JUDr. Pavlína Petráčková

Senior advokátka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
pavlina.petrackova@havelpartners.cz
Právní specializace

Pavlína Petráčková se specializuje na oblasti práva obchodních společností, práva přeměn obchodních společností, restrukturalizace podnikatelských uskupení se zaměřením na diverzifikaci rizik a nastavení holdingových struktur a úpravu právních vztahů mezi společníky.

Její významnou specializaci představuje také právní poradenství pro privátní klientelu naší advokátní kanceláře zahrnující komplexní řešení mezigeneračního transferu kapitálu. Sem patří zejména nastavení řízení a předání rodinné společnosti, jakož i jiného rodinného majetku, a vypořádání právních vztahů mezi členy rodiny.

V rámci své praxe se rovněž účastnila řady akvizic a prodejů společností, jak na straně prodávajících, tak kupujících, včetně souvisejících právních prověrek.

Spolupráci s naší advokátní kanceláří zahájila již během studia na právnické fakultě. Po ukončení studia a absolvování půlročního studijního pobytu na University College Cork v Irsku začala působit na pozici advokátní koncipientky a od roku 2015 na pozici advokátky.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2020), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul Mgr.
 • University College Cork, Republic of Ireland (2011)
 • právní poradenství při zvýšení základního kapitálu české banky
 • právní poradenství při převodu části závodu významné české společnosti působící v oblasti pojišťovnictví
 • právní poradenství při snížení základního kapitálu největšího českého poskytovatele internetových služeb
 • právní poradenství při vstupu investora do joint venture v oblasti výroby obalů, včetně související akvizice, nastavení vztahů mezi společníky a restrukturalizace za účelem diverzifikace rizik
 • právní poradenství při vytvoření a implementaci manažerského opčního plánu české IT společnosti
 • restrukturalizace předního českého výrobce elektronických přístrojů a inteligentních elektroinstalací, včetně realizace rozdělení odštěpením sloučením
 • změna právní formy akciové společnosti působící v oblasti FVE a společnosti s ručením omezeným působící v oblasti IT
 • rozdělení odštěpením sloučením českých společností působících v oblasti výroby komponentů pro automobilový průmysl a strojírenství
 • právní poradenství při vstupu korejského investora působícího v oblasti strojírenství na český trh
 • právní poradenství ve sporu o určení neplatnosti usnesení valné hromady
 • fúze sloučením českých společností působících v oblasti nemovitostí a developmentu
 • restrukturalizace předního českého výrobce bavlněných tkanin
 • účast na právní prověrce české společnosti působící v oblasti hoteliérství a dále přední české společnosti působící v oblasti hazardu
 • komplexní právní poradenství při zakládání obchodních společností, odštěpných závodů, spolků, nadací a dalších forem právnických osob
 • komplexní právní poradenství v oblasti korporátního práva předním českým společnostem, popř. dceřiným společnostem zahraničních investorů působícím mimo jiné v oblastech stavebnictví, strojírenství, potravinářství, farmaceutického průmyslu, IT či pojišťovnictví
 • poradenství významným českým privátním klientům v souvislosti s předáním jejich majetku na další generaci, včetně návrhu vhodné struktury řízení a předání tohoto rodinného majetku, nastavení a správy souvisejících rodinných holdingových struktur
Novoroční vlna povyšování v kanceláři HAVEL & PARTNERS přináší dva nové členy nejužšího vedení – společníkem kanceláře je od 1. ledna 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovědný za chod slovenské kanceláře a za tým specializující se na právo duševního vlastnictví a informačních technologií. Partnerem se ke stejnému datu stává Jiří Kunášek, přední odborník na korporátní, obchodní […]
Autor: Ondřej Florián, Pavlína Petráčková Monistické uspořádání – kam zmizel statutární ředitel? Další zásadní změnou, kterou přináší velká novela zákona o obchodních korporacích, je dlouho očekávané nové nastavení monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti. V tomto již třetím díle našeho Průvodce korporátním světem po novele se budeme věnovat právě monistickému systému, který po novele dozná naprosto […]
Autoři: Ondřej Florián, Pavlína Petráčková, Eliška Dittrichová Dnešního dne nabyla účinnosti novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2 („zákon“), která rozšiřuje okruh osob, které mohou žádat stát o kompenzaci, a to o některé ze společníků společností s ručením omezeným. Dosavadní právní úprava totiž umožňovala žádat […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross