navíc advokát, který se stará o klienta – miliardáře?

V naší kanceláři se privátní klientele věnuje stabilní tým zhruba pětadvaceti velmi zkušených právníků a dalších dvanáct daňových odborníků. Je tak největší takto zaměřenou poradenskou skupinou ve střední Evropě. V čele stojí čtyři společníci včetně mě, kteří ve své profesi a praxi již sami dosáhli výrazných úspěchů a výborně oblasti podnikání a managementu rozumějí. Tím je zajištěna maximální profesionalita, ale také kontinuita vztahu s klientem, který požaduje důvěryhodnou vyspělou osobnost, již bude přirozeně respektovat jako svého partnera.

Kolik je v současnosti českých a slovenských miliardářů?

Korunových miliardářů v České republice a na Slovensku je cca pět set padesát až sedm set. Několik let docházelo konstantně k nárůstu jejich počtu, a to zejména v souvislosti s růstem velikosti a hodnoty jejich firem a dále v souvislosti se zhodnocováním majetku investorů zejména do nemovitostí, akcií či díky dalším investicím velkých finančních skupin. Současná situace vyvolaná pandemií COVID-19 nárůst počtu minimálně snížila, nicméně skutečný dopad do dlouhodobých valuací majetků českých a slovenských miliardářů ukáže až příští rok.

Jaká část z nich patří mezi vaše klienty?

Našich komplexních služeb využívá přímo nebo prostřednictvím svých firem zhruba třetina z nich, tedy asi 200 podnikatelů a jejich rodin, přičemž jejich počet se neustále zvyšuje.

Co je vaší konkurenční výhodou v očích prominentní české a slovenské klientely?

Klienti oceňují vedle renomé, stability, rychlosti a inovativnosti též plnohodnotné zapojení společníků kanceláře do řešení jejich privátních témat, významný obchodní rozhled a potenciál členů týmu, ale i vlastní zkušenost, kterou jsme připraveni se společníky klientům zprostředkovat. Vždyť od koho jiného si chcete nechat radit než od toho, kdo vybudoval na trhu respektovanou firmu podobnou té vaší, jejíž výnosy musí též konzervativně spravovat, investovat a zabezpečovat jim odpovídající míru ochrany před negativními dopady nečekaných událostí, rodinných bouří či krizí. Důležitá je i věková skladba klíčových partnerů ve skupině (mezi 38-48 lety), protože se očekává skutečně mezigenerační a velmi dlouhodobé poskytování služeb.

Jaké společné otázky čeští a slovenští miliardáři nejvíce řeší?

Naši prominentní klienti řeší celou řadu byznysových témat, ale i ryze privátní záležitosti. Nejčastěji jim pomáháme plánovat správu a dlouhodobou ochranu jejich osobního a podnikatelského majetku, radíme jim při zahraničních investicích, exportu nebo daňovém plánování. Miliardáři, kteří jsou dnes na vrcholu produktivního věku a stojí v čele úspěšných firem, zpravidla řeší otázku nástupnictví. V uplynulých deseti letech jsme pomohli realizovat několik stovek rodinných holdingů a struktur držby, desítky trustů a svěřenských fondů. V kontextu posledních měsíců se samozřejmě naše poradenství částečně přesunulo k otázkám souvisejícím s pandemií.

Prozradíte něco z plánů do budoucna?

Chceme být i nadále dynamickou, chytrou a inovativní firmou, která se nejen učí od těch nejzkušenějších a nejlepších firem na světě, ale i sama udává trendy. Chceme také i nadále neustále zlepšovat a inovovat naše služby a přinášet klientům vysokou přidanou hodnotu. Být skutečně dlouhodobým strategickým partnerem našich klientů.

HAVEL & PARTNERS S kancelářemi v Praze, Bratislavě, Brně, Olomouci, Ostravě a v Plzni a s týmem více než 220 právníků a daňových poradců a celkem 500 spolupracovníků je HAVEL & PARTNERS největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě. Poskytuje komplexní právní a daňové poradenství ve všech podnikatelských odvětvích. V současné době má více než dva tisíce klientů, mezi něž patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Od svého vzniku v roce 2001 kancelář každoročně ekonomicky roste, loni poprvé překročily tržby celé skupiny hranici jedné miliardy korun. Dle nejprestižnějšího globálního ocenění Chambers Europe i české soutěže Právnická firma roku je HAVEL & PARTNERS nejlepší kanceláří na českém trhu. Historické úspěchy letos slaví též na Slovensku. Již šestým rokem je nejžádanějším zaměstnavatelem mezi advokátními kancelářemi v ČR. Získala také řadu dalších ocenění týkajících se značky či ekonomické stability, je například pětinásobným držitelem Czech Business Superbrands.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross