Právní poradna: Jak na zaměstnávání cizinců během pandemie

17. 5. 2021

Zdroj: Magazín lmc

Práce v mezinárodním kolektivu už je pro mnoho firem standard, pandemie však pohyb cizinců přes hranice značně zkomplikovala. Získat povolení, prodloužit ho nebo i vyřídit pro stávající zaměstnance je o něco náročnější a je dobré vědět, co vás čeká. Na co všechno tedy při zaměstnávání cizinců musíte myslet?

Každý zaměstnanec pocházející ze země mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarska může pracovat na území ČR pouze tehdy, má-li k tomu potřebné povolení. To znamená, že je držitelem platné zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo platného povolení k zaměstnání a zároveň platného oprávnění k pobytu na území.

Vydávání povolení se trochu zkomplikovalo

Nejde ani tak o to, že by tu zahraniční zaměstnanci nebyli vítání, jako spíš o praktické překážky v průběhu celého procesu vyřizování potřebných povolení. Kvůli mimořádným opatřením se značně omezilo podávání žádostí na vybraných zastupitelských úřadech, v některých případech je to dokonce zcela vyloučeno.

Máte-li proto zájem o zaměstnání cizince, který dosud není držitelem povolení, je nutné ověřit, zda bude cizinci umožněno žádost o takové povolení vůbec podat. A s tím pomůže web Ministerstva zahraničních věcí, který eviduje otevřené a uzavřené konzuláty včetně poskytovaného rozsahu vízových služeb.

Kde tedy povolení vzít?

Cizinec vždy podává žádost v zemi, jejímž je občanem, nebo tam, kde získal cestovní doklad či povolení k pobytu. Pouze cizinci ze zemí uvedených ve vyhlášce stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu mohou požádat o udělení příslušných povolení i na jiném zastupitelském úřadu.

Státní podpora migrace

U některých vysoce kvalifikovaných, klíčových či vědeckých pracovníků dokonce s relokací vhodných zaměstnanců může pomoci i stát. Taková podpora může dát zaměstnavateli i cizinci lepší možnosti podání žádosti, ale také celý proces výrazně urychlit. Konkrétní aktuální podobu programů ekonomické migrace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Povinnosti, které je třeba splnit

Standardní sada povinností, které je třeba pro podání žádosti splňovat, platí i nadále. Konkrétně jde z pohledu zaměstnavatele například o následující:

  • nahlásit volné pracovní místo na příslušné pobočce Úřadu práce ČR
  • uzavřít se zaměstnancem pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, nebo alespoň smlouvu o budoucí pracovní smlouvě.

Kromě toho ale Ministerstvo zdravotnictví ČR pro zaměstnavatele cizinců zavedlo i několik nových povinností:

  • zaměstnavatel musí cizincům, kteří vstoupili na naše území po 1. červenci 2020, zajistit ubytování po celou dobu jejich pobytu a zároveň mít zajištěné místo, kde by případně probíhala karanténa zaměstnance;
  • zaměstnavatel dále musí zajistit poskytnutí zdravotní péče po celou dobu pobytu zaměstnance-cizince na území ČR.

Ve většině případů při zaměstnávání cizinců se jedná o povolení k dlouhodobému pobytu, v těchto případech pak není povinností zaměstnavatele tuto péči uhradit.

Úprava zaměstnávání cizinců je velmi proměnlivá v závislosti na stavu pandemie v jednotlivých zemích. Zaměstnavatelům doporučujeme důkladně sledovat aktuální podmínky pro jednotlivé země na stránkách ministerstev. Správný postup při zaměstnání cizince dále doporučujeme konzultovat přímo s ministerstvy, popř. právním poradcem.

Stávající povolení už se neprodlužují automaticky

V současné době už nejsou automaticky prodlužována povolení zaměstnanců-cizinců, jak tomu bylo loni na jaře při první vlně pandemie. Cizinci, kterým se blíží konec platnosti jejich povolení, musí včas zažádat o jejich prodloužení na příslušné pobočce Ministerstva vnitra ČR. Pokud si prodloužení nezařídí, nebudou moci po vypršení oprávnění v ČR pracovat nebo vůbec pobývat.

Co když se zaměstnanec z ciziny nakazí v nevhodný čas?

V HAVEL & PARTNERS nedávno řešili jeden zapeklitý případ – cizinci vypršelo pobytové oprávnění a nestihl vycestovat přes hranice, protože onemocněl nemocí covid-19. Tuto konkrétní situaci vyřešili v koordinaci s cizineckou policií ČR, která vydala tzv. výjezdní příkaz opravňující nemocného cizince k přechodnému pobytu na nezbytné dny pro dodržení všech epidemiologických opatření.

Článek vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou právní kanceláří HAVEL & PARTNERS a data v něm jsou aktuální ke konci dubna 2021. Ačkoliv ho viděly oči několika právníků, chápejte ho prosím pouze jako informativní a s obecným charakterem, nikoliv jako návod. Pokud ve vaší firmě dané téma řešíte, vždy se poraďte s experty na pracovní právo.

Klíčové kontakty

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross