Rodinné bohatství v rukách žen

28. 6. 2023

Zdroj: Týdeník Euro

O rodinném bohatství rozhoduje samostatně pětina žen. Víc než muži tíhnou ke konzervativním investicím a zohledňují i udržitelnost, říká Veronika Dvořáková, partnerka advokátní kanceláře Havel & Partners

Vaše advokátní kancelář se věnuje přesunu majetku do rukou žen, jež bohatnou rychlejším tempem než muži. Čím to je?

Ženy jsou stále úspěšnější, vzdělanější, odvážnější a dokážou vybudovat majetek vlastními silami. Majetek ale ženy také častěji dědí. Statisticky si berou starší muže a v průměru se dožívají o šest až sedm let více. Rodinné bohatství na ně přechází i při předávání majetku z generace na generaci. Ročně celosvětově narůstá majetek žen o pět bilionů dolarů. To je trend, který sledují ve světě renomované poradenské firmy a který v českém prostředí potvrdila i naše studie NextŽeny. Položili jsme si zároveň otázku, jestli mají ženy a muži nějaké specifické potřeby, co se týče majetku a financí. Ve spolupráci se společností RSM CZ a výzkumnou agenturou Ipsos jsme proto na toto téma provedli průzkum.

Co jste zjistili?

Dvakrát více mužů než žen sice stále spravuje rodinný majetek samostatně, ale ženy se stále aktivněji zapojují do správy rodinného bohatství. Ve srovnání se světovými čísly ze studie švýcarské banky UBS z roku 2022, kde většina vdaných žen přiznala, že své finanční rozhodnutí ponechává na manželovi, české ženy mnohem více rozhodují o rodinném majetku samy. Podle průzkumu NextŽeny je to už pětina žen. Dalších 39 procent žen se do správy majetku aktivně zapojuje a tyto otázky řeší v domácnosti s někým dalším. Ve více než třetině domácností tak rozhodují o majetkových otázkách ženy i muži dohromady.

Uvažují o majetku a investicích stejně?

Muži víc inklinují k diverzifikovanému investování. Častěji rozdělují svá aktiva mezi konzervativnější produkty a rizikovější oblasti s vyšším výnosem. Více než ženy investují třeba do akcií, rizikových investičních fondů, dluhopisů nebo kryptoměn. Ženy častěji než muži tíhnou ke konzervativním investicím a záleží jim na jejich bezpečnosti a stabilitě. Kromě tradičních spořicích účtů či penzijního spoření a konzervativních investičních fondů také hodně věří nemovitostem. Důležité je pro ně investovat v souladu se svými hodnotami. Ve srovnání s muži proto preferují více investice do vzdělávání nebo udržitelnosti. Muži zase častěji vidí perspektivu v oblastech technologií a inovací, farmacie nebo třeba automotive.

Zdá se, že podle výsledků průzkumu jsou muži odvážnější a ženy spíše uvážlivější…

Muži i ženy bez rozdílu nejčastěji při řešení majetku a financí cítí zodpovědnost. Čtvrtina žen i mužů přitom dokáže rozhodovat o majetku s jistotou a přehledem. Ženy ale mají častěji s těmito otázkami spojené i pocity obav. Nejistá jich je v těchto otázkách pětina, zatímco u mužů je to třikrát méně. S tím může souviset i to, že ženy raději volí jistotu a spoléhají na investice, které mají dlouhodobě stabilní výnos, byť třeba není tak vysoký. V průzkumu jsme zjistili, že se tento přístup mění s věkem. Investorky starší 55 let jsou jistější a častěji své portfolio diverzifikují. U mužů je to obráceně. S věkem se od diverzifikovaného investování postupně přiklánějí spíše ke konzervativním investicím.

Co je jejich cílem? Liší se v tom investorky od investorů?

Ženy chtějí investicemi chránit své prostředky před znehodnocením a zajistit se na stáří. Podobně to mají i muži. Důležitá je pro obě skupiny také motivace zajistit rodinu. Podle průzkumu přitom muži pociťují odpovědnost za finanční zabezpečení rodiny častěji, je jich 72 procent, tedy o 19 procent víc než žen. Muži navíc častěji také investují proto, že je to baví a mají to jako koníček.

Jednou z priorit je zajistit investicemi rodinu. Myslí lidé také na to, co se stane s jejich rodinným majetkem třeba v případě nečekané nepříznivé události?

Podle průzkumu je na tyto případy připravených 47 procent respondentů. Častěji se na tuto situaci připravují muži. Lidé ale většinou neřeší tuto záležitost systematicky a mají dokumenty na více místech. To není ale nejvhodnější varianta. Ideální je seznámit rodinu s plány, připravit pravidla komplexně a náležitě je i zabezpečit proti zneužití. Právě tak se dá předcházet rizikům a rodinným bouřím, které mohou v případě dědictví a přerozdělování majetku mezi příbuznými nastat.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross