Právo a daně pod jednou střechou

29. 11. 2019

Zdroj: Estate (11/2019)

HAVEL & PARTNERS, nejúspěšnější a nejkomplexnější advokátní kancelář na českém a slovenském právním trhu, výrazným způsobem posílila svou poradenskou skupinu zaměřenou na daňové právo. Od září tohoto roku se její součástí stal tým zkušených daňových poradců ze společnosti Tax Advisory Services s.r.o. Proč k takovému kroku kancelář přistoupila, objasňují partner David Neveselý a daňový expert a nový partner David Krch. 

Nedávno jste výrazně rozšířili rozsah své daňové specializace. Co vás k tomu vedlo?

David Neveselý: Daňové právo patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem našich služeb. Prakticky u každé privátní nebo korporátní transakce, investice nebo jakékoliv obchodní činnosti dnes klienti požadují nejenom špičkový právní, ale i daňový servis. Vzrůstající poptávka po těchto službách v rámci jednoho komplexního poradenského balíku nás vedla k rozšíření týmu specialistů na daňové právo, přičemž jsme výrazně navýšili kapacitu nejen v oblasti poradenství společnostem, ale i privátním klientům a jejich rodinám.

Na co konkrétně se váš daňový tým zaměřuje?

David Krch: Náš tým se zaměřuje na tři hlavní oblasti: transakční poradenství, komplexní daňové služby pro nadnárodní korporace podnikající v ČR a pro privátní klientelu – to vše vždy ve spolupráci s právním týmem kanceláře. Na rozdíl od ryze daňově zaměřených firem nabízíme klientům unikátní provázanost právních a daňových služeb. Nesoustředíme se tedy čistě na dílčí daňovou problematiku, ačkoli i tu nyní pokrýváme, ale spíše na komplexnější transakce a strategické plánování, jehož cílem je maximálně eliminovat rizika nejenom z právního, ale i daňového hlediska. Naši expertízu, zkušenosti a klientský přístup společně s velmi rozumně nastavenými cenovými podmínkami klienti ocení zejména při daňovém strukturování držby a správy privátního majetku, při komplexní daňové podpoře v rámci DPPO v průběhu celého roku včetně následné přípravy daňových přiznání nebo při komplexním řešení problematiky DPH v rámci pravidelných i ad hoc konzultací.

Jak tedy v současnosti váš specializovaný tým vypadá?

DN: Naše poradenská skupina se v září tohoto roku rozrostla o zkušené daňové poradce ze společnosti Tax Advisory Services v čele s Davidem Krchem, s nímž společně řídíme daňový tým 12 konzultantů s dlouholetými zkušenostmi z firem tzv. velké čtyřky, a to včetně specialistů na daňový servis fyzickým osobám. Tým je nyní díky své personální kapacitě a široké odbornosti schopen poskytnout korporátním i privátním klientům podporu ve všech oblastech lokálních a do značné míry i mezinárodních daní.

Jak se vám podařilo vytvořit specializovaný tým pro tak osobité propojení služeb?

DN: Při budování týmu jsme věnovali mimořádnou pozornost vytvoření skutečně špičkové poradenské skupiny specializované na transakční poradenství, na zdaňování korporací a na komplexní daňový servis fyzických osob včetně tzv. expatů. V současné době je právě oblast daňových služeb pro fyzické osoby pravděpodobně nejrychleji rostoucí specializací v rámci naší daňové praxe, a to z pochopitelných důvodů – snaha o maximální eliminaci rizika na straně našich klientů, profesionální, ale osobní přístup, celoroční poradenství omezující stres posledních dnů před podáním daňového přiznání, zázemí většího a plně zastupitelného týmu s dostatečnou časovou kapacitou věnovat se klientskému zadání.

Proč by se vlastně někdo obracel na advokátní kancelář s daňovou problematikou?

DK: Zajišťujeme velmi úzké propojení právních, daňových, účetních a fiduciárních služeb s cílem poskytnout klientům kompletní službu na jednom místě, součástí čehož je těsné začlenění daňového týmu do struktury advokátní praxe. To ve výsledku přináší unikátní stupeň provázanosti, a tím maximální synergii služeb v obou oblastech. Výrazně se tím zvyšují efektivita poskytovaných služeb i cenová konkurenceschopnost a zároveň odpadá spousta administrativních náležitostí, které by jinak byly nezbytné.

Co byste vyzdvihl jako jedinečnou přidanou hodnotu vašeho modelu?

DN: Velmi silní jsme v zohledňování daňových aspektů ochrany privátního majetku, včetně návrhu držby prostřednictvím privátních holdingových struktur, soukromých svěřenských fondů, trustů a nadací a samozřejmě jsme zvyklí tyto modely pravidelně servisovat, upravovat a jinak adaptovat, aby vždy odpovídaly novým podmínkám, požadavkům či situaci v rodině. Při jakékoliv transakci jsme schopni provést daňovou due diligence. U skupinových transakcí posuzujeme nastavení a asistenci u převodních cen (transfer pricing) a samozřejmě analyzujeme uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (R&D).

DK: Poskytování právních i daňových služeb najednou vede k výrazné úspoře času, což vnímáme jako velký benefit a přidanou hodnotu. Dále bych vyzdvihl fakt, že náš tým je složen výhradně ze senior konzultantů s dlouholetou praxí. Společná práce daňově-právního týmu a našich klientů může být rovněž přenesena do pomoci s přípravou daňových přiznání fyzických osob včetně související komunikace s finančními úřady, při daňových kontrolách nebo jiných řízeních vedených s finančními úřady nebo při komunikaci s daňovou správou za účelem zajištění stanoviska MFČR/GFŘ pro výkladově problematické oblasti. Díky znalosti okolností z průběžné spolupráce během roku je pak i příprava daňových přiznání velmi efektivní, neboť můžeme stavět na detailní znalosti potřeb klienta.

V čem se poskytování služeb pro privátní klienty odlišuje od práce a služeb pro korporátní klientelu?

DN: Mezi nejčastější zadání vedle přípravy daňových přiznání pro privátní klienty a členy jejich rodin patří nepochybně strukturování investic, držby majetku a jejich převody v rámci rodiny. Nejvíce rezonujícím tématem však dlouhodobě zůstává maximální ochrana majetku před negativními dopady podnikání, konkurenčního boje, ekonomických cyklů či rodinných neshod. Sledujeme tak stále rozšířenější trend mezi významnými českými rodinami mít tuto subtilní a osobní problematiku pokrytou prostřednictvím kvalitního servisního týmu, jak je to obvyklé v západních zemích. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro další rozšiřování našeho týmu. Dnes jsme tak schopni zajistit komplexní právní a daňový servis klientům při jejich investičních aktivitách nejen v České republice a na Slovensku, ale i v tradičních destinacích, v nichž investují do nemovitostí, dopravních prostředků, umění či drahých kovů, a to i se zohledněním někdy velmi překvapující lokální úpravy dědických daní, která celý výnos z investice umí znepříjemnit.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross