Libor Novák - Přehled publikační činnosti

19. 4. 2021
Periodikum Veřejné zakázky:  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (I.). Veřejné zakázky, č. 09/2019.  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (II.). Veřejné zakázky, č. 11/2019.  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (III.). Veřejné zakázky, č. 01/2020.  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance – Shrnutí. Veřejné zakázky, č. 03/2020.  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Polemika s rozsudkem Krajského soudu v Brně. Veřejné zakázky, č. 07/2020.  
NOVÁK, Libor. SVOBODOVÁ, Ilona. Rozhovor se zástupci Správy železnic. Veřejné zakázky, č. 12/2020.  
NOVÁK, Libor. Případová studie z oblasti trestněprávního compliance. Veřejné zakázky, č. 02/2021.  
Periodikum Veřejné zakázky v praxi:  
NOVÁK, Libor. LAŠMANSKÝ, Jan. Sektorové veřejné zakázky a výkon relevantní činnosti. Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2017.  
NOVÁK, Libor. Jak se může zadavatel bránit při zneužití práva podat námitky? Veřejné zakázky v praxi, č. 09/2018.  
NOVÁK, Libor. Koncepce blokační lhůty v ZZVZ: Opravdu posun k lepšímu? (I.). Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2018.  
NOVÁK, Libor. Koncepce blokační lhůty v ZZVZ: Opravdu posun k lepšímu? (II.). Veřejné zakázky v praxi, č. 01/2019.  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. K vybraným aspektům řízení před Úřadem. Veřejné zakázky v praxi, č. 03/2019.  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. K vybraným přeshraničním aspektům prokazování kvalifikace. Veřejné zakázky v praxi, č. 05/2019.  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Rámcové dohody se zaměřením na sektorový režim (I.). Veřejné zakázky v praxi, č. 09/2019.  
NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Rámcové dohody se zaměřením na sektorový režim (II.). Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2019.  
NOVÁK, Libor. NEŠPŮREK, Robert. Ochrana oznamovatelů především z pohledu veřejných zadavatelů. Veřejné zakázky v praxi, č. 01/2022.  
Periodikum Právní rádce (rubrika Správní zápisník):  
NOVÁK, Libor. STAŇKOVÁ, Kateřina. Přestupky dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Právní rádce, č. 10/2021.  

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross