Rodinné bohatství přechází do rukou žen

25. 5. 2023

Zdroj: Týdeník Echo

Byznysové prostředí se mění, do popředí se dostávají ženy

Až 70 procent majetku českých nejbohatších rodin by v následujících letech mohlo přejít při různých přesunech do vlastnictví žen. Zvyšuje se také počet žen na vedoucích pozicích a zároveň je čím dál víc žen, které podnikají s živnostenským oprávněním. Ukázala to analýza rodinných a majetkových poměrů skupiny nejbohatších Čechů a vlastníků největších rodinných firem, kterou představila novinářům advokátní kancelář Havel & Partners. Podle autorů studie se do budoucna dá čekat významná proměna trhu.

Studie, která vznikla ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C, shrnula socioekonomické a demografické vlivy a podmínky, které v České republice k tomuto trendu přispívají. „V zahraničí dlouhodobě sledovaný trend přesunu majetku do rukou žen se podle naší analýzy začíná projevovat i v českém a slovenském prostředí a v nadcházejících letech očekáváme jeho pokračování,“ uvádí partner kanceláře David Neveselý.

Nadvláda mužů

V drtivé většině nyní ovládají firmy muži, kteří nominálně vlastní 90 % majetku, zatímco ženám připadá pouhých 10 %. „Výsledky analýzy přitom ukazují, že pokud by u zkoumané skupiny došlo k náhlému předání majetku prostřednictvím dědictví podle zákona, poměr by se zcela obrátil ve prospěch žen a při dědictví by do rukou žen mohlo přejít až 70 % majetku současných vlastníků největších rodinných firem, zatímco muži by dále ovládali pouze 25 %,“ říká pro Týdeník Echo David Neveselý. Klíčovou roli hraje mimo jiné to, že ženy se dožívají v průměru o šest let víc než muži, tento rozdíl by se měl do budoucna ještě asi o rok zvýšit. Do manželství navíc často vstupují v nižším věku než muži a tím také stoupá šance, že jejich partner zemře dřív než ony. Podle Neveselého se až časem ukáže, jakou roli sehrají v demografických rozdílech dopady pandemie koronaviru.


Podle analýzy NextŽeny se dá v následujících letech očekávat, že ženy budou stále úspěšnější a budou díky tomu zvětšovat své bohatství. Od roku 2014 počet žen s vysokoškolským diplomem převyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných mužů. V roce 2030 by mohlo být v Česku víc než 1,14 milionu žen s nejvyšším dosaženým vzděláním. Stoupl počet žen na vedoucích pozicích, od roku 2015 do současnosti o 1000 na 36 500 a do roku 2030 by podle agentury SC&C jejich počet mohl narůst o další tři procenta.

Čeká se odchod otců zakladatelů

Roste rovněž počet žen s živnostenským oprávněním. Za posledních pět let přibylo žen podnikajících na živnostenské oprávnění o sedm procent na víc než 750 000. Do roku 2030 by se tento počet mohl podle prognóz SC&C zvýšit o dalších 11 procent na 850 000. U mediánových mezd v období 2011 až 2021 narostly mzdy mužů o 52 procent, u žen rostly v témže období o 62 procent.

Součástí studie je i analýza dopadu transferu majetku mezi generacemi, protože právě v těchto situacích dochází k zásadnímu přeskupení vlastnictví majetku. Tým kanceláře připravil detailní analýzu majetkových a rodinných poměrů a následně namodeloval, jak by vypadal takzvaný náhlý přechod majetku z generace na generaci v případě aplikace zákonných pravidel. Nyní vlastní většinu majetku muži, model transferu majetku v rámci dědictví nicméně ukázal, že v budoucnu by se mohlo až 70 procent bohatství přesunout do rukou žen.

Modelace přesunu majetku rodinných firem je zaměřená na nejbližší roky, kdy předpokládáme, že podnikatelé, kteří v posledních 30 letech dokázali vybudovat úspěšný rodinný byznys, budou dřív či později řešit otázku nástupnictví. Pro mnoho z nich je toto téma aktuální už nyní a v nejbližší době se dá očekávat odchod otců zakladatelů,“ uvádí pro Týdeník Echo Neveselý s tím, že v delším časovém horizontu pak nastoupí další vlna dědictví, kdy majetek bude přecházet z manželek na děti. „I v této vlně předpokládáme, že v rukách žen přetrvá významná část majetku. Trend a absolutní čísla se zde nicméně trochu zmírní,“ dodává Neveselý.

Ženy k byznysu přistupují jinak

Ženy ovládají třetinu světového bohatství a hodnotu svého majetku v posledních letech zvětšují významně rychleji než dříve. Tento trend se stále výrazněji projevuje globálně. Zahraniční studie upozorňují, že ženy a muži přistupují k financím a správě majetku odlišně.

Pro řadu žen se aktuálně stává nebo v blízké budoucnosti bude velkým tématem či výzvou správa i efektivní využívání vlastního majetku,“ míní Neveselý. „Už nyní proto vnímáme otázku ženského vlastnictví a nástupnictví pro budoucí roky jako zásadní. A zajímá nás i samotný přístup žen ke správě majetku, vlastnictví či k investování,“ upřesňuje.

Ženy neinklinují k rizikovým investicím a upřednostňují konzervativnější ochranu kapitálu, spravují svá aktiva prostřednictvím pasivních investičních strategií. Investují dlouhodobě a v souladu se svými cíli a názory. Ve svých investicích zohledňují například environmentální, sociální a správní aspekty.


V České republice ani na Slovensku se zatím specifickému přístupu žen a mužů k vlastnictví a správě majetku komplexněji nevěnoval žádný průzkum. Rozhodli jsem se proto tento fenomén u nás prozkoumat. V rámci projektu NextŽeny aktuálně probíhá výzkum ve spolupráci s agenturou Ipsos, který toto téma zmapuje v České republice,“ doplňuje Neveselý a dodává, že výsledky nového výzkumu budou zveřejněny na přelomu května a června.

V ROCE 2030 BY MOHLO BÝT V ČESKU VÍC NEŽ 1,14 MILIONU ŽEN S NEJVYŠŠÍM DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM. STOUPL POČET ŽEN NA VEDOUCÍCH POZICÍCH.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross